Når Folkehelseinstituttet (FHI) har laget ny risikoanalyse for koronaepidemien i Norge, gir de oss valget mellom to strategier som kalles Brems eller Undertrykk.

Begge er like lite fristende.

Les siste nytt om koronaviruset her!

Brems betyr at vi kan lempe på kun noen få av tiltakene som allerede belaster enkeltpersoner, bedrifter og samfunnsøkonomien svært hardt. Det aller mest inngripende tiltaket, nemlig at vi må å holde avstand til hverandre, være mest mulig hjemme og ikke samles i store grupper, må trolig videreføres i et helt år.

I denne perioden vil sakte men sikkert cirka halvparten av befolkningen bli smittet, og vi oppnår etter hvert det som kalles flokkimmunitet.

Undertrykk innebærer å videreføre alle tiltakene slik som nå, slik at betydelig færre (5-10 prosent) skal bli smittet, og vi kan skaffe oss flokkimmunitet først når vaksinen er på plass om halvannet til to år.

Det angis riktig nok også et tredje alternativ - Slipp - som er å la smitten gå sin gang uten andre mottiltak enn at vi fortsetter å vaske hendene ekstra nøye. Det ville gitt oss flokkimmunitet etter bare 3-4 måneder. Ulempen er at helsevesenet trolig vil kollapse og svært mange dø fordi de ikke får den behandlingen de trenger.

Med andre ord; Slipp er en strategi både helsefaglige eksperter og politikere skyr som pesten.

Brems og gass (Slipp) på en gang

Men det finnes en mer realistisk tredje mulighet, som helseminister Høie kan ha åpnet for i en bisetning under tirsdagens pressekonferanse. Han sa nemlig noe om at man kanskje ville vurdere egne tiltak rettet mot spesielt utsatte grupper, altså eldre og/eller kronisk syke.

For det er jo slik nå at vi alle har satt livene våre og store deler av samfunnet på hold for en sykdom som det store flertall bare blir lettere rammet av. Av de 77.000 avsluttede, registrerte smittetilfellene i Kina, er 74.000 nå friske. Det gir for all del en skremmende høy dødelighet på nesten fire prosent, men for drøyt 96 prosent har det altså aldri vært fare på ferde.

I FHIs analyse anslås det en langt lavere dødelighet i Norge, på «bare» 1 prosent.

99 prosent av nordmenn som blir smittet vil altså bli friske, i følge ekspertene, og 2,5 millioner vil ikke bli smittet i det hele tatt før vi har flokkimmunitet. For at alle disse skal slippe å ha livene sine på hold de neste 12-24 måneder, slik Brems og Undertrykk legger opp til, bør vi gjøre som Høie antyder.

Må gjøres med omsorg og omtanke

Vi bør lage humane, omsorgsfulle og effektive tiltak som sørger for å beskytte primært de utsatte gruppene mot smitte, slik at resten av samfunnet gradvis kan gå tilbake til normalen i løpet av våren og sommeren.

Hvordan dette skal løses og fungere godt nok i praksis reiser mange og vanskelige problemstillinger. Men satt opp mot de enorme og langvarige samfunnsmessige og personlige konsekvensene av å velge enten Brems eller Undertrykk, bør det være mulig.

Vi har for eksempel allerede nå sett at butikker setter av egne tider da kun eldre og kronisk syke får handle. Trikset blir å beskytte folk maksimalt, samtidig som de forskjellsbehandles minimalt. Det bør Høie tenke hardt på fram mot påske.