Av Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister (H)

Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens meninger.

På attenårsdagen min flyttet jeg fra hjembygda mi Klæbu, til storbyen Trondheim. Jeg hadde en trygg og god oppvekst på bygda. Men jeg ble del av en trend vi har sett i alle land rundt oss; unge som i generasjoner flytter mot byene.

Fredag fikk jeg overlevert rapporten fra utvalget som har sett på distriktenes demografiutfordringer. De slår fast at det ikke finnes noen enkel løsning på utviklingen vi har sett siden 50-tallet.

Les også: - Vedums løsning er bare stat, stat og mer stat

Arbeid

Noen flytter tilbake til bygda etter studiene, men mange blir også igjen i byene. De finner en jobb der de får brukt sin kompetanse. Skal vi skape levende bygder, er det her vi må begynne.

Vi må skape spennende arbeidsplasser. Det er arbeidsplasser som gjør at det blir lys i husene, barnevogner i gatene og aktivitet på idrettsplassen. Det er folk i arbeid som gjør at det blir penger til fritidstilbud og kulturtilbud.

Arbeidsplasser er fundamentet for det gode liv på bygda.

Utvikling

Norge har klart å beholde en spredt bosetting fordi vi har klart å gjøre oss nytte av de rike naturressursene. Vi har omstilt oss i takt med tiden og markedets behov. I Stavanger levde folk i mange år av sildeindustri. Oljefunnet på Ekofisk i 1969 gjorde at siddisene så muligheter i oljeselskaper og leverandørindustri.

Les også: Om Senterpartiet skal vokse mer nå, må de tråkke Arbeiderpartiet enda hardere på tærne

På Jæren laget man tidligere trillebårer og gravemaskiner. Da oljen kom, laget jærbuen deler til oljeinstallasjoner, og da oppdrettsnæringen vokste frem, laget jærbuen laksemerder i verdensklasse.

Det handler om å se muligheter, og gripe dem når de kommer.

Vi løser ikke demografiutfordringene ved å søke oss tilbake til fortiden. Når gamle arbeidsplasser forsvinner, må vi skape nye. Ellers forsvinner folk og kompetanse.

Ulike behov

Det finnes ikke ett Distrikts-Norge. Det som fungerer i Sauda, fungerer kanskje ikke i Målselv. Og Austevoll er annerledes enn Indre Fosen.

Les også: Overgrep på nett er hverdagskriminaliteten vi må prioritere, Vedum

Kommunene har ulike forutsetninger og muligheter for å lykkes, og derfor må vi tilpasse tiltak og initiativ ut fra potensialet som finnes på det enkelte sted. Demografiutvalget formulerer det fint i sin rapport: «… ambisjonen for distriktspolitikken fremover bør være å videreutvikle særpreg og forskjeller mellom storby og småsamfunn og småsamfunnene imellom.»

Men; det som er bra for bygda, er også bra for byen.

Jeg mener vi må slutte å snakke om by og bygd som motsetninger. Attraktive småbyer kan for eksempel bidra til å bremse flyttingen til de største byområdene, samtidig som de kan være drivkraft for områdene rundt og gi drahjelp til distrikter som sliter med å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft.

Regjeringen har derfor tatt initiativ til en strategi for å styrke småbyer og større tettsteder i hele landet.

Les også: Han er 27 år og Norges rikeste - 20-doblet formuen fra 2018

Mange virkemidler

Vi har beveget oss bort fra den smale, subsidiebaserte distriktspolitikken.

På grunn av næringslivet og dets ringvirkninger for levende lokalsamfunn, gjør vi jobbskaping mer attraktivt ved å senke skattene og fjerne byråkratiske tidstyver. De som ønsker å investere i eget lokalsamfunn skal ikke møte høye kostnader og byråkratiske jungler; de skal møte heiarop og tilrettelegging.

Derfor bekymrer jeg meg for mistroen venstresiden viser overfor jobbskaperne i privat sektor.

Digitalisering og nye måter å løse oppgaver på er en nøkkel i å skape gode velferdstjenester. Nå kan aldersvennlige boliger kombinert med ny teknologi gi nye måter å møte behovene for helse- og omsorgstjenester på.

Nettavisen Pluss: Eksperter tror kursen kan 25-dobles: – Som å investere tidlig i Apple og Google

Meløy kommune jobber med aldersvennlig sentrumsutvikling og boligutvikling, og legger til rette for seniorbefolkningen.

Skal vi utvikle distriktene, må vi være i front når det gjelder å ta i bruk ny teknologi.

Jeg skal sette meg grundig inn i rapporten fra Demografiutvalget og utvalgets forslag til tiltak. Om kort tid sendes rapporten på offentlig høring.

Jeg håper at mange kommer med sine synspunkter og forslag til hvordan vi kan realisere mulighetene og potensialet i distriktene.