Av Nina Skage Gregoriussen, Bergen

Jeg er mottaker av arbeidsavklaringspenger og har vært det i tre år. Forut var jeg sykmeldt i ett år.

Altså er jeg snart inne i mitt femte år utenfor arbeidslivet. I alle disse årene, både som sykmeldt og som mottaker av arbeidsavklaringspenger, har det vært klart uttrykt fra NAV at jeg ikke har kunnet reise utenlands, om så til EU eller EØS.

Det er kommunisert via veileder, egenerklæring ved avkryss på sykmelding og i meldekort.

Meldekortet har et eget spørsmål om du har vært utenlands i løpet av de siste 14 dagene siden siste meldekort var sendt inn.

Svarer du nei her, men er i Spania, har du et problem. Da lurer du med forsett NAV.

Jeg vil nevne at jeg har fått reise utenlands, også til land som ikke er i EU, med tillatelse fra NAV når jeg har søkt. Det har aldri vært et problem.

Ja, det er ille at folk har fått dommer og har måttet sone. På den annen side klarer jeg ikke med min beste vilje å se at dette skal gå an.

Er du i Spania i to år, må du lyve i meldeskjemaet like lenge. Det er ikke greit.

Det har vært et regelverk lagt til grunn. Dette er sannsynligvis feil, men det er dette regelverket vi brukere har hatt å forholde oss til.

Da må det følges, og det er ikke vanskelig. Det går litt ut av proporsjoner å skylde på NAV for alt. Det er viktig at vi mottakere av stønader tenker vi er heldige som lever i et velferdssamfunn.

Jeg er syk, men oppegående og glad jeg har NAV.