- Velgerne har gitt oss tillit. Vi skal forandre Norge og verden, sa påtroppende statsminister og partileder Jonas Gahr Støre (Ap) i seierstalen.

De formelle regjeringsforhandlingene etter de rødgrønnes valgseier er fortsatt ikke i gang, og det er uklart om det blir en plattform bestående av Ap, Sp og SV eller en mindretallsregjering med bare Ap og Sp - slik som sistnevnte parti ønsker seg.

I det store og det hele er de store partiene i Norge relativt enige om hvordan norsk utenrikspolitikk skal føres. Men utenrikspolitikken til partiene Ap, Sp og SV spriker likevel en del på enkelte punkter. Nettavisen har intervjuet to utenrikspolitiske eksperter og spurt dem om hvordan et regjeringsskifte vil kunne endre Norges utenrikspolitikk.

- Jonas Gahr Støre har lovet å føre en aktiv utenrikspolitikk, og alt tyder på at det er Arbeiderpartiet som vil avgjøre utenrikspolitikken i en ny regjering. Senterpartiet har ikke tradisjon for utenrikspolitisk tenkning, og SV har vel noen forespørsler. Men utenriks er i all hovedsak Ap sitt prosjekt, sier utenrikspolitisk forsker Asle Toje til Nettavisen.

Les også: Full splid i Sp om SV

Toje sier at tildelingen av utenriksministerposten vil kunne gi en liten pekepinn om retningen i norsk utenrikspolitikk.

- Hvis det blir Anniken Huitfeldt tipper jeg vi vil se veldig få endringer fra Ine Marie Eriksen Søreide. Men dersom Huitfeldt blir sendt til Forsvarsdepartementet, og en annen person blir utenriksminister, er det mer åpent for en omlegging av utenrikspolitikken, sier Toje.

- Det blir spennende å se hvordan Jonas Gahr Støre vil håndtere utenrikspolitikken. Under Erna Solbergs regjering var det utenriksministeren som forvaltet utenrikspolitikken, men beslutningene ble tatt på Statsministerens kontor (SMK). Det er en 20 år lang trend som har gått så sakte at folk ikke har fått det med seg. SMKs posisjon og makt har vokst i norsk politikk, og det gjelder ikke minst for utenrikspolitikken. Tiden til Støre vil gå med på å håndtere interesser og forpliktelser i utlandet, og det tror jeg Støre vil trives godt med, sier Toje.

- Litt mer aktivistisk og høylytt

NUPI-forsker Øyvind Svendsen sier at de store linjene i utenrikspolitikken vil ligge fast etter regjeringsskiftet.

- Men jeg tror vi vil få et Norge som er litt mer aktivistisk og høylytt i internasjonal politikk, og som tør å si fra i saker hvor Norge tradisjonelt har hatt en rolle, som for eksempel i Israel-Palestina-spørsmålet. Bistand vil også bli et mindre konfliktfylt og mer ambisiøst satsningsområde, sier Svendsen til Nettavisen.

Svendsen, som er seniorforsker i forskningsgruppen for global orden og diplomati ved NUPI, tror også at Ap vil sørge for at Norge forblir værende i EØS-avtalen til tross for motstand fra både SV og Sp.

- Når det gjelder EØS er det nå flere partier som er skeptiske til EØS-avtalen blant partiene med flertall på Stortinget. SV vil si opp avtalen, men ser samtidig at EU er en viktig partner i klimaspørsmålet. De ser og anerkjenner at det EU gjør innen klima er veldig bra, sier han.

Les også: Dette er Rødts nye stortingsgruppe

- Hvordan tror du Støre vil håndtere klimaspørsmålet på den internasjonale arenaen, Svendsen?

- Jeg tror Norge har den samme utfordringen med en ny regjering som vi hadde under den forrige regjeringen. Det er at vi ønsker å kommunisere utad at vi er en klimavennlig nasjon, samtidig som at vi er en oljenasjon. Det er et stort paradoks. Norges internasjonale legitimitet i klimaspørsmålet vil være avhengig av hvordan disse regjeringsforhandlingene lander i klimaspørsmålet. Hvis SV får gjennomslag for sin klimapolitikk, vil det kunne hjelpe Støre med å tale Norges sak innen klimaspørsmål ute i verden, sier han.

- Tre saker vil prege på Støres regjering

Toje trekker fram tre utenrikspolitiske saker som vil kunne sette preg på Støres regjering: klimasaken, forholdet til Russland og atomvåpenforbudet.

- Jeg tror det er sannsynlig at Støre vil ta et mer internasjonalt lederskap på klima. Et annet viktig element er en normalisering av forholdet til Russland. Det er lite bærekraftig å ha et dårlig forhold til Russland. Den sanksjonslinjen Norge har ført de siste årene, kan kanskje bli erstattet med mer åpenhet overfor Kreml, sier Toje og viser til sanksjonsregimet som ble innført etter Russlands annektering av Krimhalvøya i 2014.

Les også: Erna Solbergs råd til Jonas Gahr Støre: - Vær deg selv

Toje sier at atomvåpenforbudet er den saken som potensielt kan utløse de aller største endringer i norsk utenrikspolitikk. Både Senterpartiet og Sosialistisk Venstre har programfestet ønske om norsk tilslutning til FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

- Det er problematisk i NATO-sammenheng fordi alliansen baserer seg på et forsvar med atomvåpen, og det er ingen andre NATO-land som har sluttet seg til traktaten. En norsk tilslutning under Ap vil signalisere en ny retning i utenrikspolitikken, sier Toje.

- Vil skape masse hodepine og trøbbel

Toje tror Ap vil kvie seg for å gå i bresjen, som eneste NATO-land, for en norsk tilslutning av atomvåpenforbudet, men han utelukker det likevel ikke helt.

- Ap er veldig skeptiske til å bli stående helt alene i NATO-politikken. Men det er tenkelig at Ap vil kunne velge å slutte seg til forbudstraktaten for å gjøre både SP og SV glade. Det vil i så fall være den mest dramatiske endringen i utenrikspolitikken, sier han.

Les også: Eksplosiv kritikk: - Erna Solberg og co har forsømt arbeidet i åtte år

- Det vil skape masse hodepine og trøbbel, men det kan også være et riktig steg mot en atomnedrustning. Jeg er medlem av Nobelkomiteen, og atomnedrustning er den saken som har blitt tildelt Nobels fredspris flest ganger. Så det er ikke overraskende at noen i Nobelkomiteen er positive til atomvåpenforbudet. Men jeg er også norsk og jeg er en utenrikspolitisk forsker. Dette ville vært et symboltungt valg for Norge, og dette vil ikke Jens Stoltenberg (generalsekretær i NATO) være tilhenger av i det hele tatt. Jeg har inntrykk av at relasjonen mellom Støre og Stoltenberg fortsatt er god, og at det er en tillit mellom dem som Støre kanskje ikke engang har til sine nestledere, sier Toje.

Les også: Støre har fått flere hilsener fra utlandet

Militære oppdrag i utlandet

Norge har de siste tiårene bidratt aktivt i militære oppdrag i land som ikke utgjør noen direkte territoriell sikkerhetstrussel mot Norge, som for eksempel med norske jagerfly til den såkalte flyforbudssonen i Libya-krigen eller stabiliseringsstyrken i Afghanistan-krigen. Svendsen tror en ny regjering vil være ytterst forsiktig med å begi seg ut på lignende militære oppdrag i framtiden.

- SV satt i regjering da Norge bidro i det militære oppdraget i Libya i 2011. SV falt nesten under sperregrensen på grunn av dette og har nok lært av den erfaringen. Hvis SV får innflytelse på dette området i regjeringen, vil regjeringen være mer forsiktige med å involvere Norge i en internasjonal militær operasjon langt hjemmefra. Dette vil også kunne avhenge av utviklingslinjene i internasjonal politikk, men som hovedregel tror jeg en ny regjering vil være mer forsiktig med internasjonale militære bidrag, sier Svendsen.

Les også: Her er det nye Stortinget - se hvem som er valgt inn fra ditt distrikt

- Tror du den nye regjeringen vil prøve å bedre forholdet til Russland, Svendsen?

- Det synes jeg er veldig vanskelig å svare på. Det er ikke noen tvil om at Høyre-regjeringen har trukket oss tettere inn mot USA og at det har bidratt til å eskalere spenningen mellom Norge og Russland. Avtaler om amerikanske soldater utplassert i Norge og amerikanske atomdrevne ubåter i norske havner har bidratt til denne eskaleringen. Høyre har vært tydelig orientert mot samarbeidet på tvers av Atlanterhavet, noe de riktignok deler med Ap. Men jokeren her er at SV vil ut av NATO. Hvis SV får noe gjennomslag for sin forsvars- og sikkerhetspolitikk i regjeringsforhandlingene, vil Norge kanskje forsøke å være mer balansert og forsiktig i forholdet til USA og Russland, sier han.

Høy anseelse i utlandet

Støre har mottatt en rekke gratulasjoner fra fjern og nær, deriblant fra USAs tidligere utenriksminister og presidentkandidat Hillary Clinton, den tyske sosialdemokratiske kandidaten Olaf Scholz og sin egen forgjenger og tidligere Ap-sjef Jens Stoltenberg.

Støre har også fått gratulasjoner og lovord fra David Miliband. Miliband var Storbritannias mektige utenriksminister samtidig med Støre.

«Gratulerer, Jonas Gahr Støre. Du var en utrolig imponerende helseminister og utenriksminister, og du vil bli en flott statsminister for Norge. Verden kunne hatt bruk for din visjon og menneskelighet,» skrev Miliband på Twitter.

Miliband postet også et bilde av ham selv og Støre gående ned Karl Johans gate i Oslo mens de begge spiser på en is.
Støre var Norges utenriksminister i syv år før han byttet departement og ble helseminister, og etter hvert overtok vervet som Ap-leder. Begge ekspertene Nettavisen har snakket med mener Støre fortsatt nyter en høy anseelse i internasjonal sammenheng i kraft av sin tid som utenriksminister.

- Støre har en god arv som utenriksminister som han kan ta med seg når han skal representere Norge i utlandet. Hans beste og sterkeste kort er å være en statsmann, kanskje spesielt utenfor Norges grenser, sier Svendsen.

- Har Støre, i kraft av sine syv år som Norges utenriksminister, fortsatt høy standing i internasjonal sammenheng, Toje?

- Ja, det vil jeg jeg si. Støre var respektert internasjonalt da han var utenriksminister. Han var kompetent, flink og seriøs, og det liker alle. David Miliband er ikke lenger en del av politiske Labour. Sosialdemokratene i Europa har hatt et veldig tøft tiår, og mange av dem som Støre kjente den gang, er nå borte. Den tidligere sosialdemokraten Emmanuel Macron har dratt veldig langt ut mot høyre, og er ikke lenger interessert i å dyrke den fetisjen. Støre ønsket nok tettere kontakt med Macron, men det har ikke skjedd, sier han.

Pleie tettere kontakt med Tyskland og USA

Til tross for Støres forkjærlighet til Frankrike, tror Toje at det er mer sannsynlig at Støre vil rette fokuset mot Tyskland for å skape tette relasjonene med landets neste forbundskansler.

- Alt tyder på at Olaf Scholz i Det sosialdemokratiske partiet SPD vil få kanslervervet etter det tyske valget senere denne måneden. Jeg tipper at Støres første utenlandsreise vil gå til Tyskland for å møte Scholz i Berlin. Det vil si at Støre vil følge den linjen som Erna Solberg har ligget på, at Norges viktigste relasjon til Europa er gjennom Tyskland, og at det er det landet vi investerer mest i fordi vi har sammenfallende interesser og verdier, sier Toje.

- Jeg tror også at Arbeiderpartiet vil prøve å komme seg tettere på Joe Biden-administrasjonen. Der har Norge slitt litt med å få innpass. Vi var tett på Trump-administrasjonen, men vår ambassadør i Washington har slitt med å finne veien inn til Biden-administrasjonen, sier Toje.