Gå til sidens hovedinnhold

Det lønner seg ikke!

Det må bli lønnsomt å dyrke korn. Igjen.

Noen sier at prisen på kraftfôr må opp. Fordi det er den kunstig lave prisen på kraftfôr som gjør det lite lønnsomt å bruke de norske ressursene våre - gresset, altså. Den lave prisen gjør det også lite interessant å dyrke korn i landet vårt. Men også fordi mye av råvarene til kraftfôret må importeres, noe som skaper store utfordringer for miljøet i de landene dette dyrkes og fordi det reduserer vår reelle selvforsyningsgrad.

Og de har rett. Så klart. For det er ikke klokt å basere norsk matproduksjon på import av råvarer - når målet for den norske jordbrukspolitikken er økt matproduksjon basert på norske ressurser. Da må det være lønnsomt å bruke norsk gress i innmark og utmark. For det er nok å ta av. Det er ikke det. Også det må bli lønnsomt å dyrke korn. Igjen.
Problemet er at det i dag ikke lønner seg. Og da blir det heller ikke gjort. Bønder er rasjonelle folk. Når det lønner seg å holde dyra inne og fõre de med stadig mer kraftfôr slik at de produserer enda mer melk og kjøtt, så vil bøndene gjøre dette. Selv når det ikke akkurat er marked for det.

Økt pris på kraftfôr er for den enkelte bonde bare en ekstra kostnad i et regnskap som ikke ser særlig lystelig ut. Fra før. Bonden vil måtte produsere mindre volum til en høyere kostnad. For salgsprisen bonden kan forvente å få er politisk fastsatt! Den blir ikke høyere av at bonden produserer mindre til en høyere kostnad. Så hvorfor i huleste skal bonden gå med på dette? Det lønner seg ikke. Det er ikke økonomisk bærekraftig. Det er helt åpenbart.

Med mindre norske politikere bestemmer seg for å gjøre det lønnsomt. Å bruke norske ressurser, altså. Noe de kan gjøre, men som de så langt ikke har gjort noe med.
Til tross for at nettopp dette er noe av det viktigste politikerne burde beskjeftige seg med - nemlig sikker tilgang på sunn og næringsrik mat basert på det norske ressursgrunnlaget. I en verden som ser helt annerledes ut nå. Enn den gjorde før. Da man la føringene for norsk jordbrukspolitikk. For veldig, veldig lenge siden.

Kommentarer til denne saken