GRAND HOTEL (NA24): Torsdag holdt sentralbanksjef Øystein Olsen sin årstale i Norges Banks lokaler.

Det store samtaleemnet etter talen, var uttalelsene om at Norges Bank ønsker å kutte handlingsregelen fra 4 til 3 prosent.

Øystein Olsen mener det vil en mer robust løsning, men får lite støtte fra politikere.

- Jeg syns vi må være varsomme med en slik endring. Handlingsregelen har tjent Norge godt. Det har gitt en forutsigbarhet, trygghet og rom for å investere etter beste økonomiske evne. Det har bidratt til Norges lave arbeidsledighet og gode vekst, uttalte statsminister Jens Stoltenberg.

- Må ha forutsigbarhet i usikre tider
SV-leder Kristin Halvorsen støtter heller ikke Øystein Olsens forslag.

- Jeg er ikke enig med hovedpunktet i talen. Vi har et mye lenger perspektiv på avkastningen og hvordan den forvaltes. Finanskrisen har også vært en påvirkning. Jeg ser ingen grunn til å øke ustabiliteten ved å endre handlingsregelen, sier Halvorsen til NA24.

Les mer om talen: Håver inn på finanskrisen

Finansminister Sigbjørn Johnsen mener at den økonomiske uroen er en grunn til at man ikke må endre handlingsregelen.

- Det er usikre tider, og da er det bra med forutsigbarhet. Det gir tillit til norsk økonomi, og vi skal være varsomme med å endre det, sier finansministeren.

Han er ikke redd for at oljefondet ikke skal ha nok penger til kommende generasjoner.

- Vi skal ha penger til framtiden. Et punkt i handlingsregelen sier at man skal bruke mindre i gode tider og mer i dårlige tider, forklarer Johnsen.

- Spetalen vil trenge valium
En som støtter forslaget, er hotelleier og investor Petter Stordalen.

- Jeg tror det er meget klokt. Vi må tenke på den framtidige generasjonen, sier Stordalen til NA24.

Les også: Her demonstrer de mot sentralbanken

Han mener imidlertid at andre vil ha en annen mening om saken.

- Jeg tror at min gode venn Øystein Stray Spetalen trenger noe valium i kveld for å fordøye at Norge vil ha mer penger til investering i aksjer, smiler Stordalen.

- Dagens regel vil tære på sparingen
Handlingsregelen sier at statens årlige bruk av oljeinntekter skal være lik den forventede realavkastningen av kapitalen i Statens pensjonsfond utland. Nå er forventet realavkastning på 4 prosent, og hvis staten da bruker 4 prosent, vil ikke fondet reduseres.

- Bruker vi mer enn den årlige avkastningen på fondet, vil vi tære på sparekapitalen. Skulle avkastningen bli 3 prosent, innebærer 4-prosentregelen at vi i løpet av de neste 20 årene vil ha tappet nesten 1000 milliarder kroner fra fondet, uttalte Olsen fra talerstolen.

- Det vil nå være mer robust å basere finanspolitikken på en årlig forventet realavkastning på 3 prosent. Det vil understøtte hovedhensynene som lå bak reglene - stabilitet og opprettholdbarhet, konkluderte sentralbanksjefen.