Gå til sidens hovedinnhold

- Det raste over hele fjorden

Stort skred utenfor Narvik.

Bildet er tatt av Leif H. Hansen. Han jobber i Statkraft, og hadde vært inne ved kraftverket i Lappvik, og var på tur mot Elvegård da raset gikk.

Han fikk tatt bilde av snøskredet gjennom bilvinduet. Raset gikk ved Oterneset, og snøen kom over hele fjorden.

- Han fortalte at raset gikk over hele fjorden, og stoppet ikke før ved naustene på motsatt side av fjorden, forteller Alfred Larsen til Fremover.

Han jobber også i Statkraft.

- Leif fortalte at hadde noen vært på havet, så ville de blitt blåst av gårde. Dette er cirka 4-5 kilometer fra kraftverket, forteller han.

Filmet
Mandag gikk det også et stort snøskred i Gratangen fra Årsteinhornet. Slutten på snøskredet ble filmet av ordfører, Ronny Grindstein.

Se videoen her

Moderat snøskredfare
På www.varsom.no er det meldt moderat snøskredfare i Narvik og området rundt. Der er faregraden satt til to på en skala fra 1-5. Det betyr at ferdsel i terrenget krevet gode rutevalg. Unngå terreng som er brattere enn 35 grader. Folk bør være forsiktig i leområder og andre terrengformasjoner som har samlet og samler fokksnø.

Faregrad to betyr også at det er lokalt ustabile forhold, og moderat binding i noen brattheng. Utløsning av ras er mulig, spesielt ved stor tilleggsbelastning i brattheng.

Dette skriver de videre:

Det har siste dagene vært Ø-SØ moderat vind i regionen. Det har kommet ubetydelig med nedbør. Fjellet er i stor grad preget av vinden, og det gjør at ansamlinger av snø i leheng fortsatt er hovedskredproblemet. Det er observert enkelte små flakskred i brattheng. Det svake laget som tidligere er observert nede i snødekket kan fortsatt utgjøre en fare, særlig der snødekket er tynt. Tirsdag ventes sørøstlig moderat-kraftig vind og opphold. Det gjør at særlig nordvestlige leheng er utsatt for pålagring av vindtransportert snø, men generelt sannsynligvis ikke nok til gi endret faregrad.

Stort område
Birgit Rustad i Snøskredvarslingen forteller at varslene ikke går på spesielle steder, men på større områder. Hun minner om at det alltid er lokale variasjoner. Nettstedet er ment som et verktøy for folk som planlegger skiturer. Hennes råd til alle er å lese varslet nøye, og sette seg inn i hva faregraden innebærer konkret.

- Det vi vet er at det har vært kaldt i en lang periode, og så har det kommet snø. Vi vet at det er flere områder med svake lag i snøpakken. Været påvirker også skredfaren, forteller hun.

Hun minner også om at erfaringen fra Alpe-landene som har hatt denne typen snøskredvarsel lenge, er at det går flest liv når faregraden er to eller tre.

- Vi har så vidt vært i gang en måned etter et toårig prøveprosjekt, så vi har ingen statistikk for Norge ennå, sier hun.

Les flere saker fra Fremover

Reklame

Nå er det superpriser på Pondus-album

Kommentarer til denne saken