OSLO TINGRETT (Nettavisen): Torpedoen Jan Erik "Jannik" Iversen står tiltalt for forsøk på grov utpressing av milliardæren Kjell Inge Røkke. Ifølge politiet skal Iversen ha presset Røkke for mellom 30 og 40 millioner kroner.

På siste rettsdag valgte politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen å endre tiltalegrunnlaget til å gjelde utpressing på 6-20 millioner kroner. Han anførte også at tiltalen gjelder utpressing ved å true Røkke med frihetsberøvelse og for trusler om å anmelde milliardæren til politiet.

Politiet la ned påstand om 22 måneders fengsel for torpedoen.

Torpedoen har hele tiden nektet straffskyld.

Les også: Her oppsøker torpedoen Kjell Inge Røkke i garasjen på Aker

- Det sier mye om Røkke

I sin avsluttende prosedyre fremhevet Iversens forsvarer Benedict de Vibe med styrke at det hadde vært et samarbeid mellom Røkke og Iversen om torpedovirksomhet.

- Det sier mye om Røkke at han har kjøpt en mann for å få få fjernet en annen mann, og true enda en, sa de Vibe i retten.

Poenget med å fremheve dette er å så tvil om Røkkes troverdighet. Røkke har slått tilbake mot disse anklagene. Da han forklarte seg i retten tirsdag kalte han det for absurde påstander.

- Da Iversen møtte Røkke i garasjeanlegget på Aker i november 2017 sa Røkke "at han hadde jo betalt for disse oppdragene". Bare hans egne uttalelse i retten gir stor grunn til å tro at Røkke har vært delaktig i det som har skjedd, sa de Vibe.

Han mener også at Iversen må frifinnes for utpressing mot Røkke, og at en straff i så fall ikke bør overstige seks måneders fengsel.

Iversen har påstått at Røkke ga ham i oppdrag å fjerne den straffedømte finansmannen Christer Tromsdal, og å true en nå avdød advokat.

I 2006 ble torpedoen dømt for å ha skutt Tromsdal i kneet.

- Røkke snakker seg dypt inn i en medvirkning eller oppdragsgiverrolle om straffbare forhold. Dette er meget sterke indikasjoner om en dyp involvering som Iversen ble dømt for i 2006.

Forsvarer de Vibe understreket også at hans klient ikke er en person som fremstiller seg selv som en person i det øverste sjiktet i samfunnet eller en helgen.

- Han virker åpen og ordentlig, fokusert og følger med på det som skjer. Det har hvert fall ikke vært kanter i hans forklaring i retten. Man kan ikke ta ham på at han forklarer seg falskt. Da han skjøt Christer Tromsdal ringte han selv til politiet og varslet dem.

Iversens andre forsvarer, Kaja de Vibe Malling, påstod også at det ikke var noen bevis for at torpedoen hadde drevet utpressing av Røkke. Når det har vært snakk om at Røkke og Iversen skulle gjøre opp har det vært en dialog mellom.

- Han har ikke hatt noe forsett om å utpresse Røkke. Han har hatt som mål at Røkke skal måtte stå til ansvar for det han har gjort. Han ønsker å få frem sannheten, sa Benedict de Vibe, da han igjen fikk ordet.

Røkke dømt for korrupsjon

Det ble også gjort et poeng i forsvarerens sluttprosedyre at Iversen mener at Røkke må stilles til ansvar for å ha stått bak den påståtte torpedovirksomheten.

- Da politiet skulle ransake boligen hans fortalte han selv om at det var et elektrosjokkvåpen i kjelleren. For Iversen er det viktigste at oppdragsgiveren, Røkke, blir stilt til ansvar for sin egen medvirkning til straffbare handlinger, sa de Vibe.

- Hvis så er tilfelle, er det i tråd med samfunnets normer at noen enten melder seg selv, eller stå til ansvar for det de har gjort. Når det gjelder å betrakte offeret Kjell Inge Røkke, så minner jeg retten om at han ble dømt for korrupsjon, falske opplysninger og grov utroskap i båtsertifikatsaken.

Både før rettssaken startet, og underveis, har påstander haglet fra begge sider. Iversen har hevdet at han har tatt på seg flere betalte torpedooppdrag for Røkke. Røkke har tilbakevist påstandene, og kalte det absurde påstander.

Politiet uttalte også til Nettavisen at de skal undersøke om det er grunnlag for å etterforske påstandene om torpedovirksomhet.

Torpedoen har flere ganger oppsøkt Røkke i garasjeanlegget på Aker på Fornebu, og tatt kontakt og oppsøkt sønnen Kristian Monsen Røkke på jobben. Ved ett tilfelle ble det en ren konfrontasjon mellom Røkke og torpedoen.

Hemmelige lydopptak

Bakgrunnen for konflikten mellom Iversen og Røkke skal være et avisoppslag i VG fra juni 2017.

I artikkelen « Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene», blir både Røkke og Iversen nevnt som del av et større sakskompleks. Elden har tidligere sagt til NRK at artikkelen er foranledningen til utpressingsituasjonen som skal ha oppstått.

Ifølge Elden og Iversens forklaring i retten, var det først etter VG-saken sommeren 2017 at torpedoen beskyldte Røkke for et uoppgjort forhold mellom de to.

Ifølge NRK har Elden tidligere uttalt at VG har latt seg bruke som et utpressingsmiddel mot Røkke. VGs sjefsredaktør, Gard Steiro, har bestridt disse påstandene.