Gå til sidens hovedinnhold

Det skal bo folk på Sørbråten

Politikerne vil mildne avløpsregimet i Maridalen, men Vann- og avløpsetaten frykter fortsatt drikkevannsforurensning.

SØRBRÅTEN: Det fins tekniske system som kan sikre drikkevannet, sier leder i byutviklingskomiteen Ola Elvestuen (V), til NRK.

Stikk i strid med vann- og avløpsetatens (VAV) anbefaling, vil komiteen at også hytteeierne på Sørbråten, i Maridalsvannets «nedslagsfelt», skal få skikkelige avløpssystemer, slik de med fastboerstatus har.

Ifølge NRK er det om lag 20 familier, av totalt cirka 200 eiendommer, som i dag bor ulovlig på Sørbråten, og som risikerer utkastelse. Det vil si at de bor fast i boliger som kun har «hyttestatus». Men det er langt flere enn de 20 som fortsatt regnes som hytter.

1984-listene

Det er bare de med fastboerstaus som har fått innvilget rett til å bygge ut husene og fått innlagt vann og lukkede avløpssystemer.

Denne statusen ble tildelt etter en inndeling i 1984, en prosess som har møtt sterk kritikk fra dem som i dag har hyttestatus på sine eiendommer.

84-listene kan ikke regnes som gyldige. Kommunen gikk fra hus til hus i 1984 og så om det var noen hjemme. Der det var folk fikk de bostatus, mens der det ikke var noen ble regnet som hytter. Ren tilfeldighet. Det er de som kom på 84-listen som fikk tillatelse til å bygge ut, sa Else Marie Husby Andersen til Nordre Aker Budstikke da byrådet la frem forslag til ny reguleringsplan for området høsten 2008.

Husby Andersens eiendom hadde da vært i familien siden 1915, og ble ved en anledning skilt ut til tre nye tomter, hvorav to ble videresolgt.

Naboeiendommen ble oppført på 84-listen og har i dag bostatus. Det viser hvor urimelig dette er, sa hun den gangen.

Fortsatt hytter

Hytteeierne får nå delvis støtte fra bystyrepolitikerne, som vil gi dem de samme mulighetene til å legge inn vann og bygge inn lukkede avløpssystemer, slik de fastboende har i dag, men dog ikke fastboerstatus.

Det skal også bo folk på Sørbråten i fremtiden. Det handler om å få en presis reguleringsplan som sikrer at de som bor der får et regulert forhold og at deler av området forblir hytter som i dag, sier Elvestuen til NRK.

VAV er uenige

Men byutviklingskomiteens tro på sikre, lukkede systemer deles ikke av VAV.

Vi er for at dagens bomønster skal opprettholdes og at det i minst mulig grad legges vann inn i flere boliger, sier VAV-direktør Eli Grimsby til NRK, og frykter økt utslipp vil gi strengere rensekrav fra helsemyndighetene.

Også bydelsoverlegen i Nordre Aker uttrykte i høst bekymring for avløpsvann på avveier fra bosettingene på Sørbråten og i Solemskogen.

Mange hushold henter sitt vann fra brønner og fra grunnboringer, og det er en økende engstelse for at ens vannkilder skal kunne bli forurenset av naboens utslipp.

Ja fra bydelsutvalget

Bydelsutvalget mener, som byutviklingskomiteen, at både helårs- og fritidsboliger må pålegges å installere offentlig godkjent avløpssystem, og at de dermed også gis anledning til å innlegge vann.

Bydelsutvalget mener at lukkede avløpssystemer, underlagt offentlig kontroll vil gi en tilfredsstillende sikkerhet mot forurensning av Maridalsvannet, skrev Nordre Aker Budstikke i oktober i fjor.

Elvestuen tror den mangeårige uavklarte avløpssituasjonen i Maridalen kan få sin løsning 2010.

Jeg vil tro at i løpet av våren kan vi få et vedtak inn i bystyret i Oslo, sier han til NRK.

Reklame

Slik får du godt internett på hytta