Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) er dagens gjesteredaktør i Nettavisen.

I snart fire år har jeg vært byrådsleder i Oslo. Jobb nummer én har vært å styre byen på en trygg og ansvarlig måte. Løse problemer, gi muligheter. Legge til rette for økonomisk vekst, redusere sosiale forskjeller. Og innfri valgløfter.

Men det har også vært avgjørende for meg å gjøre politikk viktigere og virkeligere i folks liv. Vise at politikk handler om endring og utvikling – ikke om administrasjon og videreføring. Jeg har satt flagget – vist hvor jeg vil med byen og forsøkt å ta byen i den retningen hver dag. På mange områder har vi kommet langt, på andre områder er det langt igjen.

«Change» er et tynnslitt politisk slagord. Men jeg mener vi har vist at «change» faktisk er mulig. Selv om det er mange meninger om byrådet i Oslo, jeg tror ingen lenger går rundt og sier at det ikke betyr noe hvem som styrer byen. Uansett om man småbarnsforelder, arbeidstaker, pensjonist eller klimastreiker, har vi skapt synlig endring. Det er jeg stolt over.

Til deg som er småbarnsforelder

For fire år siden lovet Arbeiderpartiet å bygge 3000 nye barnehageplasser. Det har vi klart. Det har blitt lettere å få barnehageplass og flere barn får mulighet til å leke og lære før skolestart.

Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring. Men lærere må ha tid til å følge opp den enkelte elevs læring, og tid til å skape en opplæring som er variert og praktisk. Derfor har vi satset tungt på flere lærere. Bare i høst ansetter vi 100 nye lærere, i hovedsak på skoler i Oslo vest. Lærertettheten i Osloskolen er nå den høyeste siden 1990-tallet.

Vi har innført gratis aktivitetsskole for alle førsteklassinger, slik at alle elever kan leke og lære mer sammen også etter skoletid. Overgangen fra foreldrebetalt til gratis aktivitetsskole gjør at foreldre sparer 22 000 kroner.

For fire år siden var Oslo dårligst i landet på å bygge idrettsanlegg til barn og unge. Det var ikke bygget et eneste nytt bad på over 30 år. Vi har bygget og rustet opp 36 nye kunstgressbaner over hele Oslo, og bygget flere nye flerbrukshaller, skianlegg, klatrevegger, treningsanlegg, skateramper og bad.

Til deg som er arbeidstaker

I 2019 er Oslo for alle første gang kåret til Norges mest næringsvennlige kommune av NHO. De siste årene har vi lagt bedre til rette for næringslivet. Vi har hatt en voldsom vekst i store bedrifter i Oslo, og nærheten til forskning, utdanning og kapital gjør også at mange flere oppstartsbedrifter etablerer seg sammenliknet med tidligere. Oslo har størst jobbvekst i Norge. Det betyr nye og interessante muligheter for deg som arbeidstaker.

Samtidig har Oslo og andre storbyer slitt med selskaper som organiserer seg vekk fra arbeidsgiveransvaret. Den pågående streiken blant Foodora-syklistene er typisk for den type utfordringer arbeidslivet vårt står overfor akkurat nå. Tariffavtale er ikke lenger en selvfølge. Vi ser at innleid arbeidskraft erstatter fast ansatte, at ufaglærte erstatter faglærte og at uorganiserte erstatter organiserte. Det utfordrer dine muligheter til å ha en lønn å leve av.

Vi kan og vil påvirke Oslos arbeidsliv med politiske virkemidler. Vi har 53 000 ansatte i Oslo kommune og kjøper varer og tjenester fra private leverandører for 27 milliarder kroner i året. Med det vi kaller «Oslomodellen» har vi satt en gullstandard for et ryddig arbeidsliv. Vi stiller knallharde krav om skikkelige arbeidsforhold for alle som skal gjøre en jobb for Oslo kommune. Uansett om de skal bygge et idrettsanlegg eller gi omsorg.

Til deg som er pensjonist

«Eldrebølgen er i ferd med å skylle inn over Norge» sa statsminister Erna Solberg i sin tale til Høyres landsmøte. Jeg ser ikke på deg som pensjonist som en bølge, du er ikke et problem som skal løses. Mitt mål er at du som pensjonist skal få fortsette å leve fullt og helt så lenge som mulig. Uansett om du vil bidra til samfunnet med leksehjelp og fritidsaktiviteter til byens ungdom eller trenger hjelp og pleie i hverdagen. Din klokskap og erfaring er viktig for Oslo.

Før valget for fire år siden ga vi Oslos innbyggere et løfte om å ansette 500 nye medarbeidere i eldreomsorgen, og det målet når vi. Det gjør at eldre med hjelpebehov får faste hjemmehjelpere, og at det blir slutt på stoppeklokkeomsorgen. Vi avgrenser dessuten ikke eldreomsorgen til stell og pleie. Vi har som første kommune i landet innført aktivitetstid, som gir eldre hjelp til å gå på kafé, stelle i stand middag for familie eller se en fotballkamp. Vi har også satt i gang et eget minibusstilbud til eldre. Bussene våre kjører eldre over 67 år fra dør-til-dør når det passer dem. En liten frihetsreform, sa en eldre dame til meg da jeg var med på bussen her om dagen.

Til deg som streiker for klimaet

Vi er den første generasjonen som kan se klimaendringene med egne øyne og den siste som kan gjøre noe med dem. Klimakrisen kan ikke overlates til noen andre, på et annet sted, til en annen tid. Vi må ta ansvar her og nå. Jeg streiker og brøler – akkurat som deg.

Bylufta er nå bedre enn på mange år. Med færre biler og en større andel elbiler går utslippene kraftig ned i Oslo. Næringslivet legger om til mindre forurensende lastebiler og fossilfrie byggeplasser. Vi har satset stort på kollektivtrafikken med 4000 flere avganger med buss, trikk og bane i uka, og i år kommer det 70 elektriske busser i trafikk. Incentiver i bomringen har gitt ytterligere utslippskutt, som gjør en forskjell for folks helse. Oslo skal bli verdens første nullutslippshovedstad i 2030.

Til deg som skal velge

Lokalvalgkampen over hele landet har druknet i regjeringspartienes bompengekrise. Godt forberedte kandidater fra alle partier har ikke fått vise seg fram, mange viktige debatter har ikke blitt tatt. Mange er skuffa.

I Oslo har bompengekrisen bare forsterket det valget du som velger står overfor: Du kan velge å sette inn den samme partikonstellasjonen som var opphavet til bompengekrisen – Høyre, KrF, Venstre og FrP. Alle målinger viser at de i tillegg vil være avhengig av støtte fra av Folkeaksjonen mot bompenger.

Eller du kan gi ny tillit til et Arbeiderparti-ledet byråd. Du vet hva du får. En grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle.