Gå til sidens hovedinnhold

- Det verste angrepet i fredstid på norske økonomiske interesser

Statsminister Jens Stoltenberg kaller terroraksjonen i Algerie for en ond, villet handling.

Nøyaktig en uke etter terroristene stormet inn på In Amenas-anlegget i Algerie, redegjør statsminister Jens Stoltenberg i Stortinget.

- Vår dypeste medfølelse går til dem som ble rammet av tragedien. Våre tanker er hos ofrene, deres pårørende og alle ansatte i Statoil, ute og hjemme. Vi sørger med dem som har mistet sine kjære, vi deler lettelsen hos dem som har fått sine hjem i live og fortvilelsen til dem som fortsatt må leve i uvisshet, fortsatte han.

- Dette er det verste angrepet i fredstid på norske økonomiske interesser utenfor Norge. Men det er mer enn det. Det er et voldelig forsøk på å lamme lovlig og legitim internasjonal næringsvirksomhet. Og en trussel mot fredelig samarbeid mellom mennesker fra ulike land, fortsatte han.

- Ifølge Algeries statsminister er antallet utenlandske døde gisler 37, i tillegg til fem det ennå ikke er redegjort for, sa Stoltenberg.

Kan komme nye opplysninger
Statsministeren redegjorde for hendelsesforløpet og tok forbehold om at det kan komme nye opplysninger i saken. Redegjørelsen var basert med utgangspunkt i informasjon som forelå fram til klokken 13 onsdag.

Stoltenberg fortalte at kontakten med algeriske myndigheter har vært løpende under krisen. Han slo fast at ansvaret for menneskelige lidelser ligger fullt og helt hos terroristene.

– Vi vil fortsette samtalene med algeriske myndigheter. I denne kontakten vil vi diskutere hvordan vi møtte krisen, og hva vi kan lære av den. Vi vil også ha en dialog om hvordan Norge kan bistå Algerie i deres innsats mot islamsk fundamentalisme og terrorisme, sa Stoltenberg.

- Gjennom hele krisen har det vært god kontakt mellom berørte statsråder og Statoils ledelse. Jeg vil berømme selskapets håndtering av krisen og de pårørende, sa statministeren videre i sin redegjørelse.

Onsdag forrige uke gikk militante islamister til angrep på gassanlegget In Amenas i Algerie, som blant annet drives av Statoil. Det arbeidet 17 nordmenn ved anlegget da aksjonen startet, fem av dem er ennå savnet.

Norsk politi bistår med identifisering
– Norsk politi bidro både med ekspertise på forhandlinger og identifiseringsarbeid. Flere politieksperter er nå i Algerie for å bistå myndighetene med identifisering, sa statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

– Vi høynet beredskapen for relevante styrker i Forsvaret, herunder våre spesialstyrker. For regjeringen var det viktig å planlegge for alle muligheter, selv om vi anså det som lite sannsynlig at disse kapasitetene faktisk ville bli benyttet, opplyste statsministeren.

Han sa også at han opplevde samarbeidet med algeriske myndigheter som godt.

– Gjennom krisen har vi hatt utstrakt dialog og samarbeid med berørte land. Jeg har vært i tett kontakt med Algeries statsminister, Frankrikes president og statsministerkolleger fra Storbritannia og Japan. Utenriksminister Eide har hatt daglige samtaler med sin algeriske kollega, og har hatt løpende dialog med andre kolleger, sa Stoltenberg.

- Ingen avgjørelse om Mali-innsats
– Krisen i Mali utgjør i seg selv en utfordring. Militante islamister har tatt kontroll over nordlige deler av landet. FNs sikkerhetsråd har understreket at dette utgjør en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet og har autorisert en afrikansk fredsstyrke under ledelse av den vestafrikanske sammenslutningen ECOWAS, redegjorde statsministeren.

Han tok deretter opp spørsmålet om norsk deltakelse i den EU-ledede styrken.

– I vår nordiske krets drøfter vi nå muligheten for en felles støtte til den innsatsen som EU skal lede. På norsk side er ingen beslutninger tatt. Stortinget vil på normalt vis bli konsultert dersom dette blir aktuelt, sa Stoltenberg.

Statsministeren varslet også at det vil komme en grundig og helhetlig vurdering av krisehåndteringen etter angrepet.

- Vi kommer aldri til å gi etter for terrorister, vi kommer alltid til å stå opp for verdier, avsluttet Stoltenberg sin redegjørelse.

Nettavisen følger saken

Reklame

Slik sparte Charlotte 15.000 kroner på billånet

Kommentarer til denne saken