På grunn av bakterier i sanden, kan du i verste fall i tvinges til å tilbringe resten av ferien på hotellets toalett.

Små barn er mest utsatt for sandbakteriene, fordi sanden fort havner i munnen deres. Dessuten er det en bakterieopphopning i vannkanten.

Kloakkutslipp i nærheten
En ny undersøkelse blant 27 365 amerikanske strandløver, som ble publisert i tidsskriftet American Journal of Epidemiology viser også at barn har ekstra stor risiko for å få bakterier fra sanda inn i munnen, og dermed blir de oftere syke enn de voksne, heter det i pressemeldingen fra University of North Carolina at Chapel Hill, der undersøkelsen ble gjort.

Forskerne så på sju ferskvannsstrender og saltvannsstrender i studien. Felles for dem var imidlertid at alle hadde et kloakkrenseanlegg med utslipp innenfor en avstand på litt over 11 kilometer.

Bakterienivået i vannet holdt imidlertid tilfredsstillende nivåer i forhold til regelverket på disse strendene.

13 prosent fikk magetrøbbel
Over en periode på to år, svarte 27 000 badegjester som hadde besøkt strendene, på en spørreundersøkelse om hvilke strandaktiviteter de hadde deltatt i. Alle ble fulgt opp etter 10-12 dager. Hadde magen slått seg vrang? Eller hadde de andre ubehag?

Forskerne oppgir at diaré og andre magesykdommer var hyppigst rapportert – 13 prosent av de som hadde gravd i sanda i løpet av stranddagen, opplevde dette i ettertid.

De som hadde blitt gravd ned i sanden, var utsatt for enda større risiko. 23 av dem prosent rapporterte om magetrøbbel i løpet av de 12 dagene som fulgte.

– Bakterier i vannkanten
– Tidligere undersøkelser har vist ganske klart at når man fant for eksempel E.colibakterien i bølgeskulpsonen, var det en opphopning der, slik at nivåene var høyere enn uti vannet, sier Truls Krogh, leder for avdeling for vannhygiene ved Folkehelseinstituttet til forskning.no.

– Dermed er det størst sjanse for å få i seg noe der. Det er jo der de små barna ofte leker. De voksne har nok fremdeles størst sjanse for å få i seg bakterier under selve badingen, legger han til.

Krogh understreker at E.coli sjelden er sykdomsfremkallende, men utelukker ikke at man også kan finne en opphopning av andre bakterier i sanda i vannkanten, hvorav noen kan gi deg magesjau.

– Vi har ikke sett noe grunn til at det skal være en forskjell mellom E.coli og andre, sykdomsfremkallende bakterier når det gjelder dette, sier han.

Krogh anbefaler vask av hendene etter strandbesøk for å forhindre magetrøbbel.