OSLO (ANB): Fremskrittspartiet ber regjeringen sette i gang en storstilt annonsekampanje for norsk selfangst overfor befolkningen i EU.

- Befolkningen i Europa må få greie på at et EU-forbud mot norske selprodukter vil føre til at fisken blir dyrere, sier stortingsrepresentant Øyvind Korsberg (Frp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

- Dersom bestanden av sel ikke blir beskattet, så vil det bli mer sel i havet. Dermed blir det mindre fisk, og da blir fisken dyrere. En sel spiser i snitt ett tonn med fisk i året, sier Fremskrittspartiets næringspolitiske talsmann.

For passivt
Frp-representanten fra Troms har tidligere kritisert regjeringen for å ha vært for passiv overfor EU-parlamentarikerne.

- Toget overfor politikerne har nok gått. Nå må vi konsentrere oss om å få fakta fram overfor europeiske forbrukere. Norge må bruke betydelig med penger i en annonsekampanje i dagsaviser i relevante EU-land, sier Korsberg. Han setter sin lit til at europeiske forbrukere kan presse sine EU-politikere til retrett i denne saken.

Dyrere fisk
- Prisen på fisk vil jo gå opp som følge av at fiskekvotene vil måtte bli redusert dersom ingen skal beskatte selen. Det vil slå ut både i EU-landene og i Norge. Mindre fisk betyr dyrere fisk. Det følger av enkel markedsmekanisme, sier Korsberg.

EU-parlamentet skal behandle saken 1. april. Et flertall av medlemmene i EU-parlamentets komité for det indre markedet har gått inn for totalt importforbud for selprodukter. Dermed ligger det også an til at norske eksportvarer ikke engang kan transporteres over EU-jord til store markeder som Russland og Asia. (ANB)