- Jeg syns det er litt påfallende at slike forslag kommer like etter bråket med asylmottakene i Lier og Fagerli, men det er gode forslag justisministeren nå kommer med, sier innvandringspolitisk talsmann i Høyre, Trond Helleland, til Nettavisen.

Onsdag har Justisdepartementet sendt på høring et forslag som vil gjøre det enklere for politiet å fengsle eller bruke andre tvangsmidler mot utlendinger som oppgir falsk identitet, unndrar seg utsendelse etter avslag eller begår kriminalitet, heter det i en pressemelding fra Justis- og polititdepartementet.

Les også: Strengere regler for asylsøkere

- Forslag som dette er absolutt på tide. Slik de ser ut i dag vil Høyre støtte disse forslagene, sier Helleland.

Må skape samarbeid
Helleland mener forslag av den typen Justisdepartementet i dag har kommet med, er nødvendige fordi det kan bidra til å få til mer samarbeid mellom asylsøkere og politiet, og også kutte ned på saksbehandlingstiden.

- Det er viktig å skille ut dem som ikke ønsker å samarbeide om identitet. Høyre mener at de som ikke ønsker å samarbeide, sendes på lukket mottak - mens de som samarbeider får plass i et utreisesenter, der de motiveres for endelig utreise. Kanskje kommer da flere på bedre tanker og vil samarbeide med politiet, sier han.

- Blander en dem som samarbeider med dem som ikke samarbeider, så blir det den typer situasjoner som vi har sett i Lier og på Fagerli.

Han mener det er soleklart at de som står bak bråket på Lier og Fagerlig bør komme øverst i bunken av de som skal reise hjem.

- Det burde være en selvfølge. Det er viktig å umiddelbart slå hardt ned på slike uakseptable handlinger.

Les også: - Flytt alle inn i en teltleir

Konsekvens for mulla
Et annet forslag fra Justisdepartementet onsdag er regler for å kunne fengsle personer som utgjør en trussel mot nasjonale interesser. Dette vil gjelde for personer som er i en aktiv utsendelsesprosess.

- Det mest kjente eksempelet på denne regelen er og bør være mulla Krekar. Han er definert som en fiende av Norge, og burde vært sendt ut av landet for lenge siden. Med en lovendring som dette bør jo konsekvensen være at Krekar må ut av landet, sier Helleland.

- Må korte ned behandlingstiden
Om disse forslagene blir vedtatt på Stortinget, er det likevel noe som gjenstår før Helleland sier seg helt fornøyd.

- Hovedproblemet er at saksbehandlingsprosessen for asylsøkerne er for lang. Den bør gjøres raskere slik at asylsøkerne ikke rekker å tilpasse seg Norge før de eventuelt får avslag og må hjem igjen. Det er med på å gjøre hele prosessen vanskeligere for dem.

I tillegg mener han at adgangen til å få omgjort saken gjennom ny vurdering må begrenses.

- Er det avslag i Hjemreisenemnda og UDI så må asylsøkeren reise hjem umiddelbart, slår han fast.

Overrasket over SV
Helleland mener at politikken regjeringen fører i dag står i skarp motstrid i forhold til samme regjering i forrige periode. Det er han glad for.

- Jeg har merket at Knut Storberget bevisst har lagt seg på en strengere linje og gitt tydeligere signaler. Derfor er jeg ikke spesielt overrasket over ham. Derimot er jeg overrasket over at SV er med på dette.

- Høyre er i alle fall med på ferden, forsikrer han.