Gå til sidens hovedinnhold

- Dette er ineffektivt

Norsk forskning på åpne kontorlandskap viser at effektiviteten svekkes med 30 prosent.

Konsulent Stig Rusti mener åpne kontormiljø er så ineffektive at det tilsvarer at hver tredje arbeidstaker ikke er på jobb.

Konklusjonen er satt litt på spissen, men er like fullt reell, ifølge Stig Rusti i konsulentfirmaet Fourstep.

Les saken i ba.no her

Han har forsket på ulike kontormiljø i to store ingeniørbedrifter i Bergen tilknyttet offshorebransjen. Funnene tilsier at det er 30 prosent mindre effektivitet i åpne kontorlandskap.

- Ulempene er at støy og avbrytelser ofte fører til at en lettere mister konsentrasjonen, og at dette kan gå ut over nøyaktigheten og effektiviteten i arbeidet, sier Rusti.

DEBATT: Hva mener du om åpent kontorlandskap? Si din mening i bunnen av saken.

En utbredt trend
Konsulenten hevder at «vinningen går opp i spinningen» når motivet er å spare penger på mindre kontorareal.

- Husleien skal være veldig høy målt mot lønn dersom bedriften skal tjene på det, sier Rusti.

Studien hans baserer seg på dybdeintervju av ansatte som utelukkende jobber i åpne kontorlandskap, sammenlignet med ansatte som har cellekontorer. Han har også foretatt hukommelsestester. Oppdragsgiver er en bedrift som vurderer å gå over til åpne kontorlandskap.

- Funnene i undersøkelsen gjorde at de valgte å avvente situasjonen, sier Rusti.

Ingen av bedriftene i studien ønsker å stå frem i media.

- Hvordan målte du produktivitet?

- Det er fryktelig vanskelig. For disse ingeniørbedriftene var målestokken utfakturerte timer, fordi det var mest sammenlignbart. Samtidig skal jeg innrømme at det ikke er helt nøyaktig, svarer Rusti.

- Penger spart
Han har merket seg at det i bedriftene han kjenner i Bergen er en overvekt av åpne landskap.

- Alle som bygger nytt og moderniserer får åpne landskap. Årsaken er nok at det er penger spart og at det er trendy. Historisk går dette i sykluser, så jeg blir ikke overrasket om det reverseres i en del bransjer med tiden, sier han.

I BT lørdag listet Sven Egil Omdal i Stavanger Aftenblad opp en rekke ulemper med åpne landskap, basert på internasjonal forskning.

«Likevel vil nye bygg bli reist uten kontorer. De ansatte vil trives dårligere, bli oftere syke og være mindre produktive, fordi forskningen samtidig viser at det er to grupper som er svært fornøyde med de åpne landskapene, og det er to grupper man ikke lett kommer forbi når bygg skal designes: Arkitektene og bedriftslederne», skrev Omdal.

Rusti vil ha frem at det finnes fordeler med åpne landskap.

- I tillegg til å spare husleie, blir ofte terskelen for å samarbeide lavere, og en kan lettere bli inspirert av kolleger. Det kan også være bra for det sosiale arbeidsmiljøet, sier Rusti.

Har gode erfaringer
DNB mener åpne landskap vil fungere bra etter en viss innkjøring.

DNB samler troppene i Bergen i et nytt hovedkontor i Solheimsviken. 1700 ansatte flytter til åpne kontorlandskap med en underdekning på rundt 15 prosent.

- Vårt utgangspunkt er ikke lavere effektivitet, snarere tvert imot, sier kommunikasjonsrådgiver Espen Brynsrud i DNB.

Han innleder med å vise til at nybyggene i både Bergen og Oslo er mer miljøeffektive og at bygningsmassen er mer rasjonelt utnyttet enn i gamle bygg.

- Halverer arealet
- Jeg ønsker ikke å gå ut med tall på hva vi tjener på samlokaliseringene, men kan opplyse om at antall kvadratmeter nær halveres hvis man sammenligner tidligere lokasjoner i Oslo og Bergen med Bjørvika og Solheimsviken, sier Brynsrud.

Han medgir at det er en overgang for mange medarbeidere, men understreker at de fleste har jobbet i åpent landskap i mange år. –Det nye er at nå gjelder dette alle. Selv konsernledelsen har ikke faste plasser, sier han.

Han tilføyer at de som flytter fra cellekontor til åpent landskap har en jobb å gjøre med seg selv når det gjelder tilpasning. Da tenker han spesielt på støynivå og mindre lagringsplass.

- Hvis dette brukes med sunn fornuft, er det mye å tjene på clean desk-konseptet, som går ut på å rydde pulten hver dag. Med hensyn til støy og trivsel har vi lagt vekt på ikke å inndele byggene i soner.

Kaller det en vanesak
- Støy og forstyrrelser av trafikk er i stor grad en vanesak.

- Hvor mye kunnskap har DNB om åpne landskap?

- Dette har vi jobbet veldig mye med i samarbeid med fagforeningene, fordi det er viktig at vi er på lag i sånne prosesser. Vi har gjennomført studieturer til bedrifter som har vært gjennom tilsvarende og lest mye. I det store og hele har det ikke vært tvil om at dette er riktig å gjøre, svarer Brynsrud.

Les flere saker i ba.no her

Kommentarer til denne saken