Strenge regionale tiltak for Oslo og flere kommuner i Viken og Innlandet ble 3. desember innført for å forsinke og begrense spredning av den nye virusvarianten omikron.

Helsedirektoratets oversikt fredag viser 39 kommuner i alt. Drammen og Lier er to kommuner som slapp unna regjeringens strenge tiltak for Oslo-regionen, men har bedt om å bli føyd til lista.

I denne saken får du oversikt over hvilke tiltak som gjelder hvor. Sjekk Helsedirektoratet for oppdateringer.

Regionale påbud/krav

MUNNBIND: Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand (ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer), skal det brukes munnbind:

  • i butikker
  • i fellesarealene på kjøpesentre
  • på serveringssteder
  • på kollektivtransport
  • på innendørs stasjonsområder

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før man setter seg inn og ikke fjernes før man forlater taxien. Sjåføren skal også bruke munnbind når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Se covid-19-forskriften paragraf 16f

HJEMMEKONTOR: Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken, for eksempel 50 prosent, når det er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen.

Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

Se covid-19-forskriften paragraf 16g

ARRANGEMENTER: Det er krav til smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av arrangementer.

Se covid-19-forskriften § 16d

  • Det skal utpekes en person eller virksomhet som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.
  • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern.
  • Ved arrangementer som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering.

DELTAKERE: Det er krav til oversikt over deltakerne.

Se covid-19-forskriften paragraf 16e

  • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Når kommunen ber om det, skal arrangøren ta kontakt med de som var til stede for å informere om smitte.
  • Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og hvor lenge den oppbevares.

Les også: Biontech-sjef: - Tror vi kommer til å trenge en ny vaksine mot omikron-varianten

Antallbegrensninger

OFFENTLIGE ARRANGEMENTER: På innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser kan det maksimalt være 600 personer i publikum fysisk til stede samtidig, i grupper på 200. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene. Gruppene kan skiftes ut i løpet av arrangementet dersom det skjer på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem.

Det er ikke innført noen regulering på arrangementer med faste, tilviste plasser.

PRIVATE SAMMENKOMSTER: Det kan være maksimalt 100 personer til stede innendørs på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler på private sammenkomster (sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier)

Covid-19-forskriften omtaler hvilke personer som ikke skal regnes med i det totale antallet (lovdata.no).

Spørsmål og svar

Det er utarbeidet svar på vanlige spørsmål om arrangementer (regjeringen.no).

Serveringssteder

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.

Serveringssteder og arrangører er pliktige til å registrere gjester for å kunne varsle dem ved smitteeksponering. Se covid-19-forskriften for flere detaljer rundt registrering av kontaktopplysninger (lovdata.no).

Reise mellom områder med og uten regionale tiltak

Du skal følge reglene som gjelder i det området oppholder deg i.

For eksempel, kommer du fra et område uten tiltak til et område som har tiltak, skal du følge reglene som gjelder der du oppholder deg.

Kommer du imidlertid fra et område med tiltak til et område som ikke har det, bør du likevel oppføre deg som om du er i det området du kommer fra, for eksempel bruke munnbind hvis du kommer fra et område der det er pålagt.

Oversikten er hentet fra Helsedirektoratets nettside, først publisert 2. desember og oppdatert 3. desember.

Les også: Kommuner på Haugalandet innfører munnbindpåbud

Les også: Karantenekrav for de uten gyldig koronasertifikat fra Italia og svensk region

Nasjonale tiltak

* Det er anbefalt å redusere antall nærkontakter. Hold gjerne en meters avstand der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.

* Det er anbefalt å ta i bruk hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester. Anbefalingen går ut på at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken.

* Det er anbefalt å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten, samt på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.

* Fra og med midnatt må alle som kommer til Norge, teste seg innen 24 timer. Det gjelder både vaksinerte og uvaksinerte. Reisende kan teste seg på en teststasjon på grenseoverganger, ved en offentlig teststasjon eller en selvtest. Hvis testen er positiv, er den reisende pålagt å gjennomføre en PCR-test raskest mulig og senest innen 24 timer.

Les også: Innfører strenge tiltak i 25 kommuner og skjerpede anbefalinger nasjonalt

Tiltak som alt er innført for å hindre spredning av omikron:

* Isolasjonstiden forlenges til sju dager for de som tester positivt og som det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron.

* Smittekarantene i ti dager for nærkontakter som er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til personer det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron. Disse har krav om PCR-test så snart som mulig og på dag sju. Ved negativ test på dag sju kan karantenen avsluttes.

* Det innføres testplikt for øvrige nærkontakter ved mistanke om smitte av omikronvarianten. De skal testes med PCR-test så snart som mulig, og mellom dag tre og sju etter nærkontakten og skal om mulig unngå nærkontakt med andre personer fram til første test er negativ.

* Alle tiltakene gjelder uansett vaksinasjonsstatus. Pliktene opphører dersom det senere bekreftes at smitten ikke skyldes virusvarianten omikron.

Les også: Trondheim ber om FHI-møte etter mistanke om omikronsmitte