HTML EMBED

Følg TV 2s direktesending her


LIVE fra Twitter

LIVE fra Nettavisens journalister

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Gruppeleder Karl Heinrik Melle fra Den rettsmedisinske kommisjon vitnet onsdag i Oslo tingrett. Under forklaringen til Melle om hvorfor de mener Breivik er schizofrene, brøt Breivik inn.

- Dette er oppdiktede påstander, sa den tiltalte.

Breivik spurte om forklaringen til Melle ble kringkastet.

- Jeg synes det er et maktovergrep at jeg ikke får lov til å kommentere Asbjørnsen og Moes oppdiktede påstander, sa Breivik tydelig irritert. Breivik har også tidligere kalt de rettsoppnevnte sakkyndige Torgeir Husby og Synne Sørheim for Asbjørnsen og Moe fordi han mener at deres rapport er oppdiktet.

Tidligere onsdag har Melle fortalt at han var kritisk til rapporten til Husby og Sørheim til tross for at kommisjonen ikke har merknader til den.

- Jeg ble ganske irritert da jeg leste den første erklæringen. Ved første gangs gjennomlesing satt jeg med inntrykk av at de sakkyndige satt litt som et mikrofonstativ og referte det han sa, sa Melle i Oslo tingrett.

- I den forbindelse så ønsket vi å peke på enkelte punkt i erklæringen, der vi mener en videre utspørring kunne bidratt mer. Det gjelder begge erklæringene, sier han.

Saken fortsetter under direktevindu.

HTML EMBED

Kan skjule symptomene
Melle sa at selv om de var uenige i deler av premissgrunnlaget, var manglene ved rapporten til Synne Sørheim og Torgeir Husby ikke vesentlige nok til å komme med merknader til denne.

Gruppelederen sa at rapporten til Agnar Aspaas og Terje Tørrissen, som kommisjonen har hatt innsigelser på, bærer preg av at Breivik har tilpasset svarene sine for å virke tilregnelig. Melle mener at svakheten til den andre rapporten er at den tok som utgangspunkt at den første rapporten var feil, og ikke vurderer ulike scenarier.

- Slik vi leser erklæringen, så legger de alltid obervantens begrunnelse til grunn, uten at det problematiseres videre, sier han.

Melle påpeker at personer kan skjule symptomer over lang tid, både i uker og måneder.

- Vi kan ikke si her at han har gjort det, men denne muligheten kan ikke kategorisk utelukkes, sier han.

- Unik
Samtidig skrøt han av rapporten.

- Jeg synes de sakkyndige nummer to har en veldig god betraktning i forhold til sin tillegserklæring. De skriver at observanten er unik, de har ikke møtt noen som han tidligere. Det tror jeg de fleste som har møtt ham kan skrive under på, sier han og la til.

- Argumentet om hvordan schizofrene er, er ikke interessant, for det er ikke vanlige schizofrene som begår kriminelle handlinger. Han (Breivik) må vurderes ut fra sitt utgangspunkt, sier Melle.

Senere i dag skal de rettsoppnevnte sakkyndige Synne Sørheim og Torgeir Husby svare på den omfattende kritikk deres diagnose av Anders Behring Breivik har fått de siste dagene. Den konkluderer med at Anders Behring Breivik er utilregnelig, og at han har utviklet paranoid schizofreni.

Alle mente Breivik var psykotisk
Flere psykologer har de siste dagene sagt til Oslo tingrett at de er skeptiske til rapporten som mener at Breivik er utilregnelig. Melles opplysninger til retten var noe ganske andre enn de hans leder Terjei Rygnestad kom med tirsdag. Gruppeleder Rygnestad i Den rettsmedisinske kommisjonen fikk svært kritiske spørsmål om hvorfor kommisjonen ikke hadde godkjent rapporten til Agnar Aspaas og Terje Tørrissen, men ikke hadde hatt noen merknader til den kritiserte rapporten til Sørheim og Husby, og hvorfor kommisjonen trengte to møter på å godta en rapport alle var enige om.

Melle bekreftet i retten at alle medlemmene var enige i at Breivik var psykotisk

- Alle medlemmene skulle lese erklæringen uavhengig av hverandre. Etter å ha lest skulle man kunne gå inn og lese andres kommentarer. Så i møtet 7. desember var det helt i avslutningfasen av behandlingen, sier Melle.

- Da spurte jeg, hvor mange tror at denne personen er psykotisk jamfør konklusjonen i erklæringen? Og alle svarte bekreftende, sier han.

Vitner etter lunsj
Sørheim og Husby vitner først etter lunsj. Les: - Møte ble avlyttet av NRK

- Jeg har vært kritisk til rapport nummer en, sa professor i psykologi, Svenn Torgersen, i retten tirsdag. Han kan ikke skjønne at Breivik har psykose.

- Av det jeg har sett, som selvfølgelig er veldig lite, så vil jeg si at en person som er så presis og som til de grader i det som blir sagt, noen ganger på en forbausende måte treffer spikeren på hodet, at en slik person har dokumentert psykose, det gir ikke mening. Jeg finner ikke at det bekrefter noen psykose, sa Torgersen.

Les: Professor kritiserer Breivik-diagnosen

Samtlige av psykologene som har kontakt med Breivik i Ila fengsel er uenige med Sørheim og Husby. De rettssakkyndige har bassert sin konklusjon blant annet på at Breivik lider av vrangforestillinger om at han skal bli statsleder, og at han er kommandør i Knights Templar.

- Min opplevelse er at han er både fotsoldat og regent, men ikke i psykotisk forstand. Alle dagdrømmer, så kanskje han har sett for seg at han blir regent eller statsminister. Jeg ser mer for meg at han kanskje har sittet og dagdrømt. Han har aldri trodd at han har krone på hodet. Jeg har hatt mange pasienter som mener de har en krone på hodet, sier Flikke som mener at Breivik ikke har vrangforestillinger i psykotisk forstand, sa Arnhild Flikke som Ila-teamet av psykologer og psykiatere som snakker med Anders Behring Breivik i fengsel.

- Hvor sikre er dere på at det ikke forekommer en psykose i Breiviks forstand? spurte forsvarer Geir Lippestad psykologspesialist Eirik Johannesen som snakker med Breivik jevnlig i fengsel.

- Det er jo grusomme ting han har gjort, og det er vanskelig å forstå. Men vi er helt overbevist, svarte Johannesen.

Overlege Randi Rosenqvist ved regional sikkerhetsavdeling på Ila sa også at hun har vanskelig for å forstå at Breivik har vrangforestilligner som kvalifiserer ham til å være psykisk syk.

- Det med Knights Templar kan være en vrangforestilling, og så er spørsmålet i hvilken grad av vrangforestilling det er. Det kan også være at man lager seg et bilde, som man synes er ganske flaterende. Det er jo et norsk uttrykk som heter at man lyver så man tror det selv, sa hun.

Les: Dag 35 i 22. juli-rettssaken

Les: - Han ble litt høy på seg selv

Professor Einar Kringlen kritiserte arbeidsmetoden til Sørheim og Husby, og mente at de kan ha blitt påvirket av hverandre.

- Jeg var sjokkert over at de hadde tatt på seg oppdraget, og at de sa at det var vanskelig å snakke med han hver for seg. Det virker jo helt søkt. Det er jo det som er poenget, at man skal være to uavhengige som skal snakke med han, sa Kringlen i Oslo tingrett. Han hadde også vanskelig for å forstå schizofreni-diagnosen.

- Det som preger mange schizofrene, er at de kanskje har vanskelig for å konkludere, og man får kanskje ikke tak i hva de mener. Det var aldri i de to dagene jeg var til stede, noe uklart i det han (Breivik) sa, sa Kringlen.

Les: Dag 34 i 22. juli-rettssaken

Også psykologi-professor Svenn Torgersen kritiserte Husby og Sørheim samtidig som han roste rapporten til Agnar Aspaas og Terje Tørrissen som konkluderer med at Breivik er tilregnelig.

- De er veldig ulike. Rapport én er pang en diagnose. Rapport to er mer vurderende. Jeg vil i tilegg si at rapport to har en analyse av psykose, løgn og fantasier som er noe av det bedre jeg har lest, sa Torgeresen i Oslo tingrett.

Les: Professor kritiserer Breivik-diagnosen