OSLO (Nettavisen): Statsminister Erna Solberg (H) beskrev i Stortinget onsdag gjenåpningsplanen som en plan uten dato, men kom likevel med konkret tidfesting etterpå:

- Ved utgangen av juni tror jeg vi kan være godt inne i trinn 3, svarte Solberg på Nettavisens spørsmål på en pressekonferanse.

Trinn 3: Trening, skjenking og utenlandsreiser

På trinn 3 i regjeringens plan for gradvis gjenåpning vil barn og unge kunne delta på arrangementer og organisert trening på tvers av kommunegrenser og toppidrettsutøvere vil kunne drive på nesten som normalt.

Sosial kontakt på dette trinnet vil være begrenset til inntil 20 gjester i private hjem og inntil 50 personer på offentlig sted.

Skjenkestoppen vil oppheves og serveringsstedene vil kunne ha normale skjenketider, men fortsatt krav om registrering og god avstand. Det vil åpnes mer for utenlandsreiser og mer normal arbeidsinnvandring.

Hjemmekontor-anbefalingen vil gjelde for alle som har mulighet. Barnehager, skoler og SFO vil følge trafikklysmodellen og lokale vurderinger, mens universiteter og høyskoler vil ha økt fysisk undervisning.

Last ned Plan for gradvis gjenåpning her (PDF)

- Dette vi ser som mest realistisk

- Sånn vi ser det nå, er det cirka i andre halvdel av mai mest naturlig å starte trinn 2, sa Solberg og la til:

- Så kan vi håpe at tiltakene og resultatene blir mer effektive. Det er dette vi ser som mest realistisk.

Dette er trinn 2

På trinn 2 i planen er det idrettsarrangementer for barn og unge under 20 år som samler deltakere fra samme kommune (med inntil 100 personer), mens voksne ikke bør drive med organisert aktivitet mer flere enn 20 personer.

Sosial kontakt begrenses til inntil 10 gjester på besøk.

Serveringsstedene må holde innslipps- og skjenkestopp klokka 24, men det vil ikke være krav om matservering.

Innenlandsreiser kan gjennomføres.

Private arrangementer begrenses til inntil 20 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.

Offentlige arrangementer begrenses til 20 personer innendørs på arrangementer uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på arrangementer som samler deltakere under 20 år fra samme kommune.

På innendørs arrangement hvor alle har faste plasser er begrensningen inntil 200 personer på offentlige arrangementer.

Reiser til utlandet frarådes og bare strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.

Dette kan velte planen

Statsministeren understreket også at det er stor usikkerhet. På pressekonferansen fikk hun spørsmål om hva som kan velte gjenåpingsplanen, hva som er dens største fiende.

- Det er mutasjoner som vaksinene ikke biter på, svarte hun. Hun nevnte også sjansen for lokale utbrudd man ikke raskt nok klarer å få kontroll på og som gjør at myndighetene må holde et fortsatt skjerpet tiltaksnivå nasjonalt.

Gjenåpningsplanen er basert på en anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. For hvert trinn vil det bli gjort vurderinger basert på tre sjekkpunkter: 1) Smittesituasjon og sykdomsbyrde, 2) Kapasitet i helsetjenesten og 3) Vaksinasjon.

- For hvert trinn i gjenåpningen, må vi følge situasjonen nøye. Hvis antall smittede og antall syke ikke går opp, kan vi gå videre til neste trinn etter tre uker. Hvis antall smittede og syke øker, må vi vente eller stramme inn igjen. Med andre ord er det data og ikke datoer som vil styre, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) onsdag ifølge en oppsumering på regjeringen.no.