OSLO (Nettavisen): Så langt i år har 5392 selskaper gått konkurs eller blitt tvangsavviklet. Tallet ligger såvidt over nivået på samme tid i fjor, viser tall fra Bisnode. Ser vi på de siste tolv månedene er tallet på konkurser og tvangsavviklinger 6311.

De fire siste ukene (uke 43, 44, 45 og 46) har det vært 480 konkurser, viser oppdateringen fra selskapet Bisnode. I Nettavisens oversikt kan du se hvilke selskaper i hvilke kommuner og fylker som er rammet.

TABELL: Dette er selskapene som har gått konkurs de siste ukene:

- Hvis antallet konkurser og tvangsavviklinger fortsetter i samme tempo som de siste månedene, kan vi fort komme opp på fjorårets nivå, som var høyt. Da er det like før vi passerer nivået for 2009, sier fagansvarlig Per Einar Ruud hos Bisnode Norge til Nettavisen. Særlig 1. halvår i fjor hadde høye tall.

- Litt overraskende

Oktober viste en økning i konkursene med 7 prosent.

- Det er litt overraskende at det er såpass mye konkurser siden næringslivet totalt sett går bra og konsumentene er godt stilt, sier Ruud.

Bygg og anlegg største konkursbransje

Konkurstallene fra Bisnode viser at bygg- og anlegg er den største konkursbransjen og utgjør nesten 26 prosent av konkurser og tvangsavviklinger. Nest største konkursbransje er tjenesteytende næring, mens detaljhandel kommer på tredjeplass.

De siste ti årene har disse bransjene økt sin andel av totalbildet for konkurser- og tvangsavviklinger. Bygg- og anlegg er imidlertid en bransje som har klart seg ganske bra og hatt en ganske stabil utvikling, ifølge Ruud.

Litt overraskende er det kanskje at tallene for detaljhandelen, der flere større kjeder opplever problemer, viser en nedgang i konkurser og tvangsavviklinger så langt i år sammenlignet med i fjor, ned 1,1 prosent.

- Et fylke som sliter

Når det gjelder fylkene, er det Aust-Agder som peker seg mest negativt med økning i antall konkurser.

- Det er tydeligvis et fylke som sliter på næringslivssiden, sier Ruud. Rogaland synes å ha kommet til hektene igjen etter en tøff periode.