Gå til sidens hovedinnhold

- Dette er sludder!

Høyre slår tilbake mot kritikk fra tidligere miljøtopp i egne rekker.

Tirsdag skrev Nettavisen om Bente Bakke, som har forlatt Høyre til fordel for Milljøpartiet De Grønne.

Les også: - Partiet er gjennomsyret av grådighet

- Jeg mener Bente Bakke tar helt feil og at hennes kritikk er feilslått, sier Nikolai Astrup (H) til Nettavisen.

Astrup er medlem i Stortingets energi- og miljøkomité, og er Høyres talsperson for disse sakene.

- Høyre har vært en pådriver for en mer ambisiøs og forpliktende miljøpolitikk gjennom to klimaforlik på Stortinget, sier han.

- Vi gikk i bresjen
Han mener det er regjeringen som har vært en brems på miljøsporet:

- Det er ikke Høyre som har vært en brems i klima- og miljøpolitikken de siste årene, det er regjeringen. Vi er også opptatt av klassiske miljøspørsmål – som å rydde opp i miljøgifter i havner, innsjøer og fjorder.

Astrup nevner også at Høyre er en sterk forkjemper for å bevare biologisk mangfold gjennom frivillig skogvern og påpeker at det var Høyre som foreslo og fikk gjennomslag for det internasjonale regnskoginitiativet Norge i dag er en del av, i forhandlingene om det første klimaforliket i 2008.

- Høyre er gjennomsyret av grådighet, med fokus på et høyest mulig oljeutvinningstempo. Skulle tro de innbilte seg at det fins en planet B. Vi er i ferd med å overforbruke den ene planeten vi har, hvor våre barn og barnebarn må betale regningen, sier Bente Bakke.

- Premiere resultater
- Og som regjeringen tar på seg ros for, bemerker han.

- Kan du utdype hva du mener er Høyres rolle i forhold til å bevare regnskogen?

- Regnskogpengene skal premiere resultater. De siste årene har regjeringen satt av langt mer penger til regnskog enn det resultatene gir grunnlag for. Pengene hoper seg derfor opp på konto. Høyres avsetning til dette formålet er mer i tråd med de resultatene vi kan forvente i inneværende år. Dersom det viser seg at det er for lite vil vi selvsagt bevilge det som trengs, sier Astrup.

- Opp til styret
- Bakke kritiserer sterkt tjæresandprosjektet til Statoil. Hva er din kommentar til det?

- Vi støtter ikke Statoils tjæresandprosjekt, men i et børsnotert selskap er det ikke opp til en enkelt eier å fatte beslutninger om hvilke prosjekter selskapet skal investere i. Det er derfor opp til styret å ta stilling til dette, og opp til Canada å ivareta sine internasjonale klimaforpliktelser, sier Astrup.

- Bakke er også kritisk til Høyres Lofoten-linje. Hvilke hensyn er viktigst for Høyre når det gjelder området Lofoten, Vesterålen og Senja?

- Høyre er opptatt av å ivareta naturverdiene i området. Enhver aktivitet i området må derfor underlegges strenge miljøkrav. Den største trusselen mot naturverdiene er skipsfarten. Bedre oljevernberedskap er derfor avgjørende uavhengig av om området åpnes for petroleumsvirksomhet.

Du kan lese mer om Høyres partiprogram om miljø og energi her.

- Ærlig sak å være uenige
Så legger han ikke skjul på at det er uenighet om oljepolitikken:

- Vi er uenige om oljepolitikken, og det er en ærlig sak. Vi er opptatt av resultater i miljøpolitikken - ikke den symbolpolitikk det ville være å skru igjen kranen på norsk sokkel. Det fører ikke nødvendigvis til lavere utslipp, så lenge vi er underlagt EUs kvotesystem og klimapolitikk.

EU har satt seg som mål å redusere sine klimagassutslipp i 2020 med 20 prosent, sammenliknet med 1990, og tar videre sikte på å redusere klimagassutslippene med 80 til 95 prosent i 2050.

- Dersom EUs kvotesystem videreføres uten endringer etter 2020, vil det tiltaket alene redusere utslippene I EU med 70 prosent innen 2050, hevder Astrup.

Astrup forklarer det med at kvotetaket senkes med 1,7 prosent hvert eneste år fra 2013 og fremover.

- Det er sludder!
Astrup mener det er rene sludder å hevde at det ville være bra for klimaet om Norge kuttet ut oljeproduksjonen nå:

- Det er sludder! Det vil ikke hjelpe verden i det hele tatt, da vil det oljen bli produsert et annet sted med mer skitten teknologi og utslippene fra produksjonen vil gjenoppstå et annet sted i EU. I sum gir dette økte utslipp. Det som er viktig, er at vi må bruke overskuddet fra petroleumsvirksomheten til å satse på fornybar energi, få til en overgang fra fossilt brennstoff til miljøvennlige alternativer, satse mer på ny forskning og teknologi og øke andelen miljøbiler og utbedre offentlig kommunikasjon.

- Oljeformuen gir oss muligheter. Uten oljen ville vi vært fattige, med mye utslipp. Nå er vi et rikt land med muligheten til å gjøre noe med det! Omstillingen til et lavutslippssamfunn må starte nå. Høyre er en pådriver for dette, avslutter Astrup.

Kommentarer til denne saken