Klarer Eirik Jensens forsvarere å overbevise juryen om at ekspolitimannen ikke er skyldig i korrupsjon og medvirkning til hasjsmugling? Nå starter prosedyrene.

To virkeligheter står mot hverandre når aktoratet og forsvarerne legger fram sine samlede framstillinger av deres argumenter for at Eirik Jensen bør finnes skyldig eller frifinnes. Prosedyrene starter tirsdag, og vil trolig pågå fram til torsdag.

Les også: Derfor ble Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel

«Hasjbaronen» Cappelen står sentralt

Påtalemyndigheten ved Spesialenheten for politisaker mener det er hevet over tvil at Eirik Jensen holdt sin beskyttende hånd over «hasjbaronen» Gjermund Cappelen, som dermed nærmest uforstyrret kunne smugle tonnevis av hasj til Norge.

Jensen og hans forsvarere hevder på sin side at Cappelen var en av politimannens viktigste informanter, en kilde han brukte aktivt for å få vite hva som rørte seg på innsiden av ulike kriminelle miljøer.

Ble dømt til 21 års fengsel

Jensen ble i Oslo tingrett i september 2017 funnet skyldig i korrupsjon og medvirkning til innførsel av nærmere 14 tonn hasj. Dommen lød på 21 års fengsel. Maratonsaken i Borgarting lagmannsrett startet allerede 28. august, og den tidligere polititoppen har i ankebehandlingen vært atskillig mer på hugget enn i tingretten for å bevise sin uskyld.

I alt har det vært ført over 120 vitner i den omfattende saken, blant dem sjefen for Oslo-politiet, Hans Sverre Sjøvold, og riksadvokat Tor-Aksel Busch. Det er svært sjelden at riksadvokaten vitner i straffesaker.

Rettssaken er også historisk: den er den siste med jury i Norge.

Les også: Tor-Aksel Busch: Har aldri hørt rykter om at Eirik Jensen er møkkete polititjenestemann


Dette er spørsmålsskriftet i Jensen/Cappelen-saken som juryen skal svare på. Spørsmålsskriftet kan bli endret.

* Spørsmål 1: Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i å ha medvirket til ulovlig innførsel av narkotika?

I grunnlaget vises det til inntil 6 anledninger i 2004 og 2005, inntil 24 anledninger mellom 2006 og 2009 og 18 anledninger mellom 2010 og 2013.

For å svare ja kreves flere enn 6 stemmer.

* Spørsmål 2: Gjelder den i spørsmål 1 nevnte overtredelse et meget betydelig kvantum?

Dette er et tilleggsspørsmål som kun besvares dersom spørsmål 1 er besvart bekreftende:

* Spørsmål 3: Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i å ha mottatt en utilbørlig fordel i anledning av stilling?

I grunnlaget vises det til at Jensen i perioden fra 2004 til 19. desember 2013 fikk kontanter og/eller bidrag til oppussing og/eller en mobiltelefon og/eller en klokke og/eller reparasjon av en klokke.

For å svare ja kreves flere enn 6 stemmer.

* Spørsmål 4: Er korrupsjonen å anse som grov?

Dette er et tilleggsspørsmål som kun besvares dersom spørsmål 3 er besvart bekreftende.

(©NTB)