Gå til sidens hovedinnhold

- Dette er springbrett for asylsøkere

Frp skjønner lite av Knut Storbergets «julegave» til de fra Albania og Bosnia-Hercegovina.

15. desember innføres det visumfrihet for borgere av Bosnia-Herzegovina og Albania som har pass med fingeravtrykk - såkalte biometriske pass.

Det betyr at borgere fra disse landene kan reise på korttidsbesøk opp til 90 dager til Norge.

«Norske regler må harmonere med EUs regler for hvem som er visumfrie og visumpliktige til Schengenområdet. Visumfrihet for Bosnia- Herzegovina og Albania vil gjøre det lettere for mennesker fra disse landene som for eksempel ønsker å reise på besøk til Norge i juleferien,» sier justisminister Knut Storberget (Ap).

Det får Frps Per Willy Amundsen til å reagere:

- Det høres ut som et springbrett for å søke asyl. Jeg har vanskelig for å forstå at man går inn på denne typen visumfrihet nå - og interessant å høre Storberget begrunne dette med anledning til å feire jul i Norge, sier Amundsen til Nettavisen.

Han frykter for konsekvensene:

- Rå kriminalitet
- Erfaringene med kriminalitet fra disse øst-områdene, gjør at vi ikke bør være så raske med å gi visum. Det er rå kriminalitet som begås av mange av dem, så her burde man være mer tilbakeholdne, sier Amundsen bestemt.

Han mener dette innebærer en utfordring for norsk asylpolitikk:

- Folk kommer til å komme hit for å søke asyl. Regjeringen står ikke for en helhetlig asyltankegang, men er mest opptatt av å være best i klassen på EU-saker, mener Amundsen

Vest-Balkan verst
Mens det tidligere har vært flest kriminelle fra Polen og Litauen som har operert i Norge, er det mye som tyder på at grupper fra landene på Vest-Balkan nå gjør sitt inntog.

Ifølge Politidirektoratets ferske rapport om tendenser i kriminaliteten og utfordringer i Norge i perioden 2010-2012, utmerker nettopp såkalte mobile vinningskriminelle fra Vest-Balkan seg ved sin profesjonalitet.

Storberget begrunner mer åpne dører med en avtale om visumlettelse fra 2008 mellom EU og Albania og Bosnia- Herzegovina. Norge inngikk samme avtaler i ettertid. Man ble da også enige om en tilbaketakelsesavtale mellom disse to landene og Norge. Den trådte i kraft 1. mai 2009.

- Rask retur
- Norske myndigheter vil, samtidig med innføringen av visumfriheten, fortsatt ha fokus på eventuelle asylsøkere fra disse landene som ikke har rett til beskyttelse og sørge for rask behandling og retur, sier Knut Storberget.

Beslutningen om visumfrihet kommer som en følge av fremgangen landene har gjort i forhold til styrking av rettsikkerheten, bekjempelse av organisert kriminalitet, korrupsjon og ulovlig innvandring, samt en styrking av grensekontroll og dokumentsikkerhet.

- Nå ser EU at også Bosnia-Herzegovina og Albania har nådd de krav som var satt for visumfrihet, og det er viktig at landene i regionen blir behandlet likt, sier justisministeren.

Visumfriheten gjelder for Norge og de EU-landene som til enhver tid deltar i Schengensamarbeidet.

Kommentarer til denne saken