*Nettavisen* Nyheter.

Dette får soldatene refs for

FÅR SKRYT: Fungerende generaladvokat skryter av disiplinen til norske soldater i Afghanistan. Bildet er tatt i januar da forsvarsminister Ine Eriksen Søreide var med å dele ut Forsvarets operasjonsmedalje Afghanistan. Foto: Erlend Aas (NTB scanpix)

Hvert år får over 500 soldater refs. Antallet har falt kraftig siden 2002.

I 2012 ble det gitt 553 refselser til norske soldater, hvorav cirka 20 ble gitt til soldater i Afghanistan. Blant disse 20 var tre norske soldater som gjorde opptak av «upassende video» inne på militærbasen Camp Marmal ved Mazar e-Sharif.


Fungerende generaladvokat Lars Morten Bjørkholt sier at saken var innom Krigsadvokatene for Sør-Norge for uttalelse, og at det ble gitt råd om ileggelse av refselse overfor de tre involverte. De tre ble refset for brudd på militær skikk og orden som er et eget refselsesgrunnlag.

- Ikke av graverende karakter
- Rådene gikk på bøter i størrelsesorden 1500 til 3000 kroner. Forholdet var med andre ord ikke av graverende karakter, men det dreide seg om upassende oppførsel som ikke ble iakttatt av andre enn de involverte, sier Bjørkholt.

Nettavisen skrev tirsdag at en dansk kaptein ble bøtelagt for å ha sluppet de tre norske soldatene inn på det danske området der hendelsen skjedde.

- For de norske soldatene spilte det ingen rolle hvor det skjedde, men at det skjedde på et militært område. Dette hadde ikke vært noen sak om det hadde vært én involvert, sier Bjørkholt som ikke ønsker å utdype hva man i dette tilfelle definerer som «upassende oppførsel».

- Har ikke statistikk
Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) ønsket ikke å utdype hva som egentlig skjedde i Camp Marmal i 2012.

FOH ønsker heller ikke å presentere en oversikt over hvor mye refs de norske soldatene i Afghanistan får.

- Nei, dette har vi ikke statistikk over, sier presse- og informasjonsoffiser Stephen Olsen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

Antall refselser gått ned
Denne rapporten fra Generaladvokaten
viser at det i 2012 var totalt 553 refselser i Forsvaret. Tall for 2013 foreligger ikke ennå. Bjørkholt sier at cirka 20 av disse skjedde i Afghanistan.

Antall refselser har ligget stabilt i perioden 2005 til 2012, men er betydelig lavere enn for perioden 1994 til 2002.

HTML EMBED


Tallene viser altså at det totale antall refselser har gått ned.

Ulike forseelser
Nedenfor får du en oversikt over de mest vanlige årsakene til at soldater for refs.

Kategoriene med færrest forseelser utgjør svært få tilfeller. Generaladvokaten kommenterer for eksempel når det gjelder voldsbruk:

Det samlede antall er 20 refselser, derav 4 for vold. Når man beveger seg nede på så pass små tall, kan tilfeldigheter gi store prosentvise utslag. Det er derfor neppe grunn til å trekke andre konklusjoner enn at det er nokså lite friksjon mellom befal og mannskaper.

HTML EMBED


Av straffereaksjoner fikk de aller fleste bøter, mens en økende andel fikk irettesettelser, som er den mildeste formen for reaksjoner.

HTML EMBED


- Meget god disiplin
- Mitt inntrykk er at norske soldater i Afghanistan har utvist meget god disiplin om man vurderer dette ut fra hvilke typer - og antall - refselser som ilegges. Det er også verdt å merke seg at det i all hovedsak dreier seg om interne disiplinære forhold når det ilegges refselser, i hovedsak brudd på militære tjenesteplikter, og ikke saker hvor norske soldater har oppført seg dårlig overfor lokalbefolkning eller andre, sier Bjørkholt.

Dette støttes av FOH som har ansvar for de norske soldatene i Afghanistan.

- Hovedinntrykket til våre utenlandske og afghanske samarbeidspartnere er at norske soldater er flinke i møte med afghanere og måten vi løser oppdragene. I det store og hele kan Norge være stolt over den profesjonelle og gode måten norske soldater oppfører seg i Afghanistan, og har gjennomført tjenesten på, sier Stephen Olsen i FOH.


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag