Det betyr i tilfelle at det på alle fylkeskommunale arbeidsplasser og videregående skoler i Nordland fra nyttår neste år blir forbudt både å røyke og snuse, skriver Avisa Nordland.

- Dette handler om folkehelse, og er bare en videreføring av forbudet mot å røyke på videregående skoler som ble innført for noen år siden, sier fylkesråd Marit Tennfjord.

Hun tror ikke forslaget om totalt tobakksstopp vil føre til veldig store protester.

- Selvfølgelig vil det være enkelte som ikke liker dette, men vi skal i god tid før forbudet blir innført sørge for at det legges opp tiltak og rutiner slik at vi får til en best mulig og fleksibel overgang,, sier Tennfjord som selv sier hun tar en røyk av og til, i festlig lag.

Helsegevinst
Rektor ved Bodin videregående skole, Leif Magne Eggestad, har utsikt til røykehjørnet på skolen, og registrerer daglig både elever og ansatte som tar en blås i arbeidstiden.

- Forslaget om tobakksforbud er et tiltak som helt sikkert vil gi helsegevinst, og også et viktig tiltak for i videreføre røykeforbudet som ble innført for noen år siden, mener Eggestad, som regner med at det vil komme negative reaksjoner på forslaget.

- Men det er sikkert hjemmel for å gjennomføre det. Og ser vi på samfunnsutviklingen, så går mot stadig færre muligheter for å kunne røyke offentlig. For Bodin videregående mener jeg det bare er positivt, vår skole må ikke oppfattes som en rekrutteringsplass for tobakksbrukere, sier Eggestad.

Overgrep
- Dette kommer vi til å stemme mot. Det får være måte på å gripe inn i folks privatliv og ønske om å kunne bestemme over egen helse, sier en oppgitt Allan Ellingsen i Fremskrittspartiet.

Han betegner fylkesrådets forslag som et overgrep mot både ansatte i fylkeskommunen og elever ved de videregående skolene.

- Og går forslaget gjennom i fylkestinget kommer vi til å be fylkesmannen om lovlighetskontroll. Det får da være måte på formynderi, mener ikke-røykeren Allan Ellingsen bestemt.

Les flere saker fra Avisa Nordland her.