Lørdag åpnet 52 nye bomstasjoner i Oslo, og flere bilister enn tidligere må punge ut for å kjøre i hovedstaden.

Men de som trodde at mesteparten av pengene skal gå til å bedre veiene, må tro om igjen. For hele 98 prosent av bompengene skal gå til noe helt annet, nemlig til utbedring av kollektivtrafikken, sykkel- og gangveier.

De får aller mest

Totalt er det forventet at inntektene fra bomstasjonene blir 15,1 milliarder kroner de neste fire årene, og det er nå laget en detaljert plan for fordelingen av pengene.

Ifølge Klimaetaten i Oslo kommune, er det Fornebubanen som får mesteparten av bompengene de neste fire årene. I 2020 er det satt av 116 millioner kroner fra bompengene til den nye t-banestraseen til Fornebu, og deretter vil bevilgningene øke utover i byggefasen.

Totalt vil 4,1 milliarder av bompengene fra Oslo-bilistene gå til den nye t-banestrekningen i perioden fra 2020-2023.

Se video av Fornebubanen øverst i saken.

- Fornebubanen får det de har bedt om de neste fire årene, sier Terje Rognlien, leder av Oslopakke 3-sekretariatet, til Klimaetatens egne nettsider.

Fornebubanen er anslått å koste 10 milliarder kroner, og det er forutsatt et statlig bidrag på om lag 5 milliarder kroner i handlingsprogramperioden.

Ny sentrumstunnel

Nylig ble forslaget til handlingsprogram for de neste fire årene, vedtatt av styringsgruppa i Oslopakke 3, som er en avtale mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten - og som er bakgrunnen for innkrevingen av bompenger.

Der fordeles 63 prosent av bompengene til Oslo, og 37 prosent til Akershus.

I tillegg til Fornebubanen vil bompengene i Oslo gå til planlegging av ny sentrumstunnel for t-banen, og til å ferdigstille Follotunnelen for togtrafikk.

Litt over én milliard kroner fordeles også til forskjellige vedlikeholdsprosjekter på t-banen, samt utbygging av trikkenettet neste år. Noe av det som er planlagt er blant annet nytt signalanlegg for t-banen.

Dessuten skal kommunen og Vegvesenet tilrettelegge 100 kilometer sykkelvei fram til 2025 med hjelp av bompenger, ifølge Klimaetaten.

Noe til veiprosjekter

Det er også vedtatt at noe av bompengene skal gå til veiprosjekter.

E16 fra Sandvika til Wøyen får 470 millioner kroner av bompengene i 2020. Også planleggingen av et lokk over E18 på Filipstad får penger fra bilistene.

Oslopakke 3 ble etablert for om lag 10 år siden, og i første del av avtalen ble flere veitunneler i Oslo bygd ut, mens det i andre del blant annet var fokus på utbygging av t-baneringen.

Frp: - Urettferdig behandlet

Men Oslo Frp, med førstekandidat Aina Stenersen i spissen, vil ikke lenger være en del av Oslopakke 3-avtalen, og vil ha slutt på at bilistene betaler for annet enn veier.

- Hele 98 prosent av inntektene fra bommene går ikke til vei, og her er en liten gruppe bilister, helt uavhengig av inntekt, veldig urettferdig rammet, sier Stenersen til Nettavisen.

Hun vil derfor fremme et forslag for bystyret om å bryte Oslopakke 3-avtalen med Akershus, slik man har gjort det i Arendal og Nedre Eiker den siste tiden.

- Hver fjerde krone fra bilistene i Oslo går til å betale Fornebubanen, vi må betale hele 4,1 milliarder de neste årene i bompenger til prosjektet. Summen er nå oppe i hele 16,1 milliarder for hele prosjektet, og mange synes dette er for mye. Man kan finne rimeligere og andre løsninger i dette område, hvor også befolkningsgrunnlaget er mindre. Jeg mener det er for mye, og at andre prosjekter som for eksempel ny sentrumstunnel og nytt signalanlegg må prioriteres, sier Stenersen, og påpeker:

- Man kan ikke la en liten gruppe bilister i Oslo betale for slike kjempeprosjekter, og la så liten del av midlene brukes til veiene.

De borgerlige regjeringpartiene lovde imidlertid før valget i 2013 at Fornebubanen skal bygges.