Gå til sidens hovedinnhold

Dette gir oss en styrke

Bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2008 ble banket enstemmig igjennom i Bydel Nordstrand.

Sæter: Årets siste møte med bydelsutvalget i Bydel Nordstrand gikk av stabelen torsdag. Den største posten på sakskartet var bydelsdirektørens forslag til budsjett for 2008.

Med en nettoramme på 790 026 000 kroner til tross, er det et stramt budsjett som legges til grunn for det kommende året. I løpet av 2008 håper bydelen å dekke inn hele merforbruket fra 2006 og 2007.

Vondt å kutte

Det var et samlet bydelsutvalg som gikk inn for budsjettforslaget og mye ros fra de lokale politikerne gikk i retning bydelsdirektøren og administrasjonen.

Det er ikke ofte jeg føler for å forklare hvorfor jeg går inn for budsjett, men det skal jeg gjøre nå, sa Venstres vara, Martin Kirkengen, under torsdagens møte:

Det er et kjipt budsjett. Det er ikke moro å sitte og vurdere om man skal kutte i ungdomstilbud, barnevern, barnehager eller eldreomsorg. Men det er ikke et spørsmål om man skal kutte, men hvor. Alle kutt har vært gjort fordi ellers hadde det vært kuttet et annet sted hvor det hadde gjort minst like vondt. Vi har heldigvis en arena til, påpekte Kirkengen og refererte til at de lokale politikere må øve press på sine kolleger i Rådhuset.

Positivt og krevende

KrF sin representant, Haakon Brænden, trakk frem at neste års budsjett, selv om bydelen fortsatt i det kommende år vil ha en meget krevende økonomisk situasjon, har en del positive trekk sammenlignet med tidligere år.

KrF er fornøyd med at støtten til eldresentra ikke er foreslått redusert og at barnevernet har en reell styrking av sitt budsjett sammenlignet med årets budsjett. Det er foreslått en økonomisk styrking til vikarbruk i barnehagene på 400 000 kroner og KrF vil støtte et verbalforslag til budsjettet som sier at «Det skal settes inn vikarer i barnehagene etter behov, slik at barnehagene kan drives forsvarlig». Dagsenterdriften ved Lambertseter fritidsklubb avvikles og de eldre skal nå få et verdig og kvalitetsmessig godt nok tilbud, sa Brænden under møtet.

Ros fra politikerne

Også Steinar Andersen (A) og Sigbjørn Odden (H) roste budsjettforslaget og Ulf Stigen (Frp) mente det var det beste forslaget som var blitt lagt fram på fire år.

Det hadde vært langt verre å vedta budsjett for 2009 og 2010, hvis vi ikke hadde tatt visse grep og blitt kvitt gjelda i det året som kommer, sa Stigen.

Bydelsdirektøren og administrasjonen som var til stede under møtet var tydelig fornøyd med å ha et samlet BU bak seg for neste års budsjett.

Dette er et stramt budsjett og det er områder som er risikofylte. Men hvis vi klarer å komme oss gjennom neste år på en ryddig måte vil vi forhåpentligvis ha et bedre utgangspunkt for 2009. Jeg skal ikke bli sentimental, men det er særdeles stimulerende å få slik støtte blant dere. Det gir oss en ekstra styrke neste år å huske den behandlingen budsjettet fikk i BU. Derfor vil jeg rette en takk til dere, avsluttet bydelsdirektøren.

Les mer om BU-møtet i Nordstrands Blad den 4. januar.

Reklame

NÅ: Tilbud på alle produkter fra Dewalt