Dette har ikke skjedd på 7 år

Foto: Tommy H. Brakstad

Nå kan arbeidsledige nordmenn gi rentekutt.

27.05.13 11:13

Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) til Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det i mars var 100.000 ledige i Norge. Dette er det høyeste antallet ledige i Norge siden desember 2005.

Det utgjør 3,7 prosent av arbeidsstyrken.

Undersøkelsen for mars, som er gjennomsnitt av februar-april, viser at ledigheten fortsetter å stige fra februar, da 95.000 var ledige. Da var ledigheten 3,5 prosent.

I mars var det 4.000 flere ledige enn i målingen i desember, gjennomsnitt for november-januar, justert for sesongvariasjoner.

Til sammenligning steg antallet resistrerte ledige og ordinære tiltaksdeltagere hos NAV med 1.000 i den samme perioden. Hos dem er det 88.300 personer, eller 3 prosent av arbeidsstyrken som er helt arbeidsledige eller deltar på tiltak. Nye tall kommer i slutten av uken.

Stiger mer enn Jens venter
I revidert budsjett tror regjeringen at arbeidsledigheten i Norge ligger omtrent uendret med 3,4 prosent i år og 3,5 prosent i 2014.

- De siste tallene på arbeidsledighet er svakere enn forventet, og en årsak er trolig at todelingen i norsk økonomi fortsetter, sier Terje Strøm, sjeføkonom hos NyAnalyse, til Nettavisen NA24.

Han tror ikke at den negative trenden vil avta med det første.

- Med et lønnsnivå for norske industriarbeidere som ligger 70 prosent over våre handelspartnere og fortsatt svak etterspørsel fra EU, vil flere tradisjonelle næringer slite med å selge varene sine.

Foto: NyAnalyse

Han tror også at todelingen vil speiles i folks lommebøker.

- Lønnsoppgjøret lokalt vil helt sikkert slå ut lavt for bransjer med hardt press på lønnsomhet. I oljenæringen er det full gass enn så lenge, og mulighet til å betale helt andre lønninger, sier Strøm.

Kan gi rentekutt
Økningen i ledigheten kan føre til et nytt rentekutt.

- Dagens tall er høyere enn Norges Banks anslag for 2013 samlet sett (3¼ prosent), og noe høyere enn vi ventet på forhånd. Mens vi hadde anslått en oppgang i ledigheten til 3,6 prosent, ventet konsensus uendret ledighet. Tallene kan indikere at sannsynligheten for at Norges Bank vil kutte styringsrenten har økt noe, men vi holder fast ved at renten forblir uendret fremover, melder makroøkonom Ole André Kjennerud hos DnB Markets.

Justerer opp
Samtidig reviderer SSB opp ledighetsraten fra februar fra 3,5 til 3,6 prosent. I mars steg den altså videre til 3,7.

Antallet sysselsatte steg med 2.000 personer fra desember til mars, justert for sesongvariasjoner.

Samtidig faller andelen i arbeid.

Andelen syselsatte utgjorde i mars 68,6 prosent av befolkningen i aldersgruppen 15-74 år. I februar var denne på 68,8 prosent.

Over 100.000 uføre er i jobb
Nettavisen sjefredaktør påpeker i sin blogg at Norge også har svært mange som står utenfor arbeidsmarkedet fordi de er uføre.

- Det viktige, som alle burde være enige om er at det er ille både for den enkelte og for samfunnet med mange uføre, mener Stavrum.

Nå viser nye tall at over 100.000 uføretrygdede har annen inntekt i tillegg til trygden.

Les hele bloggen her: Over 100.000 uføre er i jobb

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.