Dette kan ruinere deg

Foto: (Illustrasjon)

...selv om du bruker handsfree.

27.08.12 19:43

Mange tusen barn øver i disse dager på å gå til og fra skolen. For mange av barna er skoleveien det første møtet med trafikken på egenhånd uten mor eller far.

Politiet trapper nå opp kontrollene langs skoleveiene for å verne barna mot verstingene. Det fokuseres på fart, bruk av bilbelte og parkering ved skolene. Og ikke minst, teksting og snakking i telefonen.

- Vi gjør ekstra kontroller de første ukene av skoleåret. De fleste bøtene og foreleggene vi skriver ut handler om mobilbruk og manglende sikkerhetsbelte på seg selv og barn under 15 år, sier Stig Henning Sørum, politiførstebetjent i Oslo politidistrikt til Nettavisen.

Må bruke telefonstativ
Forrige uke fikk 138 osloborgere 1300 kr i bot for å snakke i telefonen uten handsfree. 245 personer fikk gebyr for manglende bilbelte og 17 hadde ikke sikret barna i bilen.

«Mange må bli flinkere til å bruke handsfreeløsninger i bil» skrev Oslo politidistrikt på sin Twitterprofil, som har over 10.000 følgere.

Det er imidlertid ikke nok å bruke handsfree, for hvis mobilen ligger i fanget eller i passasjersetet, bryter du loven selv om du holder begge hendene på rattet.

- Mobilen må være spent fast i dashbordet. Hvis den ligger løst i bilen, kan du få bot selv om du har øretelefoner, sier Sørum.

Holderen skal være plassert i eller på en holder som er forsvarlig montert, i nærhet av rattet og så nært ditt synsfelt som praktisk mulig under kjøring.

Mobiltelefonen har høyere risiko enn andre forstyrrende elementer i bilen, men en studie utført av Transportøkonomisk Institutt, viste at det var liten forskjell mellom håndholdte og håndfrie telefoner.

Det verste med mobilbruk bak rattet er at fokuset skiftes fra veien til samtalen.

Stort økonomisk tap
Forsikringsselskapene er ikke der for deg dersom det kan bevises at du ikke hadde oppmerksomheten på veien.

Du kan risikere en gigantregning dersom ulykken inntreffer, faktisk selv om du ikke holder telefonen til øret.

- Ved grov uaktsomhet kan den uheldige bilist risikere å stå igjen med et stort økonomisk tap ved at erstatningen kan bli redusert eller falle helt bort. Selv med bruk av håndfrie mobiltelefoner må en bruke fornuft. Det finnes en rekke situasjoner, f.eks. tett bytrafikk, hvor sjåførens konsentrasjon fullt og helt bør være rettet mot kjøringen, skriver forsikringsselskapet IF på sine nettsider.

Loven om mobilbruk i bil er ikke noe særnorsk fenomen. I alle land i Europa er det ulovlig å bruke håndholdt mobil. Det som er ekstra kinkig om du skulle bli tatt i utlandet er at bøter stort sett må betales på stedet, og kan du ikke betale kan kjøretøyet bli inndratt.

Det er også land hvor det er ekstra strenge regler enn i Norge. I Italia, Spania og Portugal er det ikke lov å bruke mobilen i det hele tatt i bilen, og i Frankrike kan få bot for å bruke mobilen på en bensinstasjon.

Flere uforklarlige ulykker
Bakgrunnen for loven om mobilbruk i bilen er faren for ulykker som skyldes uoppmerksomhet. Enkelt sagt så er du en dårligere sjåfør når du snakker i mobiltelefon.

Reaksjonstiden forlenges, man ikke ser like mye i speilene og at man er mindre oppmerksom når bilen foran bremser, ifølge undersøkelser.

- Våre fagfolk ser at det stadig skjer flere ulykker som vanskelig kan forklares med noe annet enn bruk av elektronisk utstyr i bil. Folk krasjer oftere på vanlige rette strekninger enn før, sier Informasjonssjef i IF, Jon Berge til Nettavisen.

Tips for bruk av mobiltelefon i bil
Det er viktig å bruke sunn fornuft når du benytter deg av mobiltelefon i bilen. If Skadeforsikring gir her noen gode råd til deg som mobilsjåfør.

  • Konsentrer deg om trafikken
  • Ikke bruk telefonen når kjøreforholdene eller trafikken er uoversiktlig
  • Sørg for å forhåndsprogrammere telefonen med ofte brukte nummer
  • Bruk forhåndsprogrammerte kortnummer ved oppringning
  • Ikke send tekstmeldinger mens du kjører bil

Hva mener du om regelen? Si din mening i kommentarfeltet under.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.