Det var statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg fra Oslo statsadvokatembeter som innstilte på full frifinnelse av Viggo Kristiansen. De fikk også oppgaven med å vurdere om påtalemyndigheten burde begjære saken mot Jan Helge Andersen gjenåpnet, og tiltale ham for det andre drapet på Lena Sløgedal Paulsen.

Fredag klokken 10.00 kom også avgjørelsen fra riksadvokaten som var klar og tydelig:

– Riksadvokaten har i dag fremsatt begjæring til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker om gjenåpning av straffesak mot Jan Helge Andersen. Begjæringen gjelder den del av Baneheia-saken Andersen ble frifunnet for ved Kristiansand byretts dom 1. juni 2001, det vil si drapet på Lena Sløgedal Paulsen. Riksadvokatens beslutning er i samsvar med innstilling fra Oslo statsadvokatembeter, skriver riksadvokat Jørn Sigurd Maurud i en pressemelding.

Veien videre

Det betyr at saken nå havner på bordet til Gjenopptakelseskommisjonen, og Nettavisen har kontaktet Øverberg for å høre om hva som skjer videre.

– Nå har riksadvokaten avgjort å oversende begjæring til Gjenopptakelseskommisjonen. De skal ta stilling til noe som er rettskraftig avgjort, siden Andersen ble frifunnet i sin tid for drapet på Lena Sløgedal Paulsen. Nå skal kommisjonen vurdere om det er grunnlag for gjenåpning av saken. Hvis kommisjonen mener det er grunnlag for gjenåpning, så er det etter tiltaleposten han er frifunnet for, sier Øverberg til Nettavisen.

I påtegningen fra riksadvokaten står det blant annet følgende:

«Ved nevnte dom ble Andersen frifunnet for forholdet i tiltalebeslutning 16. februar 2001 (dok. 07,06,18) post I a om drap eller medvirkning til drap på Lena Sløgedal Paulsen.»

– Det står ikke noe å påtegningen om at falske anklager. Kan Andersen fortsatt risikere å bli tiltalt for dette?

– Det blir kun sett på spørsmålet om gjenåpning av saken. Man kan ikke begjære noe gjenåpnet som ikke er oversendt, men hvis Gjenopptakelseskommisjonen avgjør at saken blir gjenåpnet og det ender opp med at det blir tatt ut tiltale, så må man vurdere grunnlaget for hva det er grunn for å tiltale Andersen for, svarer statsadvokaten.

– Hva gjør du videre nå etter dette?

– Jeg tar dette til etterretning. Vi venter på kommisjonens avgjørelse til det foreligger før jeg ønsker å kommentere ytterligere, sier Øverberg.

Sonet 16 år for voldtekt og drap

Jan Helge Andersen (42) ble i 2002 dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Sørstrønen (8) og medvirkning til voldtekt på Sløgedal Paulsen (10). Han tilsto drapet på Sørstrønen, men ble frikjent for drapet på Sløgedal Paulsen. Han ble prøveløslatt i januar 2016 og var en fri mann i september 2019.

Andersen ble dømt sammen med Viggo Kristiansen. I dommen ble det lagt stor vekt på Andersens forklaring om at den tidligere kameraten var initiativtaker og anfører i voldtektene og drapene på de to jentene.

Uløst drap etter Kristiansen-frifinnelse

I oktober i fjor ba Jørn Sigurd Maurud om at Viggo Kristiansen skulle frifinnes, fordi han mener det ikke er bevismessig grunnlag for straffeforfølgning av Kristiansen for forholdene han ble dømt for i 2002.

Knappe to måneder senere ble Kristiansen endelig frikjent i lagmannsretten. Med det ble også drapet på Lena Sløgedal Paulsen stående uoppklart. I den nye etterforskningen av Baneheia-saken er Andersens DNA avdekket på både Sørstrønen og Sløgedal Paulsen, mens det ikke er gjort funn av Kristiansens DNA.

Mener Andersens forklaringer har svakheter

Da Maurud ba om frifinnelse av Kristiansen, sa han samtidig at påtalemyndigheten ville etterforske Jan Helge Andersen videre, og at Andersens forklaring bærer preg av svakheter.

– Det er av vesentlig betydning at DNA-bevisene som nå foreligger, trekker i retning av at Andersen har hatt en annen og mer sentral rolle enn han tidligere har forklart seg om, særlig når det gjelder de seksuelle overgrepene som begge jentene ble utsatt for, sa Maurud.