USAs president Joe Biden legger onsdag ut på sin aller første utenlandsreise siden han tiltrådte i januar. Biden skal delta i en rekke viktige toppmøter. Det hele starter med G7-toppmøte i St. Ives i England. Deretter går turen videre til toppmøter med både NATO og EU i Brussel.

Den åtte dager lange turen avsluttes med et toppmøte med Russlands president Vladimir Putin i Genève – 36 år etter at Ronald Reagan og Mikhail Gorbatsjov hadde sine første samtaler ansikt til ansikt i samme by under Den kalde krigen.

Les også: Jens Stoltenberg vil ikke gi Trump æren

Bakteppet for turen er selvfølgelig den globale pandemi-krisen, og ikke minst fire tilbakelagte år med en Trump-administrasjon som har kraftig svekket USAs posisjon og omdømme i verden.

Nettavisen har intervjuet tre eksperter på området (Eirik Løkke, Svein Melby og Hilmar Mjelde) om hva som blir Bidens viktigste oppgave på Europa-turen, hva som blir den største utfordring og om han i det hele tatt klarer å overbevise USAs allierte om at Amerika er tilbake for godt.

- Jeg tror det aller viktigste for Biden er å re-etablere USAs rolle som garantist for dette institusjonelle apparatet man har i internasjonal politikk, enten det er innen økonomi, sikkerhetspolitikk eller klima. Tilliten til USA ble kraftig svekket under Trump. Det primære målet til Biden blir nok å formidle at «America is back», sier seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, Svein Melby, til Nettavisen.

Les også: - Bidens presidentskap står og faller på to saker

Melby sier imidlertid at Biden står overfor en veldig vanskelig oppgave.

- Det er mange land, venner og allierte som ser hva som nå skjer i USA og hva slags interne problemer det amerikanske demokratiet står overfor. Mange har nok blitt skeptiske og nervøse for at Biden-perioden bare er et mellomspill til en ny runde med det man så med Trump, sier Melby.

Biden er 78 år, og det er lite trolig at han stiller til gjenvalg om fire år. Det er derfor knyttet stor spenning til hvem som sitter og styrer roret i Det hvite hus i 2025.

- Vil Biden klare å gjenopprette tilliten til USA etter Trump?

- Som enkeltperson vil han være kjempepopulær, sier seniorforsker ved NORCE forskningssenter, Hilmar Mjelde, til Nettavisen.

- Det vil også være en fordel at alle statslederne kjenner (til) Biden, så det trengs ingen «bli kjent-periode», slik det var for hans fire forgjengere, som var politiske noviser. Men snakket om at «USA er tilbake» bygger på en idyllisert forestilling om USAs lederskap. Når hadde USA sist en president som var en utenrikspolitisk suksess? Vi må tilbake til Bush Sr. da verden så helt annerledes ut. George W. Bushs overmot, Obamas overdrevne forsiktighet og Trumps uforutsigbarhet skapte alt sammen frustrasjon blant allierte, sier Mjelde.

- Allianser er viktig, fordi de multipliserer enkeltlands makt. Men uansett hva som sies på disse møtene, vil fremtidige hendelser komme i veien, det være seg kriger, pandemier, stater som kollapser eller hva det måtte være. Amerikanske presidenters strategier renner ofte ut i ingenting, fordi verden er for omskiftelig - jevnfør Bush Jrs frihetsagenda og Obama som skulle reorientere USA mot Asia, sier Mjelde.

George W. Bush startet to langvarige kriger på sin vakt, Afghanistan- og Irak-krigen, og Obamas håndsrekning til Midtøsten i den berømte Kairo-talen var ikke nok til å avverge det som skulle komme av krig og elendighet i regionen: Libya-, Syria- og Jemen-krigen.

- Fint lite Biden kan gjøre med den langsiktige tilliten

Civita-rådgiver Eirik Løkke sier man må skille på den kortsiktige og langsiktige tilliten i det transatlantiske samarbeidet.

- På kort sikt tror jeg Biden kan gjenopprette tilliten til at Biden-administrasjonen er en pålitelig samarbeidspartner. Men europeiske allierte har sett hva som skjedde under Donald Trump og utviklingen i Det republikanske partiet. Så om USA vil være en solid og pålitelig alliert på lengre sikt, står utenfor Bidens rekkevidde å fikse, sier Løkke til Nettavisen.

Les også: - Dette er det mest bisarre eksempelet på personkulten rundt Trump

- Biden kan ikke fikse hva som skjer framover. Mange europeiske ledere har merket seg at man har et Republikansk parti i USA som mangler demokratisk sinnelag og som fortsatt er under sterk innflytelse fra Trump. Hva som skjer i 2022 (mellomvalg) og 2024 (presidentvalg) er også avgjørende. Så for det langsiktige og dypere transatlantiske samarbeidet, er det fint lite Biden kan gjøre for å påvirke tilliten som sådan, sier Løkke.

- Det tror jeg Biden er pinlig klar over

Ekspresident Trump førte en uforutsigbar og mildt sagt utradisjonell utenrikspolitikk under sine fire år i Det hvite hus. Han fornærmet allierte ledere på det groveste, pleiet tette relasjoner til diktatorer (Kim Jong-un i Nord-Korea), trakk USA ut av WHO, Paris-avtalen og atom-avtalen med Iran, samt fremmet gjentatte trusler om å trekke USA ut av NATO.

- Det er vanskelig å selge inn USA som demokratiets frontfigur når man ser hvilke problemer USA sliter med internt. Det tror jeg Biden er pinlig klar over. Man har et polarisert og splittet USA, og et politisk system som krever kompromisser hvis det skal fungere. Nå har man et USA hvor det er nærmest umulig å få til kompromisser. Dette legges merke til i Europa. Det er en nær kobling mellom hvordan USA håndterer forholdene hjemme og hvordan de håndterer forholdene ute i verden. Putin har forstått dette. Jo mer bråk man forårsaker i USA, jo bedre blir det for ham, sier Melby.

- Et USA som er i strid med seg selv

Løkke påpeker at til tross for at Biden sitter ved roret, må europeiske allierte fortsatt forholde seg til et relativt uforutsigbart USA, ettersom landet er såpass splittet og uenige om den videre kursen for Amerika.

- Dagens USA er veldig polarisert og har sterke motsetningsforhold. Det ble markert med Trump-tilhengere som gikk med T-skjorter hvor det står at «I'd Rather Be A Russian Than A Democrat». Det forteller mye om dagens USA, nemlig at dagens republikanere heller ønsker hjelp av USAs fiende enn å la Demokratene vinne. Samtidig har du woke-bevegelsen og identitetspolitikken på venstresiden som forsterker denne utviklingen. Dette er et USA som er i strid med seg selv, og som ikke er sikre på hva USA skal være for noe. Dette er bekymringsfullt for europeiske allierte som er avhengig av USAs sikkerhetsgarantier, sier Løkke.

Løkke er enig i at gjenopprettelsen av USAs tillit er én av de viktigste oppgavene Biden står overfor under Europa-turneen.

- Det er viktig for Biden å overbevise europeiske allierte om at USA har både evnen og viljen til igjen å ta en globalt lederskap. En annen viktig oppgave blir å komme med et tydelig og klart signal til Russland om hva USA forventer av dem. USA kommer til å sette menneskerettigheter på banen og kreve at opposisjonen i Russland skal behandles riktig. USA vil også gjøre det tydelig overfor Russland at russisk innblanding i det amerikanske valget vil ha en kostnad, og at de får med seg allierte på dette, sier Løkke.

- Vil Biden klare å styrke relasjonene mellom USA og Russland, Melby?

- Det tror jeg blir vanskelig. Biden vil nok formidle hva han mener om Putin og Russlands styresett. Det hersker nok ingen tvil om grunnholdningene der. Han vil nok si hva han mener om Krim og Ukraina. Samtidig er Russland en supermakt innen kjernefysiske våpen. USA er nok tjent med å ha en dialog og en grei forretningsmessig forbindelse til Russland innen økonomiske spørsmål og atomnedrustning, sier Melby.

Global koronabekjempelse

Korona-pandemien og vaksinefordeling blir et av de heteste temaene under Europa-turen. Biden-administrasjonen kunngjorde i forrige uke at USA «samarbeider med G7-partnere om en større innsats for å få slutt på pandemien». Det hvite hus skal ha utforsket mulighetene til å styrke den globale vaksine-forsyningen. Det er ventet at det vil komme en kunngjøring rundt dette spørsmålet senere denne uken.

Mjelde trekker fram global koronabekjempelse som den viktigste oppgaven til Biden under Europa-turneen.

- Det er både det mest presserende problemet og problemet som bør være «lettest» å samle verdenssamfunnet om, anført av USA og Biden. Ikke minst fordi pandemien er ett av få tema Biden kan få republikansk støtte bak. Pandemien er ikke over i USA før den er over globalt, sier Mjelde.

- Konkret bør USA og Europa jobbe for å lette reiserestriksjonene. Det er et konkret og håndterbart problem. Pandemibekjempelse henger sammen med kampen mot demokratisk forvitring og autokratisering, som Biden også snakker mye om. Nettopp sosial uro og økonomiske kriser gir grobunn for autoritarianisme, sier Mjelde.