Gå til sidens hovedinnhold

Dette må bilistene passe seg for

Få meter unna en av landets mest trafikkerte veier har det dukket opp en rådyr-koloni.

Til bilister langs Mosseveien: Se opp for rådyr!

Det kan bli rådyrt dersom du kjører på et rådyr.

Og dem er det ifølge Bymiljøetaten i Oslo kommune mange av om dagen langs veiene i Oslo-området.

I skråningen nedenfor nedlagte Café Utsikten holder en rådyr-koloni stand.

Bør være aktsomme
Gunnar Stavrum, redaktør i Nettavisen, passerer daglig området og kan melde om stor aktivitet i skråningen. Dagens bilde ble kanskje tatt for tidlig, og at det derfor bare var flokkens «morgenfugl» som hadde stått opp.

Tea Turtumøygard, viltforvalter i Oslo kommune, sier at de mottar mange telefoner om rådyr om dagen. Hun håper bilister er aktsomme og har et ekstra årvåkent blikk langs veien når de er ute og kjører.

Bymiljøetaten, som hun hører innunder, var ikke klar over rådyr-kolonien i Ekebergskrenten.

Frister med siloballer
For å forhindre blant annet elg og rådyr fra å trekke ned mot Oslos urbane fristelser har Bymiljøetaten vinterstid lagt ut siloballer på en rekke utvalgte steder ved Markagrensa. Problemet er bare det at de ennå ikke har klart å få oversikt over dyrenes trekkruter eller hvor de foretrekker å spise.

Arbeidet med denne kartleggingen fortsetter.

Påkjørsler av elg og rådyr skjer oftest om vinteren. Kulde og snø gjør at dyrene gjerne trekker ned i bebygde strøk i håp om enklere tilgang til mat. Sist vinter ble 12 dyr påkjørt av tog i Oslo. Tilsvarende tall for bilpåkjørsler kjenner ikke Nettavisen til.

Uansett. Skulle du være så uheldig å få et rådyr i grillen langs Mosseveien, har Turtumøygard følgende råd å komme med:

- Meld fra til Bymiljøetaten om ulykkestedet slik at vi kan rykke ut og ta oss av dyret. Dersom dyret bare er skadet og løper til skogs er det veldig viktig for oss å vite hvor vi skal starte et eventuelt søk fra, sier viltforvalteren til Nettavisen.

Bymiljøetaten har ikke merket noen økning av rådyrbestanden i Oslo.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem

Kommentarer til denne saken