Dette mener nordmenn om innvandring

Foto: (Scanpix)

Nordmenns syn på innvandring har endret seg de siste årene.

07.06.12 11:47

Undersøkelsen «Integreringsbarometeret 2012» viser at nordmenns syn på innvandring har endret seg de siste årene.

De største endringene sammenlignet med forrige undersøkelse i 2010, er at færre er kritiske til innvandringsvolumet og færre mener at innvandring utgjør en trussel mot det norske verdigrunnlaget. I tillegg oppgir flere at de har mer kontakt med innvandrere.

Undersøkelsen, som er gjennomført av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) for sjette gang, viser at to av tre nordmenn mener at forholdet mellom nordmenn og innvandrere kommer til å bli bedre. Likevel mener hele ni av ti at innvandrere diskrimineres i Norge.

Nestleder Mari Linløkken ved Antirasistisk Senter syns resultatene er overraskende.

- Selv om diskriminering ikke er positivt, så er det bra at såpass mange tror på at det er en urettferdighet. Jeg er litt overrasket over at så mange oppgir at de tror at utlendinger diskrimineres, men det er bra at mange erkjenner problemet, sier hun til Nettavisen.

Skeptisk til integrering
Selv om undersøkelsen viser at mange delvis har endret sitt syn på innvandrere er det likevel fortsatt mange som er skeptiske.

Befolkningen er splittet i synet på innvandringsvolum. Mens 55 prosent er positive til økt innvandring, mener de restende 45 prosentene at Norge ikke bør slippe inn flere innvandrere.

Barometeret viser videre at det er en utbredt skepsis til hvordan integreringen av innvandrere i Norge fungerer i det store og hele. Skepsisen er naturlig nok høyest blant respondenter som er restriktive til innvandring. Men også blant de som er mest positive til innvandring, er det skepsis til hvordan integreringen av innvandrere fungerer.

Linløkken i Antirasistisk Senter stiller spørsmål ved hvor god kunnskap respondentene har om norsk integreringspolitikk.

- Det gjenstår mye, men det gjøres også mye bra. Jeg tror en del har lite kunnskap om norsk integrerinspolitikk og vet lite utover de sakene som presenteres i mediene, sier hun.

Selv skyld i problemene
Åtte av ti respondenter mener at innvandrerne selv har skyld i integreringsproblemene, mens seks av ti mener at myndighetenes innsats for å integrere er utilstrekkelig.

På spørsmål om hvordan innvandrere på best mulig måte kan integreres, trekkes gode norskkunnskaper og det å kunne forsørge seg selv gjennom arbeid frem som viktigst.

Det er imidlertid bred enighet om at innvandrere med varig opphold skal ha samme rettigheter som den øvrige befolkningen.

Linløkken mener brukernes svar viser en del indre motsetninger.

- Det er rart at ni av ti mener innvandrere diskrimeres, mens åtte av ti mener de selv har skyld i disse problemene. Det folk forbinder med problemer er ofte ting som tolkes å ha med innvandreres kultur eller religion å gjøre. Økt islamfrykt skyldes i stor grad politiske partier, oganisasjoner og medienes fokus på problemer. Mange søker konflikten, ikke konsensusen , sier hun.

Les hele rapporten her (pdf)

Kontakt dreper fordommer
I undersøkelsen kommer det frem at personer som har mye kontakt med innvandrere har færre fordommer og er mer positive til innvandring. I tillegg er kvinner generelt mer positive til innvandring enn menn.

Halvparten av de som har besvart undersøkelsen oppgir at stiller seg positive til å få en svigersønn eller datter med en annen etnisk eller kulturell bakgrunn.

Det er imidlertid utbredt skepsis til å få et svigerbarn med en annen religiøs bakgrunn enn kristen, og skepsissen er størst i forhold til personer med muslimsk bakgrunn.

7 av 10 oppgir at de bor i et nabolag med få eller ingen innvandrere. Kun fire prosent av de spurte bor i et nabolag der halvparten eller flere har utenlandsk bakgrunn.

- At skepsissen er stor i forhold til personer med muslimsk bakgrunn stemmer godt med det inntrykket vi har. Vi ser at det er større frykt og fordommer mot muslimer. Mange ser på islam som noe helt annet enn kristendommen, sier Linløkken og trekker fram en undersøkelse Nrk gjennomførte i fjor som eksempel:

- To måneder etter 22.juli gjennomførte Nrk en undersøkelse der de spurte om folk syns det var for mange muslimer i Norge. Svaret til flertallet ble selvfølgelig ja. En spørreundersøkelse på gata i etterkant viste imidlertid at mange nordmenn trodde det var 500.000 muslimer i Norge, noen som er helt feil, sier hun.

Om integreringsbarometeret:

* Integreringsbarometeret 2012 er det 6. i rekken siden 2005.

* Måler folks holdninger til innvandring og mangfold.

* Utført av integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

* Undersøkelsen er utført av Comte Analyse på oppdrag for IMDi.

Er du enig med funnene i undersøkelsen?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.