*Nettavisen* Nyheter.

Dette sa Breivik i retten

Foto: Roald, Berit (Scanpix)

Anders Behring Breivik (32) ble voktet av seks politimenn i fengslingsmøtet. Ble avbrutt av dommeren flere ganger.

15.11.11 09:13

OSLO TINGHUS (Nettavisen): I sal 828 er fengslingsmøtet nå avsluttet. Anders Behring Breivik ankom i mørk dress, hvit skjorte og slips. Han smilte da han entret salen.

På vei inn ble han voktet av seks politimenn. Breivik hadde en lapp i lomma da han kom inn i rettssalen. Den fikk han ikke lese opp.

Det ble ved starten av rettsmøtet vedtatt referatforbud, men klokken 11.35 ble referatforbudet opphevet.

Nettavisen gjengir her deler av det som ble sagt i retten.

DOMMER: - Ja, takk Breivik. Det tror jeg holder for dette formålet. Det jeg stilte spørsmål til deg om, var om du erkjenner straffskyld eller ikke. Kan du svare ja eller nei på det?

BREIVIK: - Jeg erkjenner ikke straffskyld, sa Breivik, som hele tiden snakket rolig og tydelig.

DOMMER: - Da noterer vi det i rettsboken at du ikke gjør det. Det er slik som du sikkert vet. Du har ingen plikt til å forklare deg her i dag. Ønsker du å forklare deg om forhold som er relevant for saken for dette fengslingsmøtet?

BREIVIK: - Jeg ønsker det.

DOMMER: - Da skal du få lov til å gjøre det. Det som er viktig nå er at du forsøker å forklare deg om ting som er relevant for dette fengslingsmøtet. Det som vi skal behandles i dag er at politiet begjært deg fortsatt fengslet i 12 uker til. I tillegg har de begjært, brev, besøks og medieforbud i 12 uker. Det retten er særlig interessert i å høre noe om, det er hvordan du stiller deg til dette og hvordan forholdene er i fengselet. Begjærer du deg løslatt?

BREIVIK: - Ja, svarte Breivik.

DOMMER: - Jeg regner med at du er kjent med saken og hva siktelse gjelder. Du har tidligere erkjent de faktiske forhold knyttet til det siktelsen gjelder; bombesprengning i regjeringskvartalet og skyting på AUFs sommerleir på Utøya. Du har ikke erkjent straffskyld tidligere. Hva er situasjonen i dag Behring Breivik, fortsatt det samme?

BREIVIK: - Når parter møtes er det normalt at begge parter får presentere seg, jeg er en militær kommandør i den norske motstandsbevegelse, svarte Behring Breivik.

Dommeren måtte deretter avbryte Breivik.

DOMMER: - Ja takk, Breivik, det tror jeg holder for dette formålet. Det jeg stiller spørsmål om er om du erkjenner straffskyld?

BREIVIK: - Jeg erkjenner fremdeles ikke straffskyld, svarte han.

DOMMER: - Det som er viktig nå er at du forsøker å forklare deg om det som relevant for saken. Politiet ønsker å fengsle deg i 12 nye uker. Begjærer du deg løslatt?

BREIVIK: - Jeg aksepterer ikke fengsling, sa Breivik.

Anders Behring Breivik ble også spurt om han ville forklare seg om forholdet i fengselet.

BREIVIK: - Jeg har ikke mange ytterligere kommentarer, utover det jeg har uttalt. Jeg ser på det som en veldig irrasjonell måte for tortur.

FORSVARER GEIR LIPPESTAD: - Hvordan er det å sitte isolert?

BREIVIK: - Det var store problemer i starten og tilpasse seg, men det går greit.

Breivik ba om ordet til slutt.

BREIVIK: - Jeg forstår det slik at de fornærmede er til stede for første gang, får jeg lov til å tale til dem?

DOMMEREN: Nei, det får du ikke nå, svarte dommeren.

Begge parter er fornøyde med at dommer avbrøt Behring Breivik underveis i fengslingsmøtet.

Når det gjelder hans helseutvikling, ønsket ikke forsvarer Geir Lippestad å si noe mer enn at han vil avvente rapporten fra sakkyndige. Han ville ikke kommentere overfor Nettavisen hvorvidt siktede går på medisiner.

Anders Behring Breivik har ikke kommet med noen ønsker om besøk, og ingen i hans familie har heller ytret ønske om å besøke ham i fengselet. 16. april forventes hovedforhandlingene å starte. Forsvarer Lippestad var innforstått med videre fengsling for sin klient, og han var fornøyd med at restriksjonene blir lettet litt på.

Stilte seg i kø i natt
Mandag morgen ved 08-tiden sto allerede om lag 50 personer i kø utenfor Oslo tinghus i forbindelse med fengslingsmøtet til terrorsiktede Anders Behring Breivik. Flere hadde ventet siden i natt.

For første gang møtte Breivik i et åpent fengslingsmøte, der både pårørende, presse og andre kunne være til stede.

Det var akkreditert over 150 pressefolk, og det var ventet at flere hundre andre vil delta på fengslingsmøtet.

Les også: I kø for å se Breivik

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Klikk på bildet for å forstørre.

Væpnet politi står vakt utenfor Oslo Tinghus mandag morgen i forbindelse med rettsaken mot terrorsiktede Anders Behring Breivik. Foto: Fredrik Varfjell / Scanpix

- Jeg har stått her siden 05
Først i køen mandag morgen sto 19 år gamle Kim Daniel Trones fra Nord-Trøndelag.

- Jeg har stått her siden klokken 05, forteller Kim Daniel til Nettavisen. Han tar tatt fri fra studiene for å delta på fengslingsmøtet.

19-åringen står sammen med Sigurd Bentzen og Jon Stian Eide fra Oslo - begge 21 år gamle - som har ventet i en bil utenfor tinghuset siden klokken 00.30.

Guttene sier de har en sterk interesse for saken, og at de er til stede fordi de har lyst til å danne seg et eget bilde av Breivik.

- Vi tror det blir ubehagelig og ekkelt, sier guttene.

- Hvordan har stemningen vært her?

- Den har vært dempet og rolig.

Sigurd forteller at en av hans kamerater var på Utøya under terrorangrepet, og at han berget livet ved å legge på svøm fra øya.

- Spent på tilstrømningen
Sorenskriver Geir Engebretsen i Oslo tingrett var mandag morgen, et par timer før fengslingsmøtet skulle starte, utenfor tinghuset for å sjekke at alt gikk som det skulle.

- Politiet har ansvar for sikkerheten rundt dagens fengslingsmøte, og det er ingen grunn for noen til å uroe seg, sier Engebretsen til Nettavisen.

Selv har han sovet godt i natt.

- Det jeg er mest spent på er publikumstilstrømningen, sier han.

Les også: Breivik får møte i retten

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Fredrik Varfjell / Scanpix

- Forberedt på angrep
Fengslingsmøtet startet klokken 11, der det var ventet at politiet vil be om varetektsfengsling av siktede i ytterligere 12 uker.

- Siktede sa at han er spent på hvordan det vil bli å møte pårørende og skadede. Dette blir en helt ny situasjon for ham. Han sier også at han er forberedt på at det kan komme tilrop fra salen og at noen kan prøve å angripe ham. Han er forberedt på alle scenarioer, sa en av Breivik forsvarere, advokat Tord Jordet, til VG søndag.

Les også: - Breivik vil forklare seg om terrorangrepet

Tingretten ønsket det ikke
Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett sa nei til at Brevik skulle få delta fysisk på fengslingsmøtet, men at han heller skulle få forklare seg via kameraoverføring mellom tinghuset og Ila fengsel. Fredag ettermiddag satte imidlertid Høyesterett en stopper for dette - og sa at Breivik måtte få delta selv i møtet.

«Lagmannsretten har tolket straffeprosessloven § 185 tredje ledd feil når den legger til grunn at det vil være ressurskrevende og medføre rømningsrisiko ved en fremstilling av siktede til rettsmøte», står det i kjennelsen fra Høyesterett.

- Første reaksjon er at dette er en viktig avgjørelse for rettssikkerheten til alle som sitter i varetekt, og hvor dette med bruk av videolink kommer opp. Vi er helt enige med Høyesterett, og dette er i trådd med de anførslene vi hadde, så vi er glade for denne avgjørelsen, sa advokat Geir Lippestad til Nettavisen fredag.

Brev- og besøkskontroll i åtte uker
Klokken 13 mandag leste tingrettsdommer Torkjel Nesheim opp kjennelsen i Oslo Tinghus. Dette skjedde uten Anders Behring Breivik til stede. Den siktede ble fraktet tilbake til Ila fengsel etter fengslingsmøtet som ble avholdt klokken 11 tidligere i dag.

Dommeren sa blant annet følgende:

- Jeg viser først til at siktede med skjellig grunn fortsatt kan siktes for straffbare handlinger og kan fortsatt fengsles. Siktede har erkjent bombing mot regjeringskvartalet og skyting mot AUFs sommerleir på Utøya. Dette har medført at 77 er drept og et stort antall er skadet.

- Når det gjelder siktedes motiv, viser retten til det siktede har forklart tidligere fengslingsmøte og senere i politiavhør. Tilstrekkelig bevis at siktede har hatt terrorhensikter,

- Retten finner videre at det tilsier fortsatt fengsling. Det skal foreligge nærliggende fare for å forspille nærliggende bevis dersom siktede blir løslatt. Det foreligger fortsatt mye etterforskning igjen. Denne må anses for å være langt fra avsluttet. Det pågår fortsatt etterforskning mot mulige medvirkere, selv om det ikke har kommet fram indikasjoner på dette så langt. Retten viser til Borgarting lagmannsretts kjennelse om bistandsadvokatenes rett til innsyn i etterforskningsdokumenter, der man legger til grunn at man ikke kan utelukke at man kan har hatt bistand.

- Etter rettens mening fortsatt gyldighet. Viser videre til at siktede i politiavhør har holdt tilbake opplysninger om andre personer og nettverk. Vanskelig og tidkrevende for politiet å få bekreftet eller avkreftet om dette har vært tilfellet i planleggingsfasen. Kan ikke fastslås om det bare er en teoretisk mulighet at siktede skal ha hatt medhjelpere. Retten finner etter dette at det fortsatt er en reell og nærliggende mulighet at bevis kan bli forspilt, og at siktede vil forspille bevis ved å forsøke å påvirke etterforskningen på ulike måter, for eksempel ved å koordinere forklaring med vitner eller medvirkende eller forspille bevis på annet vis.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Scanpix

- Retten anser det som fortsatt fengslingsgrunnlag. Det foreligger forhold som i særlig grad styrker mistanken mot siktede. Flere forhold tilsier fortsatt fengsling av siktede, både at han har erkjent bombing mot regjeringskvartalet og skyting på Utøya. I tillegg kommer alvorlige samfunnsmessige konsekvenser av ugjerningene.

- Det foreligger ikke så vidt retten kjenner til, noen opplysninger som sår tvil til den siktedes skyld.

- Retten har lagt vekt på de svært alvorlige forholdene i saken. Fornyet behandling etter fire uker, eventuelt etter åtte uker anses ikke å ha betydning. Hovedforhandlinger skal finne sted ved påsketider 2012, i mars/april.

- Det er begjært kjennelse for brev- og besøkskontroll samt medieforbud. Retten kan imidlertid ikke se at det er grunnlag for slike restriksjoner i hele fengslingsperioden. Etter rettens oppfatning, vil bevisforspillelse avta i løpet av perioden. Han vil bli plassert på avdeling med meget høyt sikkerhetsnivå. Tilstrekkelig med brev- og besøksforbud i åtte uker, samt medieforbud i ytterligere fire uker.

Anders Behring Breivik kan fortsatt holdes i varetektsfengsel inntil annet er bestemt, men ikke utover 6. februar 2012.

Han er ilagt brev- og besøkskontroll til 9. januar 2012, samt medieforbud til 12. desember 2011.

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby vurderer å anke medieforbudet, det kom fram under politiets pressekonferanse kl. 14. Politiet er fornøyd med medhold i 12 ukers videre varetektsfengsling for siktede.

- Hvordan forholder Anders Behring Breivik seg til tallet 77?

- Han er opptatt av tallet på antall drepte og hvor mange han har skadet, opplyste politiet til Nettavisen. Utover dette vil de ikke kommentere dette ytterligere, de ønsker heller ikke å gå inn på eventuelle andre terrormål den siktede kan ha hatt den 22. juli.

Politiet bekrefter at Anders Behring Breivik har mottatt hatbrev, men grunnet brev- og besøksforbudet har politiet tatt seg av dette. På pressekonferansen ble videre opplyst om at den siktede ikke viser noen tegn til anger. Den endelige rapporten om hans psykiske helsetilstand forventes ferdigstilt i slutten av måneden.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.