GÅ TIL NETTAVISEN JOBB


En undersøkelse gjort i Danmark avdekker at 4 av 10 sjefer bryter loven ved å stille nærgående spørsmål til sine ansatte rundt årsakene til at de er sykemeldt, skriver epn.dk.

Verken i Danmark eller i Norge har arbeidsgivere noe krav på å informasjon om detaljene rundt ansattes sykdom.

De forhold som er særlig sensitive, og som bør behandles spesielt varsomt, er psykiske plager

- Skal ikke grave
Norske arbeidsgivere plikter å følge opp sykemeldte, både når det gjelder regelmessig kontakt og tilrettelegging av arbeidssituasjonen. Dette innebærer at arbeidsgivere må kunne stille spørsmål som kan avklare muligheten for tilpasning av arbeidet slik at arbeidstaker kan være mest mulig på jobb til tross for sykdomsforholdet.

- Men arbeidsgiver har ikke rett til informasjon om diagnosen – det er opp til arbeidstaker om vedkommende ønsker å være åpen omkring diagnose, sier Henning Heitmann i Brækhus Dege advokatfirma.

Mer fra Nettavisen Jobb:

Norske ledere skyr konflikter

- Gå hjem og ha sex!

Slik avslører du sjefen

Kan være en utfordring
Advokat Øyvind Miller mener dette personvernet kan være en utfordring for tilretteleggingsprosessen for den sykemeldte.

- Selv om man ikke skal graver etter en diagnose, så er det ikke et ubetydelig spørsmål for å få arbeidstaker raskest mulig ut i jobb igjen. Hvis arbeidsgiver skal tilrettelegge, så ligger det i kortene at arbeidsgiver må ha en viss innsikt i hva de helsemessige problemene er.

Grunnene til sykemeldinger er mange, og ikke alle like følsomme.

- De forhold som er særlig sensitive, og som bør behandles spesielt varsomt, er psykiske plager. Det er noe man gjerne vil holde for seg selv, sier Miller.

- Utrente og usikre
Det kan være vanskelig for arbeidsgivere å tilnærme seg sykemeldte medarbeidere - uten å trå over personlige grenser. Daglig leder Rolv Mohn i Psykologbistand mener mange norske ledere er utrente og usikre.

- Området har nok vært ganske tabubelagt, og ledere har ikke helt visst hvordan man skal snakke om sykdommen ovenfor medarbeideren, sier Mohn til Nettavisen.

FLERE SAKER I JOBBMAGASINET

Han fremhever at hans inntrykk likevel er at norske arbeidsgivere har blitt flinkere, dels grunnet den nye sykemeldingsprsedyren som fokuserer på bedre oppfølging og kontakt mellom arbeidsgiver og den sykemeldte.

- Vet mer
- Arbeidsgiver må ha god kommunikasjon med den sykemeldte. Ikke om årsaker og detaljer, men i forhold til hva som jobbmessig kan fungerer fremover. Arbeidsgiver er avhengig av å vite nok om sykdomsforholdet for å tilrettelegge en god arbeidssituasjon. Men det går en grense. Nærgående spørsmål rundt diagnosen har arbeidsgiver ikke noe med, sier Moe.

Inntrykket til overlege Arve Lie i Stami er at de fleste situasjoner rundt sykemeldingsspørsmål løser seg uten at noen barrierer blir overskredet.

- Arbeidsgiver har ingen rett til noen detaljerte helseopplysninger, men ledere og ansatte vet gjerne mer om hverandre enn det helsevesenet tror - og de fleste konfliktsituasjoner løser seg dermed greit. Men det blir mer problematisk hvis det er en situasjon der for eksempel leder selv er årsak til sykemeldingen, sier han til Nettavisen.

ANNONSE:Her er ledige stillinger