Onsdag klokken 12 skal bystyret i Oslo stemme over mistillitsforslaget mot byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG), etter milliardoverskridelsene for byens nye vannforsyning.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sa tirsdag at han har full tillit til Berg, og dagen kan ende med at han stiller kabinettspørsmål - og at hele byrådet går av.

- Det er jo en litt dramatisk situasjon, og minner meg mest om nasjonalt politikk at man stiller kabinettspørsmål og det blir en regjeringskrise. Det er et høyt spill som partiene nå spiller, valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til Nettavisen.

Tirsdag bekreftet Rødt at de sikrer et flertall for mistillit mot Berg.

Gunnar Stavrum: Den naturlige konsekvensen av å miste sin politiske tillit er å gå av som byråd

Dette skjer først

Dersom mistillitsforslaget blir vedtatt, og byrådet går av onsdag, vil de fortsette å styre Oslo fram et nytt byråd er på plass.

- Byrådet fortsetter da som et forretningsministerium til nytt byråd er på plass, og da er det ordføreren som har ansvaret for det, forteller Bergh.

Et forretningsministerium har de samme fullmakter som et byråd.

Ordfører Marianne Borgen (SV) må da så fort som mulig peke på en ny byrådsleder, og vil først be det største partiet i bystyret om å danne nytt byråd, som er Høyre.

Da vil gruppeleder Anne Haabeth Rygg i Oslo Høyre få oppgaven med å danne et byråd, men lykkes hun ikke med det - går oppgaven tilbake til Raymond Johansen.

Men siden det er rødgrønt flertall i bystyret, er det lite sannsynlig at det blir et Høyre-ledet byråd.

- Det er vel lite sannsynlig at Rødt vil støtte et borgerlig byråd, sier Bergh, noe Rødts gruppeleder i Oslo bystyre, Eivor Evenrud, også har slått fast.

Les også: Høyres gruppeleder klar til å ta ansvar hvis byrådet i Oslo går av

- Ikke kaos

- Så det kan bety at det ikke trenger å bli noen stor endring av byrådet selv om de går av, siden det uansett er et rødgrønt flertall i Oslo?

- Det kan bety det at det blir et nytt rødgrønt byråd, og hvis det ikke skal skje så må noen av partiene skifte side - og det er nok lite sannsynlig, sier Bergh.

- Og det kaoset enkelte beskriver, det er det ikke sikkert det blir noe av?

- Nei, det virker ikke sånn. Vi vil få en overgangsperiode med litt usikkerhet, så hvis det skal skje noe mer dramatisk enn det så må MDG skifte side, sier han.

Tidligere i uken bekreftet Oslos ordfører at hun vil peke på det største opposisjonspartiet.

- Dette er jo heldigvis ikke noe vi har mye erfaring med. Men, dersom en slik situasjon oppstår, er det da rutine for at ordføreren peker på opposisjonslederen eller det største partiet for å be om at det arbeides med å danne et nytt byråd, sa Borgen til Dagsavisen.

Les også: Rødt går inn for mistillit mot Lan Marie Berg

- Sitter med nøkkel

Et annet alternativ er om byråd Berg trekker seg før bystyremøtet onsdag.

- Da er problemet løst hvis hun trekker seg. Mistilliten retter seg jo mot Lan Marie Berg, så hun sitter med en mulig nøkkel, sier Bergh.

Han viser samtidig til at hun er en av MDGs viktigste politikere, og mener Arbeiderpartiet derfor ikke vil ofre henne fordi det er viktig for partiet å ha MDG på sin side for å sikre flertall i Oslo i fremtiden.

- Det er ikke ofte vi har et slikt politiske drama i Norge?

- Det blir en spennende dag, konstaterer valgforskeren.

Unnlot å informere

Bakgrunnen for mistillitsforslaget er milliardsprekken for Oslos nye reservevannløsning. Siden prosjektet ble vedtatt, har kostnadene økt med over 5 milliarder kroner.

Berg ble kjent med dette i desember i fjor, men unnlot å informere bystyret. De ble først varslet om overskridelsene i mai i år.

Ifølge Berg kunne hun ikke gi bystyret korrekt informasjon før alle steiner var snudd og etter at alle vann- og avløpsetatens beregninger og vurderinger var kvalitetssikret av noen utenfor kommunen.

Rapporten fra Holte Consulting forelå 10. mai, ti dager før saken ble lagt fram for bystyret.