- Jeg vil ikke gå inn og kritisere UDs handlemåte i Skah-saken, for det kan ut fra en nødrettssituasjon være berettiget. Men hvis man skal ta utgangspunkt i Jonas Gahr Støres medvirkningsbegrep, så er dette helt i strid med all juridisk lære. Hvis dette skal være en mal for fremtidige løsninger, da ser jeg fram til en del fremtidige juridiske problemstillinger, sier advokat Morten Furuholmen til Nettavisen.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre redegjorde på en pressekonferanse mandag for hendelsesforløpet dagen da barna til tidligere OL-vinner Khalid Skah ble transportert ulovlig ut av Marokko i fjor sommer.

Les også: - Soldater har brutt marokkansk lov
Les også: - Krever diplomatene straffet

Barna hadde rømt fra faren og ble tatt hånd om av den norske ambassaden i Rabat, Marokko. Ambassaden anså barna for å være i en nødrettssituasjon. Få dager senere organiserte moren, Anne Cecilie Hopstock, en aksjon hvor de to barna ble transportert ut av landet i en seilbåt.

Støre hevder at verken Utenriksdepartementet eller ambassaden var involvert i aksjonen. Det til tross for at en ambassadeansatt kjørte barna til et bestemt møtested der de ble tatt hånd om av norske medhjelper, som var blitt engasjert av barnemoren.

- Ambassaden var klar over planene
Underdirektør Ragnhild Imerslund i Utenriksdepartementet opplyser overfor Nettavisen at de to barna fikk utstedt nødpass 19. juni - omtrent en måned før aksjonen fant sted. Uten disse nødpassene ville det ikke vært mulig for barna å returnere til Norge.

- Dette var helt nytt for meg. Hvis det viser seg at de fikk utstedt pass i slutten av juni, så betyr det at denne aksjonen var godt forberedt. Etter min mening betyr dette at ambassaden var klar over planene. Det er min tolkning, sier Marokkos ambassadør til Oslo, Yahdih Bouchaab, til Nettavisen.

Men utenriksministeren avviser at Utenriksdepartementet og ambassaden var kjent med planene om å transportere barna ut av landet.

- Det er fra UD ikke klarert noen utreise, noen aksjon eller noe planlagt opplegg for disse barnas ferd ut av Marokko, sa Støre under pressekonferansen.

- Uttransporteringen av barna er morens ansvar, morens verk, morens planlegging, sa Støre.

Les også: - UD hjelper bare folk fra Oslo Vest
Les også: Soldater smuglet barna i ferien

Morten Furuholmen representerer de to dødsdømte nordmennene i Kongo, Tjostolv Moland og Joshua French. Furuholmen mener Utenriksdepartementet har utvist et større engasjement i den såkalte Skah-saken enn det de har gjort i Kongo-saken.

- Det er jo et betydelig engasjement på diplomatisk nivå. De har gått mye lengre med å bruke utradisjonelle virkemidler enn det de har gjort i Kongo-saken hvor de burde ha gått ut med en gang etter arrestasjonene, og vært mye mer direkte og tydeligere overfor kongolesiske myndigheter, sier Furuholmen.

Utenriksdepartementet har gjentatte ganger valgt ikke å kommentere den pågående rettsprosessen i Kongo fordi det ennå ikke foreligger en rettskraftig dom.

Opptatt av diplomatisk etikette
- Og i og med at de har vært så opptatt med ikke å bryte med diplomatisk etikette i Kongo-saken, så står det i kontrast til Skah-saken. De har nødvendigvis ikke handlet feil i Skah-saken fordi det har vært en nødrettssituasjon, men det er det for så vidt i Kongo også, mener Furuholmen.

Furuholmen understreker at Moland og French er blitt dømt til døden på det han mener er et kritikkverdig bevisgrunnlag i et land han omtaler som en røverstat.

- Da har man også en nødrettssituasjon, og bør bruke utradisjonelle midler, understreker Furuholmen, uten å utdype hvilke virkemidler han etterlyser.

I tillegg mener Furuholmen det er kritikkverdig at Utenriksdepartementet har opptrådt så forsiktig som de har gjort, til tross for at den norske stat er brakt inn som en delaktig part i rettssaken, og anklaget for spionasje mot Kongo.

I forhold til spionanklagene mot Norge har Utenriksdepartementet gjentatte ganger henvist til folkeretten, hvor det fremgår at en stat ikke kan stevne en annen stat.

Ønsker etisk løsning på Martine-saken
Drapet på norske Martine Vik Magnussen (23) i London 2008, er også en sak som har engasjert mange norske avislesere.

Drapsmistenkte Farouk Abdulhak skjuler seg fortsatt i hjemlandet Jemen, fordi verken Storbritannia eller Norge har en utleveringsavtale med jemenittiske myndigheter.

Talsperson for Magnussen-familien, Arne Elias Corneliussen, ønsker ikke at Utenriksdepartementet skal gjennomføre noen uetisk aksjon for å bringe den ansvarlig til strafferettslig ansvar.

- Vi er ute etter en etisk løsning. Det betyr en frivillig utlevering av den mistenkte fra Jemen til London, og det må medføre at det er i familien til den mistenkte og nasjonens interesse at den mistenkte lar seg frivillig utlevere. Det er viktig å presisere at vi ikke ønsker en uetisk løsning, sier Arne Elias Corneliussen til Nettavisen.

- Men vi ønsker flere ukonvensjonelle og kreative metoder i diplomatiet, understreker Corneliussen.

Corneliussen mener engasjementsnivået til Utenriksdepartementet har vært for lav i Martine-saken, men ønsker ikke å sammenligne dette opp mot engasjementsnivået i verken Kongo-saken eller Skah-saken.