Ved Sykehuset Østfold i Fredrikstad innføres det fra fredag restriksjoner for besøk av pårørende. For å unngå mer influensasmitte, anbefales pårørende nå å holde seg borte fra sykehuset.

- Vi anbefaler folk ikke å komme på besøk til sykehuset så sant det ikke er helt nødvendig, sier kommunikasjonsdirektør Anne Grethe Erlandsen.

Les saken i Sarpsborg Arbeiderblad

- Ikke forbud
Det innføres ikke besøksforbud, men håpet er at en restriksjon vil få besøkende til å holde seg borte fra sykehuset så sant det lar seg gjøre. «Færre personer i sykehuset reduserer risikoen for smittespredning», poengterer sykehuset på sin nettside.

Spesielt ber sykehuset om at søsken av barn på barneavdelingen og søsken av nyfødte ikke tas med på besøk. Foreldre av nyfødte rådes dessuten til å ikke ta med spedbarna til vestibylen.

Sykehuset oppfordrer dessuten de strengt nødvendige besøkene til å foregå i lokalene utenfor sengepostene, der det er mulig.

Vil hindre smitte
Målet er å forhindre at allerede influensasyke som befinner seg på sykehuset skal smitte besøkende. Men besøkende som oppsøker sykehuset kan også være smitteførere. Dessuten er det nå så mye mennesker på sykehuset at det anbefales at de som ikke må være der, lar være å komme.

- Mottakelige for infeksjon
«Personer med influensasymptomer må ikke besøke pasienter. Det samme gjelder personer som i løpet av de siste fem dager har vært i kontakt med influensapasienter. Pasienter er per definisjon syke, og er da mottakelige for infeksjon. Det at mange mennesker samles er også en risikofaktor for å spre sykdom», står det på sykehusets nettside.

Gul beredskap
Torsdag meldte sykehuset at de hadde endret sin beredskap på grunn av spesielt stor pågang av pasienter. Sykehuset er nå i såkalt gul beredskap.

Det er en beredskap som iverksettes når en uønsket hendelse er inntruffet eller det er stor fare for at den kan inntreffe, og der det er sannsynlig at de ordinære ressursene ikke strekker til.

Les flere saker i SA.no

Les i Nettavisen: