Dette tilbys bøndene

Foto: (Foto: Thinkstock)

Bøndene har fått et tilbud om 17.000 kroner ekstra.

11.05.11 13:47

Statens tilbud til bøndene gir grunnlag for en inntektsvekst på 7 prosent i 2012.

Her kan du lese detaljene om tilbudet.

Til sammenligning var rammen i privat sektor 3,65 prosent.

- Tilbudet fra staten gir god inntektsutvikling for bøndene, og vi prioriterer spesielt husdyrholdet i distriktene. Tilbudet tar hensyn til en svakere innteksutvikling i jordbruket fra 2006 til 2011 enn det partene la til grunn for avtalen i 2010. Prisendringene for forbrukerne vil bli på om lag 0,7 prosent, sier statens forhandlingsleder, Leif Forsell.

Forsell understreker at statens tilbud har en god miljøprofil.

Staten foreslår at målprisene for jordbruksvarer skal øke med 535 millioner kroner. Effekten på forbruksprisene kan da bli på om lag 1,6 prosent på melkeprodukter og egg, 1,1 prosent på kjøtt, en kvart prosent på brød og kornprodukter og 0,6 prosent på frukt, poteter og grønnsaker som følge av tilbudet.

Det legges også opp til å styrke opplysningsarbeidet for frukt og grønt.

- For tiltak over statsbudsjettet foreslår staten å prioritere direkte tilskudd til bøndene. Det blir lagt vekt på å styrke økonomien i melkeproduksjonen og det distrikts- og gressbaserte husdyrholdet. Samlet bevilgning over statsbudsjettet øker med 314 millioner kroner. Omdisponering innenfor budsjettet gjør det likevel mulig å øke bevilgningene til areal- og kulturlandskapstilskudd, husdyrholdstilskudd, driftstilskudd og beitetilskudd på om lag 435 millioner kroner, skriver landbruksdepartementet i en pressemelding.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.