Nettavisen har tidligere skrevet om mannen i 40-årene som ble tvunget tilbake til gutterommet hos mor etter at statlige pengeinnkrevere gjorde det umulig for ham å leve på egen inntekt. Mannen hadde stor gjeld til flere kreditorer etter at han gikk konkurs i 1997. Blant annet var cirka 100.000 kroner i barnebidrag ikke betalt.

Les egen sak: – Jeg skylder nå tre millioner

KOMMENTAR: Flukt fra statens torpedoer

I 2009 fikk mannen attføring av NAV for å omskolere seg. Deretter trakk NAV pengene tilbake for å dekke gjeld. Så utbetalte NAV sosialstønad slik at han skulle overleve.

I dag er mannen i 40-årene tilbake i arbeid etter et mislykket forsøk på omskolering. Nå forsøker han å betale gjeld og samtidig beholde litt til livsopphold.

I bilde til venstre kan du se en av lønnsslippene som mannen mottok under studieperioden. Den viser at han fikk 11.370 kroner i attføring fra NAV. Deretter trakk NAV 10.421 kroner til betaling av gjeld til staten. Blant kreditorene var NAV Innkreving.

Har du problemer med kemneren eller andre norske namsmenn. Klikk her og send mail til Nettavisen.

Skal beholde penger
Nettavisen sendte lønnsslippen til NAV og ba om en forklaring på hvordan mannen kunne bli trukket over 10.000 kroner av attføringspengene. Vi spurte om NAV har noen sikkerhetsrutiner som skal forhindre at personer blir trukket ulovlig mye.

Personer som får trekk i lønna har etter Dekningsloven krav på å beholde én sum som skal dekke livsopphold og en annen sum som skal dekke bolig. Det skjedde ikke i denne saken.

NAV Innkreving kan ikke kommentere denne saken spesielt, men uttaler seg om trekk på generelt grunnlag.

– Hvis vi har inngått avtale om betaling av bidragsgjeld og vedkommende ikke betaler, trekker vi inn det personen skylder etter å ha sendt purringer på manglende betaling og informert om at vi vil tvangsinnkreve pengene. Når vi skal fastsette bidrag vurderer vi hvilke muligheter personen har til å betale før vi fastsetter hvor mye vedkommende skal betale i bidrag, sier direktør Nina Haugen i NAV Innkreving.

Her er regnestykket som NAV så før utbetalingen skjedde

Attføringspenger fra NAV:

11370

Forskuddstrekk:

2956

Netto attføring:

8414

Trekk fra NAV Innkreving

3691,74

Netto utbetalt til dekning av livsopphold og bolig hvis andre trekk ble stoppet

4722,26

Trekk fra kemner og Skatt Sør

3774

Til utbetaling

948,26

Ikke skjønn
Bidragsgjeld er etter Dekningsloven paragraf 2–8. prioritert som nummer 1 av all gjeld som staten krever inn. NAV Innkreving mente det var rom for å trekke 3691,74 kroner i mannens attføring. Det forutsatte for øvrig at skattemyndighetene innstilte sine krav på totalt 3774 kroner som hadde lavere prioritet.

Det skjedde ikke i dette tilfelle. Istedenfor fortsatte skattemyndighetene sine trekk på mannen.

– Dersom namsmannen pålegger oss å trekke, kan vi ikke utvise skjønn. Da må vi trekke på lik linje med arbeidsgivere generelt, sier direktør Nina Haugen i NAV Innkreving.

– Det er namsmannen som må vurdere om trekket er lovlig. Som trekkpliktig har NAV / arbeidsgivere ikke selvstendig ansvar for å vurdere om trekket ligger innenfor lovlige rammer. Selv om det trekkes 100 prosent av en ytelse kan trekket likevel være lovlig dersom skyldneren har andre inntekter som gir tilstrekkelig til underhold av skyldneren og hans husstand, opplyser NAV.

Tallene stemmer ikke

Nettavisen konfronterte også NAV med at trekkene fra NAV Innkreving alene ville gitt mannen 4722,26 kroner til å dekke livsopphold og boligkostnader.

Livsopphold-satsen til NAV Innkreving er alene på 6620 kroner (se satsene her). I tillegg skulle mannen altså ha beholdt et beløp til dekning av boligkostnader.

Hvordan NAV fant rom for så store trekk i denne saken er usikkert, men NAV opplyser at det kan ligge andre inntekter en pengene fra NAV til grunn for trekket.

Hadde du andre inntekter?

– Nei, og jeg måtte dokumenterte alle inntekter og kostnader da jeg fikk innvilget attføring. NAV hadde alle papirene på min økonomi, sier mannen til Nettavisen.

Hun sier at NAV Innkreving varsler andre kreditorer dersom den det gjelder eller vedkommendes arbeidsgiver melder fra om at det er flere trekk. I tilfelle med denne mannen var «arbeidsgiver» NAV, og NAV må derfor ha vært klar over at det var andre trekk.

– Vi sender et brev til den det gjelder om hvor mye vi kommer til å trekke og informerer om at vedkommende kan klage på trekkbeløpet, sier Haugen.

– Høyt fokus når vi kurser NAV-ansatte
Rådgiver Hallvard Øren ved sosial- og familieavdelingen i Fylkesmannen i Oslo og Akershus sier at for høye trekk er et kjent problem.

– I forhold til utleggstrekk er det noe vi har høyt fokus på i forhold til de kurs vi holder for NAV-ansatte. Det er viktig å få ordnet opp i disse trekkene raskt for å sikre vedkommendes inntekt. Vi oppfordrer også om at brukerne får hjelp til å sende brev til aktuelle namsmann/særnamsmann for å få korrigert trekket. I tillegg oppfordrer vi om at det vurderes om brukeren kan ytes økonomisk støtte i en kort periode til trekkene er ordnet opp i, noe vi ser i enkeltsaker hos oss også, sier han

Alle mennesker har rett til å beholde penger til livsopphold og bolig. Denne retten reguleres i Dekningsloven.

Har du problemer med kemneren eller andre norske namsmenn. Klikk her og send mail til Nettavisen.

– Namsmennene er pliktig til å fastsette korrekt trekk i lønnsinntekt. Det vi ser ofte er at når det blir begjært utleggsforretning og namsmannen kontakter skyldneren for å få informasjon om vedkommendes økonomi for å fastsette eventuelt trekk, så mottar de ikke denne informasjonen. Da blir det nedlagt et skjønnsmessig trekk, og arbeidsgiver/NAV blir kontaktet for å iverksette trekket. De er pliktig til å starte trekket. Dersom skyldner i etterkant kontakter namsmannen og gir informasjon om sin økonomi vil namsmannen ha informasjon til å vurdere trekket på nytt, så trekket blir korrekt, sier han.