Tirsdag er det, ifølge Folkehelseinstituttets statistikk, 195 personer i Norge som har mistet livet som følge av korona-smitte.

Tallet er 11 mindre enn det siste tallet som rapporteres i mediene, og forskjellen kommer i all hovedsak av forsinkelse i rapportering til FHI.

Les også: Enorm kø hos dropin-frisør - Dette er nytt

Høy alder på de døde

Medianalderen på de døde er 85 år, mens gjennomsnittsalderen er 83 år.

Forventet levealder er til sammenligning 82,5 år i Norge.

Siden forrige gang Nettavisen gjorde en gjennomgang har det blitt rapportert to tilfeller med dødsfall under 50 år. Dødsfallene ble bekreftet på fredag, men etter det Nettavisen forstår er minst ett av disse dødsfallene noe som ligger noe tilbake i tid.

I Sverige er det meldt om totalt 2355 dødsfall. Av disse er 38 under 50 år.

Flest dør på sykehjem

Av de som dør av korona, er det nær to av tre som dør på sykehjem eller en annen helseinstitusjon:

  • Sykehus: 69
  • Helseinstitusjon: 121
  • Hjemme: 5

Alder er det avgjørende

Ifølge FHI er det slik at at alder fremstår som den aller største risikofaktoren for covid-19.

- Analyser av enkeltfaktorer viser gjennomgående at det er en sterk sammenheng mellom alder og risiko for alvorlig forløp av covid-19. Andre risikofaktorer synes også være assosiert med alvorlige utfall for covid-19-pasienter, men disse resultatene er vanskelig å fortolke ettersom disse risikofaktorene også er sterkt knyttet til alder, skrev de i en kunnskapsoppsummering tidligere i april.

De tror at at pasienter med hjertesvikt og BMI over 40 (definert som «svært alvorlig fedme») kan være mer utsatte.

Tror 6,5 ganger flere er smittet

Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at det nå er 7533 personer som har fått påvist covid-19 i Norge, et tall som stiger stadig saktere. Søndag var det bare 28 personer som fikk påvist sykdommen, det laveste tallet siden starten av mars.

Selv om det er 7533 som nå offisielt har fått bekreftet sykdommen, mener Folkehelseinstituttet at det reelt er mange flere som har fått sykdommen.

Mandag antok de at totalt 49.333 personer i Norge hadde blitt smittet - over 6,5 ganger flere enn det bekreftede tallet.