*Nettavisen* Nyheter.

Dette vil Høyre gjøre de første 100 dagene hvis de vinner valget i Oslo

 

En annen T-banetunnel er et av løftene til Høyre før helgens valg.

Varsler store endringer for skolen - og eiendomsskatten står for fall.

08.09.19 10:52

I helgen starter offisielt kommunevalget, og i Oslo er det store spørsmålet om dagens byråd får fornyet tillit, eller om høyresiden klarer å ta siste stikk.

Nettavisen har spurt Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg om hva som blir hans viktigste saker de første 100 dagene som potensiell ny byrådsleder. Dette er hans prioriteringer:

Styrke Oslo-skolen

- Flere Oslo-skoler har så lave budsjetter at de ikke har ressurser til spesialundervisning for elever med særlige behov, eller til å kjøpe inn bøker. Oslo Høyre vil prioritere flere lærere og læremidler til skolene, fremfor å innføre «gratis» skolemat, sier Lae Solberg.

Klikk på bildet for å forstørre.  

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg (H). Foto: Heidii Schei Lilleås

- Skriftlig halvårsvurdering i 1.-10. klasse skal gjeninnføres umiddelbart ved alle skolene, sånn at du får bedre tilbakemelding på hvordan barnet ditt ligger an i alle fag. Alle elever skal lære seg å lese, skrive og regne, og opparbeide seg digitale ferdigheter. Vi vil løfte alle elevene i Osloskolen, sier Eirik Lae Solberg.

Barn skal kunne godt nok norsk til å følge undervisningen ved skolestart

- For å hjelpe alle barn som trenger bedre norskkunnskaper vil vi kartlegge språkferdighetene deres når de er fire år. Når 1 av 4 ikke kan godt nok norsk ved skolestart, er det vanskelig for dem å følge undervisningen. Skal alle elevene lykkes, må vi gi dem tidlig språkopplæring.

Flere elever skal lykkes i ungdomsskolen

- Oslo er på fraværstoppen på ungdomsskolen i Norge. Vi vil sette inn tiltak for å løfte ungdomsskolen og sikre at elevene møter opp, fullfører og ikke minst trives på skolen.

- Vi vil ha flere læringsspesialister og mer én-til-én-undervisning også i 5.-7. trinn, for å gjøre overgangen til ungdomsskolen lettere. For å øke motivasjonen til elevene, vil Høyre at det etableres flere profilskoler på ungdomstrinnet, med for eksempel realfag, idrett, språk eller kunst og kultur.

Vi vil beholde fritt skolevalg og sier nei til loddtrekning

- Ap-byrådet vil avvikle det frie skolevalget og åpner for å fordele elevene på de videregående skolene ved loddtrekning eller kvotering. For Høyre er det viktig at elevene kan velge fritt, og at de selv kan påvirke hvilken skole og linje de kommer inn på gjennom egen innsats.

Vi vil åpne den nøkkelferdige barnehagen på Økern som byrådet holder stengt

- Kommunen skal sette klare krav til hva vi får for pengene når de kjøper barnehageplasser, men både private og ideelle skal kunne drive barnehagene. Er barna og foreldrene fornøyde, så er Høyre fornøyde. Det er ubegripelig at det røde byrådet lar flotte nye barnehager stå tomme.

Positive fritidstilbud til unge

- Kriminaliteten i Oslo har økt kraftig de siste årene, og vi ser dessverre mange flere kriminelle gjengangere. Høyre vil at AKS skal være gratis for barn fra alle husstander som tjener under 1 million. Vi vil forlenge åpningstiden på ungdomsklubber til klokken 22 og forbedre kvaliteten på tilbudet, sier Solberg.

- Oslo kommune skal sikre at alle barn og ungdommer kan delta på minst ett ukentlig fritidstilbud. Kriminalitetsutviklingen de siste årene er urovekkende i Oslo, og vi må gi ungdommene gode alternativer til å henge ute.

Private drivere av sykehjemmene inviteres inn i varmen igjen

- Når brukere blir spurt, er de som bor i sykehjem drevet av private mest fornøyde. Kommunen skal sette klare krav til hva vi får for pengene når vi kjøper sykehjemsplasser, men både kommunen, private og ideelle skal drive sykehjem. Er de eldre og deres pårørende fornøyde, så er vi fornøyde.

- Flere tilbydere gir flere og bedre tilbud å velge mellom for de eldre. Med Ap- byrådet, vil kommunen gjøre valget for deg. De vil at alle privatdrevne sykehjem skal overtas av kommunen.

Vi vil fjerne eiendomsskatten på folks hjem

- Skatten rammer uansett om du har råd til det eller ei. Det er dyrt nok å bo i Oslo som det er. Med regjeringens økte overføringer til Oslo, har kommunens økonomi blitt langt bedre, og eiendomsskatten er enda mindre viktig enn før. Vi lover å fjerne eiendomsskatten på boliger allerede i 2020. SV og Rødt ønsker å øke eiendomsskatten, og med et svekket Arbeiderparti og stadig høyere boligpriser vil eiendomsskatten bli enda høyere hvis det røde byrådet fortsetter.

Vi vil starte arbeidet med en ny t-banetunnel med nye stasjoner

- Kapasiteten på buss og bane må bli bedre, spesielt i rushtiden. Istedenfor å bygge en ny t-banetunnel langs nesten samme trasé som dagens tunnel, vil vi bygge en ny tunnel som gjør det mulig å reise med T-banen til Bislett, Ullevål sykehus, Sagene og Grünerløkka. Når nesten 100 000 flere personer får et t-banetilbud, vil flere reise miljøvennlig, mener byrådslederkandidaten.

Klikk på bildet for å forstørre.  

Eirik Lae Solberg og statsminister Erna Solberg på Sagne i forbindelse med et valgkamparrangement. Foto: (Høyre)

Vi skal verne småhusområdene

- Oslo Høyre går til valg på å styrke småhusvernet ved å redusere hvor mye som kan bygges på en tomt, slik at småhusområdene over hele byen bevarer sitt særpreg. Vi ønsker å beskytte småhusområdene mot at nabolag bygges ned og erstattes med blokkbebyggelse. Høyre ønsker flere småhusområder i Oslo, ikke færre.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag