*Nettavisen* Nyheter.

Diabetesstudier med fremdrift

Biotec oppdaterer om viktig studie og den finansielle situasjonen.

Biofarmasiselskapet Biotec Pharmacon er ute med en oppdatering.

NA24 - din næringslivsavis

Selskapet skriver i en børsmelding at det opplever raskere pasientinklusjon enn forventet i det andre av sine to fase III studier med SBG for behandling av diabetessår, mens det kliniske programmet for oral mukositt går tregere enn ventet.

Pasientinklusjonen i den nye fase III studien for diabetessår startet i november, og 40 prosent av det planlagte antall pasienter er allerede inkludert. I den første fase III studien -«Nottingham-studien» - er mer enn 100 av totalt 120 pasienter inkludert, og Biotec Pharmacon står ved målsetningen om å søke om markedsføringstillatelse for SBG for behandling av diabetessår i midten av 2010.

- Vi er glade for å se at de fleste av de kliniske sentrene vi har valgt til våre diabetessår-studier gjør en god og dedikert jobb. Den raske pasientinklusjonen gjør oss trygge på at vi skal nå milepælene vi har satt oss med SBG for denne vanlige og alvorlige sykdommen, sier administrerende direktør Lars Viksmoen i Biotec Pharmacon.

Samtidig utsettes den andre oralmukositt-studien. Det vil redusere risiko og styrke selskapets finansielle posisjon, ettersom det reduserer utgiftsnivået i 2009 med 20-25 millioner kroner.

Biotec Pharmacon hadde en netto kontantbeholdning på 124 millioner kroner ved utløpet av 2008. Etter selskapets oppfatning vil dette være tilstrekkelig til å dekke selskapets kapitalbehov til og med første halvår 2010, gitt at det ikke oppstår ytterligere endringer i de pågående fase III-programmene.

- Som tidligere nevnt, har selskapet i 2009 også som målsetting å inngå ett eller flere kommersielle partnerskap, enten på global eller regionalt nivå.

Annonsebilag