Gå til sidens hovedinnhold

Dialog om fredet bygård

På grunn av påståtte tap i forbindelse med fredningen av Halléngården har Thorstein Thune stevnet byantikvaren for flere millioner kroner. Nå ønsker partene dialog før saken havner i retten.

OLAF RYES PLASS: - Det er snakk om store summer, men i og med at saken vil gå sin gang i retten kan jeg ikke gå nærmere inn på dette. Men stevningen går på inntektstap i forbindelse med den midlertidige fredningen, sier byantikvar Marte Boro til Østkantavisa.

Anket fredningen

Byantikvaren fredet Halléngården midlertidig 2. juni 2004. Senere er gården fredet av Riksantikvaren, men gårdeier Thorstein Thune har anket fredningen.

- Vi har mottatt klage på fredningsvedtaket av Hallén-gården. Imidlertid har eier opplyst at han ønsker å komme med utfyllende materiale, og vi har hittil avventet klagebehandling i påvente av dette. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, vil klagen bli oversendt Miljøverndepartementet for klagebehandling, opplyser Turid Årsheim i informasjonsseksjonen hos Riksantikvaren

Byantikvaren vet ikke noe mer om når saken kommer for retten.

- Vi har ikke hatt så mye kontakt med gårdeieren, men vi håper på en prosess fram mot en god bruk av lokalene, sier Marte Boro.

Symbol på Oslos vekst

Gården preges i dag av plakater og tagging. Byantikvaren har vurdert det slik at det ikke er til skade at gården står tom.

- Gårder har ikke godt av å stå tom, og det er skjemmende for nærmiljøet, men det at den står tom skader ikke det som er fredet, sier Boro.

Halléngården ble bygget i 1880 og er blant Oslos mange murgårder.

- Dette er en flott murgård i med nyrenessansefasade. Oslos murgårder er bygget i historiske stiler, der det ble valgt stilarter fra tidligere tider. Her er det brukt flotte elementer fra renessansen som er godt bevart. Murgårdene er et symbol på Oslo ekspansjon og forandret Oslo fra en småby til en storby, sier Boro.

Fra 1931 til -34 ble gården pusset opp med et mer modernistisk uttrykk, blant annet med det karakteristiske inngangspartiet. Også interiøret fra konfeksjonsbutikken, som er i Art Deco stil, har en arkitekturhistorisk verdi.

- Dette er veldig sjeldent i Norge, sier Boro.

Vil møte byantikvaren

Ifølge Ulf Granli, som fungerer som pressetalsmann for gårdeier Thorstein Thune, har Thune vært i møte med Byråd Merete Agerbak-Jensen 19. mars og blitt enige om å se på nye tegningene sammen med byantikvaren.

- Thorstein Thune møtte med arkitekt og tegninger hvor det var en del byggetekniske endringer som han ønsket å gjøre i gården for å sette den i stand til kommersielt bruk, blant annet ønskes det å åpne for vareheis, spiserom, lagerrom og så videre, altså rent praktiske nødvendigheter, sier Granli.

- Dette vil nødvendigvis ta noe tid uten at det er satt ramme for ferdigstillelse, legger han til.

Opprettholder stevningen

Selv om Thune ønsker dialog med byantikvaren opprettholder han stevningen.

- Grunnet byantikvarens tidligere medarbeiders rigide krav for gården og den påfølgende disputt mistet Thune sine potensielle leietakere. Han ønsket i utgangspunktet at gården skulle være knyttet til konfeksjon, men er nå åpen for dialog med andre typer interessenter, herunder etablering av et serveringssted. Bydelen trenger flere serveringssteder som også kan tilby levende musikk. Enn så lenge skal gården nå rehabiliteres og moderniseres, sier Ulf Granli.Byantikvar Marte Boro

Reklame

Slik gjør du bålpannen om til en pizzaovn