RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Dine rettigheter som sommervikar

Sist oppdatert:
Visste du at du at arbeidsgiveren ikke kan forlange at du skal jobbe mer enn ni timer om dagen uten å gi deg overtidsbetaling? Sjekk alle dine rettigheter her.

Pass på dine rettigheter! LOs sommerpatrulje har listet dine rettigheter på sommerjobben. Skulle du få problemer kan du alltid ta kontakt med sommerpatruljen.

Arbeidstid
Du skal ha tid til sol og sommer også!

Vanlig arbeidstid er 40 arbeidstimer i uka og ikke mer enn ni timer om dagen utenom spisepausene. Jobber du mer enn dette, har du krav på overtidsbetaling. Det er få bedrifter som har mer enn åtte timers arbeidsdager. Der LO har tariffavtale, har du krav på overtidsbetaling hvis du jobber mer enn 37,5 timer i uka. Denne rettigheten gjelder hvis du er LO-organisert.

Skriftlig arbeidskontrakt
Du har krav på å få en skriftlig arbeidskontrakt. Bruk gjerne den LOs Sommerpatrulje har laget . Arbeidskontrakten beskytter både deg og arbeidsgiveren mot misforståelser om hvilke rettigheter og plikter du har. I kontrakten blir du og arbeidsgiveren også enige om hvor mye du skal jobbe og hva slags jobb du skal ha. Det er viktig at det fremgår av kontrakten hvem som er din arbeidsgiver.

En muntlig avtale er også forpliktende, men muntlige avtaler gjør det vanskelig å bevise eller bli enige om hvilke vilkår du ble ansatt på.

I følge Arbeidsmiljøloven har alle krav på skriftlig arbeidskontrakt - selv om du bare er ansatt for en kortere periode. Arbeidsmiljøloven stiller også krav til hva en arbeidskontrakt skal inneholde.

OBS! Du er ikke forsvarsløs uten arbeidsavtale heller. Ingen arbeidsgiver kan frata deg beskyttelsen som lovene gir. De rettighetene og pliktene som Arbeidsmiljøloven sikrer deg, gjelder uansett.

Attest
Du har krav på skriftlig sluttattest. Attesten skal fortelle hva du har gjort og hvor lenge du har jobbet i bedriften.

Attesten er viktig å ta vare på. Når du senere skal søke annet arbeid eller opptak ved skole, er attesten din et skriftlig bevis på at du faktisk har hatt en jobb med et bestemt innhold. Ofte forteller også attesten hvordan du har utført jobben. Det kan være anbefalinger som er mye verdt senere i livet. Husk at hverken framtidige arbeidsgivere eller skolemyndigheter godtar noe annet enn skriftlige attester.

Feriepenger
Du har krav på feriepenger i tillegg til lønnen, uansett hvor kort eller lang tid du har jobbet. Feriepenger skal være minimum 10,2% av alt det du har tjent. Både vanlig lønn, tillegg og overtid skal regnes med. Feriepengene kommer i tillegg til lønna, og det er ikke lov å legge dette inn som en del av lønna. Etter avsluttet arbeidsforhold har du rett til å få utbetalt feriepengene med en gang du slutter.

Mer om feriepenger hos Arbeidstilsynet

Lønn
"Du skal ha lønn som fortjent. Ikke sant?"

Det er i utgangspunktet opp til deg og arbeidsgiveren å bli enige om lønnen din.

Det finnes ingen lov som sier hva du skal ha i lønn. Det er ingen lovfestet minstelønn i Norge, uansett alder eller bransje.

Lønnen avtales i utgangspunktet fritt mellom deg og arbeidsgiveren din, men på mange arbeidsplasser finnes en tariffavtale. Tariffavtalen vil ha bestemmelser om lønnen.

Lovlige trekk

Dette har arbeidsgiveren lov til å gjøre trekk i lønnen din for:
- skatt
- innskudd til pensjons- eller sykekasser
- forsikringspremier og fagforeningenskontigent bestemt i tariffavalen

Lønnsslipp
Du har krav på en skriftlig beskrivelse - en lønnsslipp - som forklarer hvor mye du har fått utbetalt og hvilke trekk som er gjort (for eksempel skatt).

Trekk i lønn
Arbeidsgiver har som hovedregel ikke lov til å foreta trekk i lønn eller feriepenger med mindre dere har inngått avtale om det. Dersom arbeidsgiver av en eller annen grunn mener at du har gjort deg skyldig i forhold som gir han rett til å holde tilbake lønna, må han først ha dom for kravet sitt eller avtale med deg.

Opplæring
Arbeidsgiver har plikt til å gi deg så god opplæring, at du uten problemer kan utføre den jobben du er ansatt i. Den tiden opplæringen tar skal regnes som arbeidstid. Det betyr at du skal ha lønn for den tiden som går med til opplæring.

Opplæringen skal blant annet omfatte:
* Hvordan jobben skal utføres
* Hvilke regler som gjelder for sikkerhet og helse
* Hvilke regler og lover som gjelder på arbeidsplassen

Dersom det er påbudt å bruke verneutstyr i jobben, skal arbeidsgiveren både skaffe og betale utstyret for deg.

Arbeidsmiljøloven om opplæring

Oppsigelse
Det skal gode grunner til for å si deg opp!

Arbeidsgiveren må ha svært gode og saklige grunner for å si deg opp. Oppsigelsen må være skriftlig for å være gyldig. Oppsigelsen kan være saklig dersom du for eksempel ikke har passet jobben din skikkelig, eller bedriften må innskrenke.

Arbeidsgiveren har ikke lov til å si deg opp og så ansette en ny i din jobb dagen etter, dersom innskrenkinger var oppsigelsesgrunnen. Blir du oppsagt, kan du som LO-organisert få hjelp av den tillitsvalgte på arbeidsplassen din. Det er viktig at du raskt tar kontakt med den tillitsvalgte fordi det finnes bestemte tidsfrister du må overholde.

Hvis du selv sier opp jobben, må det gjøres skriftlig. Oppsigelsestida er minst en måned, dersom det ikke står noe annet i den skriftlige arbeidsavtalen din. Fagforeninger med tariffavtale kan ha avtaler om kortere oppsigelsesfrister, som også vil gjelde deg. Oppsigelsestida er den samme om du sier opp selv eller om du blir sagt opp.

Oppsigelsestida gjelder fra første månedsskifte etter oppsigelsesdagen og ut den måneden. Hvis du har skriftlig arbeidsavtale, er det 14 dagers oppsigelsestid i prøvetida.

Overtid
Overtidsbetaling er det tillegget du skal ha for å jobbe lenger enn avtalt arbeidstid.

Arbeidsmiljøloven sikrer deg at tillegget for overtid skal være minst 40% av vanlig timelønn. Men er du LO-organisert og kommer inn under tariffavtale, er overtidstilleggene som regel noe høyere. Det er vanlig at overtidstillegget er 50-100% mer en vanlig timelønn.

Pauser
Du har rett til pauser hvis du jobber mer enn fem og en halv time om dagen. Har du åtte timers arbeidsdag. skal du ha minst en halvtimes pause i løpet av dagen. Hvis du ikke kan gå fra arbeidsstedet i spisepausen, skal spisepausen regnes som en del av arbeidstida. Det betyr at du skal ha betalt for pausen også.

Avtale om pause skal inngås skriftlig.

Hva hvis du blir syk?
Når du har jobbet i fire uker hos samme arbeidsgiver vil du ha rett på sykepenger fra første sykefraværsdag.

Arbeidsgiver dekker de 16 første kalenderdagene av sykdomsperioden (arbeidsgiverperioden). Etter arbeidsgiverperioden har du rett på sykepenger fra folketrygden dersom du har tjent mer enn 0,5 G (1 G = 54.170,-).

De første to månedene av arbeidsforholdet må du ha sykemelding fra lege før du får rett til sykepenger. Senere er det nok med egenmelding for inntil tre kalenderdager, fire ganger i løpet av 12 måneder.

Flere bedrifter har inngått en avtale som heter IA-bedrift. Det betyr Inkluderende Arbeidslivsbedrift og i denne avtalen ligger en annen egenmeldingsform og avtale for langtidssykemelding. Sjekk ut om din bedrift har inngått denne avtalen.

Du vet vel at du kan tjene inntil 23 399 kr pr. år før du må betale skatt?

Skatteetatenhar informasjon om alt som har med ungdom og skatt å gjøre:
¿ Hvem kan ta seg jobb, og hvor mye kan man jobbe?
¿ Arbeidsavtale
¿ Selvangivelse
¿ Lønnsslipp
¿ Sykepenger
¿ Feriepenger og
¿ Attester.

www.skatteetaten.no/ungdom kan du også bestille skattekort elektronisk.

Kilde: Skatteetaten, Arbeidstilsynet, LOs sommerpatrulje

Slik får du sommerjobb
Hva skal du gjøre for å finne jobben? Må du skrive søknader, eller finnes det også andre metoder? Og hva skal egentlig en søknad inneholde? Hvilke rettigheter har du som ung arbeidstaker? Ung.no gir deg konkrete råd som kan hjelpe deg.

[Les mer]

Andre artikler fra ung.no
Hvilke jobber kan du ta?
Regler for oss som lever i EØS
Jobb i utlandet
Kurs og sommerskoler over hele verden

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere