*Nettavisen* Nyheter.

Dine rettigheter ved flyreiser

Foto: (Illustrasjonsfoto: Scanpix/AFP)

Her får du oversikten over dine rettigheter når noe uventet skjer på flyreisen.

Har jeg rett til å avbestille?
Du har ingen lovebestemt avbestillingsrett ved kjøp av flyreise, selv om du har kjøpt billetten over internett.

I noen tilfeller kan flyselskapet gi deg avbestillingsrett, for eksempel hvis du kjøper en dyrere fleksibel billett.

Du har imidlertid krav på å få refundert skatter og avgifter hvis du avbestiller.

Hva skjer hvis flyet er overbooket?
Flyselskapene selger ofte flere billetter til en flygning enn det er plasser om bord i flyet. Ved overbooking skal flyselskapet oppfordre frivillige om å gi avkall på sin plass mot en kompensasjon som avtales mellom passasjeren som gir avkall på sin plass og flyselskapet.

Hvis det ikke melder seg noen frivillige, eller avgangen blir innstilt kan du heve avtalen og kreve billettprisen refundert innen syv dager for den delen av reisen som ikke har funnet sted. Eller for den delen av reisen som har funnet sted dersom flygningen ikke lenger har noen hensikt i forhold til din opprinnelige reiseplan. Du har også krav på returflygning snarest mulig til det første avgangsstedet.

I ventetiden har du rett til f.eks mat og drikke som står i rimelig forhold til ventetiden, hotellinkvartering der overnatting er nødvendig, transport til og fra hotellet og dekning av utgifter til to telefonsamtaler. Du har også krav på økonomisk kompensasjon i forhold til følgende satser:

- 250 euro for alle flygninger på høyst 1500 km

- 400 euro for alle flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og alle andre flygninger på mellom 1500 og 3500 km

- 600 euro for alle andre flygninger

Denne kompensasjonen kan flyselskapene redusere med 50 % hvis de kan tilby deg en omruting til det endelige bestemmelsessted og ankomsttiden ikke går ut over planlagt ankomsttid på den opprinnelige flygningen med mer enn:

- 2 timer ved flygninger på opptil 1500 km

- 3 timer ved flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og alle andre flygninger på mellom 1500 og 3500 km

- 4 timer ved andre flygninger

Denne kompensasjonen har du krav på uavhengig av om du har lidd noe økonomisk tap og skal betales umiddelbart ved henvendelse til flyselskapet.

Hvis du har blitt påført et økonomisk tap som går utover den standardiserte kompensasjonen, kan du likevel kreve erstatning for tapet med grunnlag i internasjonale konvensjoner eller alminnelige erstatningsrettslige regler. Dette tapet må dokumenteres, og her har man kun rett til erstatning der årsaken til innstillingen ligger innenfor flyselskapets kontroll.

Hva gjør jeg hvis flyet blir innstilt?
Du har krav på det samme som i punktet over (ved overbooking).
Men du har ikke denne retten hvis flyselskap eller reiseoperatør informerer om innstillingen:

- tidligere enn 14 dager før avreise.
- mellom 7 og 14 dager før avreise forutsatt at du blir tilbudt omruting som innebærer at du kan reise høyst 2 timer før planlagt avgangstid og ankomme bestemmelsesstedet senest 4 timer etter planlagt ankomsttid.
- mindre enn 7 dager før avreise forutsatt at du blir tilbudt omruting som innebærer at du kan reise høyst 1 time før planlagt avgangstid og ankomme bestemmelsesstedet senest 2 timer etter planlagt ankomsttid.

Du har heller ikke krav på kompensasjon dersom årsaken til innstillingen skyldes ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått. F.eks: dårlige værforhold, streik blant flypersonalet eller uforutsette sikkerhetstiltak.

Hvis innstillingen skyldes teknisk svikt, er det flyselskapet som må dokumentere at den tekniske svikten skyldes helt uforutsette forhold som ikke kunne unngått ved rimelige tiltak. Med andre ord medfører ikke teknisk svikt i seg selv ansvarsfrihet for flyselskapene.

Hvor lang må forsinkelsen være før jeg har krav på mat og drikke, hotell etc?

Det er reiselengden som avgjør hva som er å anse som vesentlig forsinkelse. Du har krav forpleining slik som ved overbooking og innstillinger når forsinkelsen er på:

- 2 timer ved flygninger på opptil 1500 km
- 3 timer ved flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og alle andre flygninger på mellom 1500 og 3500 km
- 4 timer ved andre flygninger

På forsinkelser over 5 timer har passasjeren krav på refusjon av den delen av reisen som ikke er påbegynt, eller hele billetten dersom reisens formål ikke kan oppnås pga. forsinkelsen. Reisende har videre krav på returflygning til avreisestedet snarest mulig.


Økonomisk tap opptil ca. kr 41.000,- kan kreves erstattet med hjemmel i luftfartsloven (innenlandsreiser) eller Montrealkonvensjonen/ Warszawakonvensjonen (utenlandsreiser). Økonomiske tap kan også kreves erstattes i forhold til alminnelige erstatningsrettslige regler. Økonomisk tap må dokumenteres. Et eksempel på økonomisk tap kan være at forsinkelsen medfører at du mister avgangen videre og må kjøpe ny billett.

Som ved innstillinger har du kun rett til erstatning dersom årsaken til forsinkelsen ligger innenfor flyselskapets kontroll og det økonomiske tapet er påregnelig.

Hva slags rettigheter har jeg hvis bagasjen er tapt eller skadet?
Hvis bagasjen er skadet eller tapt kan du kreve erstatning av flyselskapet.

Ved skade på håndbagasje, vil et erstatningskrav være betinget av at skaden er forårsaket av kabinpersonalet.

Ved innsjekket bagasje, faller erstatningsansvaret bort dersom du har lagt spesielt skjøre gjenstander i bagasjen.

Det er verdien av den tapte eller ødelagte bagasjen du har krav på å få erstattet. Erstatningen vil alltid være begrenset oppad til et maksimumsbeløp. Dette beløpet varierer etter hvilket land du skal reise fra eller til. Innenfør EØS-området er beløpsgrensen på 1000 SDR per passasjer (1 SDR = ca 10 kr) - med andre ord ca 10 000 kroner. Dette vil også gjelde for flygninger utenfor EØS hvor både landet man reiser fra og til har vedtatt å følge Montreal-konvensjonen av 1999.

For flyvninger utenfor EØS hvor landene ikke har vedtatt å følge Montreal-konvensjonen, vil dette maksimumsbeløpet være lavere. Her vil maksimumsbeløpet beregnes etter antall kilo bagasje du har med deg. Du får da ca 170 kroner per kilo.

Dersom du ønsker å sikre verdiene i bagasjen kan det være lurt å tegne en reiseforsikring.

(Kilde: Forbrukerportalen.no)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.