Hva du gjør på sosiale medier, hvem du er i familie og er venner med, kan avgjøre om du vinkes til side i tollen, skriver Aftenposten.

Det skyldes at Tolletaten tar i bruk analyser av massedata via algoritmer og kunstig intelligens, etter at omstridte Palantir fikk en gigantkontrakt med etaten.

Gangen i det hele kan eksempelvis være at et kamera leser bilskiltet ditt, før et program saumfarer din historie - og nettopp du stoppes på grensen fordi tollerne har fått en sms om at du er interessant.

- 100 millioner objekt passerer

Poenget er at informasjon i forhåndsinnleverte fraktpapirer, passasjerlister og blant annet valutaregisteret, sammenholdes med informasjon fra NAVs arbeidsgiver- og arbeidstagerregister, aksjonærregisteret og Infotorgs 30 databaser for å se etter avvik. Tidligere tollkontroller og etatens etterretningsrapporter sjekkes også.

- Hvert år må våre tjenestemenn forholde seg til cirka 100 millioner kontrollobjekter som passerer. Systemet Palantir leverer, vil gjøre kontrollen vår mer effektiv og målrettet slik at lover og regler følges, sier Eivind Kloster-Jensen, avdelingsdirektør ved Tolletatens etterretningssenter til Aftenposten.

Eksempler på lovlig innførsel

Du kan ta med deg en avgiftsfri kvote med alkohol og tobakk fra utlandet. Her er noen eksempler på drikkekjøp som gir deg adgang til å gå på grønt:

Verdigrensen

Når du kommer til Norge, kan du ha med deg toll- og avgiftsfrie varer under verdigrensen. Den er på inntil 3000 kroner hvis du har vært i utlandet under 24 timer og på inntil 6000 kroner hvis du har vært utenfor landets grenser i mer enn et døgn.

Hvis du har handlet over verdigrensen, skal du betale 25 prosent på de fleste varer.

Her kan du lese flere detaljer.