*Nettavisen* Nyheter.

DIREKTE: Breivik dømt til 21 års forvaring

Christin Bjelland i Støttegruppen etter 22. juli håper dommen mot Anders Behring Breivik blir klar og tydelig. Og at den setter Breivik bort for alltid. Følg domsavsigelsen direkte her.

24.08.12 10:06

HTML EMBED

Følg TV 2s direktesending her


LIVE fra Twitter

LIVE fra Nettavisens journalister

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Christin Bjelland, nestleder i støttegruppen etter 22. juli, var blant dem som møtte opp ved Oslo tinghus flere timer før domsavsigelsen.

- Jeg tror jeg snakker for alle de berørte når jeg sier at dette er avslutningen på en fase. Nå setter vi et punktum, sier Bjelland til NTB.

Bjelland hadde selv en sønn som overlevde Utøya-angrepet.

- Rettssaken var en påkjenning for oss alle. Nå har vi hatt sommerfeire og prøvd å koble av. En mulig ankesak er ikke noe vi bekymrer oss for nå. Det er for mye å håndtere i hverdagen til at vi kan bekymre oss for ting som ligger i fremtiden, sier Bjelland.

Selv sier hun at det ikke spiller noen rolle hva utfallet av dommen blir.

Aktører og eksperter utelukker ikke løslatelse
En rekke eksperter og aktører i 22. juli-saken mener det ikke er utenkelig at Anders Behring Breivik en gang blir en fri mann.

Tor Langbach som er direktør for Domstoladministrasjonen, fastslår overfor Dagbladet at Breivik dersom han blir dømt tilregnelig, vil få forvaring med maksramme på 21 år og at påtalemakten må bringe saken inn for domstolen på nytt dersom den skal forlenges.

- Det som avgjør om han blir sittende, er faren for gjentakelse. Den skal være sterk og tydelig. Dette er det en dommer som skal ta stilling til. Dét er det politikerne som har bestemt, sier han.

Også ved utilregnelighet og tvungent psykisk helsevern er det faren for gjentakelse som blir avgjørende.

- La oss si at han hadde en psykose, får behandling og blir frisk. Hvis det var sykdommen som fikk ham til å gjøre som han gjorde, faller da gjentakelsesfaren bort, og han må løslates. Dette er konsekvensen av hva politikerne har vedtatt, og dette er bindende for retten, uansett, sier Langbach.

Dagbladet har også stilt spørsmålet til forsvarer Tord Jordet, rettpsykolog Pål Grøndahl samt bistandsadvokater og professorer i strafferett og rettsvitenskap. Alle er klare på at man ikke kan utelukke at Breivik slipper ut en gang.

Breivik håper på terrordom
Er det like ille å dømme en uskyldig til fengsel som å dømme en frisk til psykiatrisk vern?

Selv ikke påtalemyndigheten er sikker på om massemorderen Anders Behring Breivik er sinnslidende og var psykotisk 22. juli i fjor, men mener at han uansett ikke kan dømmes. Breivik selv håper på en terrordom.

Massemorderens forsvarer Geir Lippestad sier Breivik selv tror han blir kjent tilregnelig. Torsdag besøkte han og kollega Vibeke Hein Bæra sin klient på Ila for å forberede ham på hva som venter.

Fredag klokka 10 får vi høre hva tingrettens dom blir i 22. juli-rettssaken.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Vil anke hvis utilregnelig

- Han er veldig tydelig på hva han vil velge dersom han blir vurdert som utilregnelig. Han har sagt at han vil anke, og det står han på, sa Lippestad ifølge NRK.

Under prosedyrene for ni uker siden, helgarderte aktoratet seg i sin argumentasjon for at Anders Behring Breivik ikke kan dømmes. De har sine tvil om psykosediagnosen er riktig, men mener konklusjonen likevel må bli tvungent psykisk helsevern. Massemorderen selv vil dømmes som en terrorist.

Aktors advarsel
- Vi vil advare dem som hevder at den foreliggende sak er en egnet prøvestein for å utfordre gjeldende rett.

Slik lød en av de siste kommentarene fra statsadvokat Svein Holden da aktoratet holdt sin avsluttende prosedyre. Datoen var tirsdag 21. juni. Det var nest siste dag av en 43 dager lang rettsmaraton. Skyldspørsmålet er det ikke tvil om. Spørsmålet de fem dommerne har diskutert seg fram til en konklusjon på er hvorvidt Breivik kan straffes for de to terrorhandlingene der han drepte i alt 77 mennesker og forsøkte å drepe enda flere.

Saken fortsetter under live-vinduet.

HTML EMBED

Forvaring eller vern
Kan han straffes, venter forvaring. Alternativet er tvungent psykisk helsevern.

Kjernen i diagnosen
Den nå meget omtalte og kritiserte psykiatrirapporten fra de sakkyndige Synne Sørheim og Torgeir Husby konkluderte som kjent med at Breivik var psykotisk 22. juli i fjor, lider av vrangforestillinger og derfor ikke er strafferettslig tilregnelig. Kjernen i disse vrangforestillingene er ifølge Sørheim og Husby Breiviks forestilling om at han skal berge oss alle og at han har et kall til å bestemme hvem som skal leve og hvem som skal dø, et kall han har fått eller påtatt seg som medlem av Knights Templar, en organisasjon påtalemyndigheten mener bare eksisterer i Breiviks hode.

I tvil om riktig diagnose
Aktors budskap til tingretten var at gjeldende rett tilsier at Breivik må erklæres utilregnelig og derfor ikke kan straffes. Det hjelper ikke at aktoratet også tviler på ekspertenes diagnose og at det andre paret med sakkyndige, Terje Tørrissen og Agnar Aspaas, kom til motsatt konklusjon.

- Det er bevis som klart trekker i retning av at Breivik ikke var psykotisk 22. juli, sa Holden i klartekst i sin prosedyre.

Likevel, tvilen er etablert, og den skal komme tiltalte til gode, slo han fast, selv om tiltalte i dette tilfellet ønsker å bli erklært tilregnelig og få sin straff.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Tore Meek (NTB scanpix)

Ifølge aktoratet er denne tvilen tilstrekkelig:

- Da følger det av loven at han ikke skal idømmes straff.

Slik aktoratet tolker gjeldende norsk rett i møte med gjerningspersoner som kan være utilregnelige, kan han ikke straffes. Er det tvil om tilregnelighet, skal denne tvilen komme tiltalte til gode.

- Vår påstand er da at han overføres til tvungent psykisk helsevern, sa Holden.

Etisk dilemma
Aktor presenterte tingretten for et etisk dilemma som også vil stå sentralt i diskusjonen når dommen foreligger.

Er det verre at psykotiske dømmes til forvaring enn at ikke-psykotiske dømmes til tvungent psykisk helsevern?

- Er det verre at psykotiske dømmes til forvaring enn at ikke-psykotiske dømmes til tvungent psykisk helsevern? Etter vår oppfatning er det verre at en psykotisk dømmes til forvaring enn at en ikke-psykotisk dømmes tvungent psykisk helsevern.

Forsvarer Geir Lippestad hadde en annen tilnærming til det samme dilemmaet:

- Det er like ille å behandle en som er frisk som ikke å behandle en som er syk, sa han.

HTML EMBED

Følg TV 2s direktesending her


LIVE fra Twitter

LIVE fra Nettavisens journalister

Fredag får vi vite om de fem som skal dømme Breivik - to fagdommere og tre legdommere - er kommet til samme konklusjon som aktoratet, eller om de har en annen tolkning av hva som er gjeldende norsk rett.

Les også: 22. juli-rettssaken oppsummert

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Roald, Berit (NTB scanpix)

Ønsker å bli dømt
Breiviks forsvarer argumenterte i sin prosedyre like sterkt for at Breivik er strafferettslig tilregnelig, i tråd med tiltaltes egne ønsker. Breivik ønsker å bli dømt, ikke å bli stemplet som sinnslidende og utilregnelig.

Les referatet fra dag 43 i 22. juli-rettssaken

Lippestad ba om at tingretten ikke tar påtalemyndighetens påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern til følge og ba subsidiært om frifinnelse for sin klient, det siste av formelle grunner, fordi Breivik jo påberopte seg nødverge for ugjerningene.

Motstandsmann i egne øyne
- Breivik skjønner selvsagt at han blir straffet, men han påberoper seg av formelle grunner nødrett. Som forsvarer må jeg si noe om det, ellers gjør jeg ikke min jobb. Han har påberopt seg nødrett fordi han mener han er en motstandsmann som skal forsvare norske interesser, sa Lippestad og brukte ikke stort mer tid på det i sin prosedyre.

Derimot brukte han mye tid på å argumentere for at Breivik er en terrorist.

- Tiltalte har et radikalt politisk prosjekt. Det å sykeliggjøre hans handlinger er å ta fra ham en grunnleggende menneskerettighet. Retten til å ta ansvar for egne handlinger, sa forsvareren i sin prosedyre.

- Rettspsykiatri er ingen naturvitenskap
Han problematiserte også beviskravet når det gjelder vurderingen av tilregnelighet og ga uttrykk for at dette ikke er plankekjøring.

- Rimelig tvil vil variere fra sak til sak. Rettspsykiatri er ingen naturvitenskap, sa Lippestad og mente dommerne må ha stor frihet til å vurdere forutsetningene.

Lippestad pekte på at det foreligger mildere beviskrav om tilregnelighet enn det gjør i spørsmålet om skyld i norsk rettspraksis.

- Hvor mye mildere blir det opp til retten å vurdere, sa han.

Slik kan du følge domsavsigelsen

Fredag 24. august klokka 10 starter de to fagdommerne Wenche Elizabeth Arntzen og Arne Lyng opplesingen av dommen i rettssaken mot Anders Behring Breivik.

Det skjer i Oslo tinghus og rettssal 250, samme sted hvor den ti uker lange rettssaken ble holdt.

Tiltalte selv, aktoratet, Breiviks forsvarere og bistandsadvokatene vil være til stede under domsavsigelsen.

Oslo tingrett har varslet at opplesingen av domsavsigelsen vil ta hele dagen, bare avbrutt av pauser. Når dommerne er ferdig med opplesingen, cirka klokka 16.30, er det varslet en pressekonferanse.

Opplesingen av dommen vil også bli kringkastet.

Nettavisen følger domsavsigelsen direkte fra Oslo tinghus.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.