Gå til sidens hovedinnhold

DIREKTE: Erna Solberg redegjør om koronakommisjonens rapport

Statsminister Erna Solberg møter i Stortinget mandag.

- Vi har brukt smitteverntiltak i et omfang få var forberedt på, innrømmet statsminister Erna Solberg (H) da hun redegjorde om koronakommisjonens rapport i Stortinget mandag.

Se video-TV fra Stortinget:

Solberg sa det er en viktig diskusjon hvor detaljert krisescenarioene skal være.

- En viktig lærdom er at vi også må planlegge for det som virker mindre sannsynlig. Det er likevel ikke mulig å planlegge for enhver hendelse som måtte dukke opp, sa Solberg.

Rapporten kom med hardt kritikk mot regjeringens håndtering av pandemien. Mest kritikk fikk regjeringen for å ha vært dårlig forberedt på en slik helsekrise.

Manglet plan for importsmitte

Kommisjonen pekte videre på at regjeringen manglet en plan for å håndtere importsmitte da det kom en ny smittebølge i Europa høsten 2020. Den pekte også på at barn og unge bærer en stor byrde under pandemien, med konsekvenser vi ikke kjenner i dag.

I rapporten konkluderte kommisjonen med at myndighetene i begynnelsen av pandemien ikke forsikret seg om at smitteverntiltakene var i tråd med grunnloven og menneskerettighetene.

Vil be om rask komitebehandling

Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil på Stortinget foreslå komitébehandling før høstens stortingsvalg:

- Hvis regjeringen har tilsidesatt grunnloven og menneskerettighetene og gitt etter for lobbypress, så fortjener velgerne å vite mest mulig om det før valget, sier han til NTB.

Les også

Rødt: Koronakommisjonens rapport bør behandles av kontrollkomiteen før valget

Vil foreslå permanent smittevernlager

– Regjeringen tar sikte på å foreslå hvordan man skal organisere en permanent ordning for lagring og beredskapssikring av smittevernutstyr i statsbudsjettet for 2022, sa Solberg under redegjørelsen.

Under pandemien er det bygget opp et betydelig nasjonalt beredskapslager som kommer i tillegg til lagre i kommuner og helseforetak.

– Helsedirektoratet utreder nå en permanent organisering av dette lageret, sa Solberg.

Solberg enig med kritikk

I sin rapport konkluderte koronakommisjonen med at beslutningen om å innføre tiltakene 12. mars 2020 burde ha vært tatt av regjeringen, og de viser til at Grunnloven sier at saker av viktighet skal avgjøres i statsråd.

Les også Listhaug mener regjeringen har sviktet i å stoppe importsmitte

Vedtaket i mars i fjor ble fattet av Helsedirektoratet, som Stortinget etter smittevernloven har gitt vide fullmakter til å fatte vedtak for å beskytte befolkningen mot smittsomme sykdommer. Disse fullmaktene trådte i kraft januar 2020.

Statsministeren mener det er naturlig at direktoratet tok avgjørelsen ettersom pandemien først og fremst ble håndtert i helsesporet fram til 12. mars.

Les også: Støre mener Solberg spiller ned kritikken fra kommisjonen

– Jeg vil likevel understreke at selv om vedtaket om å innføre de inngripende tiltakene rent formelt ble fattet av Helsedirektoratet, så var beslutningen fattet i samråd med regjeringen. Jeg er likevel enig i at vedtaket burde vært fattet av regjeringen i statsråd, slik kommisjonen påpeker, sa Solberg da hun redegjorde for kommisjonens rapport mandag.

Les også: Senterpartiet om koronarapport: – Pinlig for Solberg

I etterkant av 12. mars er det regjeringen som har hatt det formelle ansvaret for å håndtere krisen.

Les også: Egil Matsen ny leder for koronakommisjonen

Les også: Koronakommisjonen med hard kritikk: Regjeringen var ikke forberedt

Les også: Guldvog: Beslutninger ble tatt under sterkt tidspress

Les også

Her er dommen over myndighetenes koronahåndtering