De private, kommersielle sykehjemmene i Oslo går en svært så usikker tid i møte dersom det rødgrønne byrådet får fortsette å styre hovedstaden etter valget.

Eldrebyråden er krystallklar på hva de vil gjøre med de private aktørene.

- Vi skal fase ut de kommersielle sykehjemmene, og enten drifte dem i privat ideell eller kommunal regi, sier eldrebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) til Nettavisen.

Totalt vil byrådet ta driften fra 11 private sykehjem i år og de neste fire årene. Det betyr samtlige av de private sykehjemmene som i dag drives av kommersielle aktører.

Se oversikten over hvilke private aktører som kan bli kastet ut i faktaboksen.

Høyre: - Blir opprørt

Planene faller ikke i god jord for Oslo Høyres byrådslederkandidat.

- Jeg blir opprørt av at byrådet setter ideologiske hensyn foran hensynet til innbyggerne. Det vil være en tragedie for eldreomsorgen i Oslo at nesten alt blir kommunalt monopol, sier byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg til Nettavisen.

Han mener endringen først og fremst vil gå utover de pleietrengende eldre.

- Vi vet at de private sykehjemmene gjør det bedre på både brukerundersøkeler og pårørendeundersøkelser som er gjennomført, og at de private sykehjemmene representerer en veldig stor del av nytenkningen og de nye løsningene innenfor eldreomsorgen, sier Lae Solberg.

Han viser til det privatdrevne Hovseterhjemmet, Oslos største sykehjem som er drevet av det private selskapet Unicare, som står i fare for å miste sin kontrakt når den går ut neste år.

- Sykehjemmet har lenge vært brukt av Oslo kommune som utstillingsvindu når det kommer besøk. Der har man god faglig dekningen, og så har man i tillegg en egen skybar på toppen som gir et sosial tilbud til beboerne med flott utsikt over Oslofjorden. De har også bygd en egen kinosal som beboerne har glede av, sier han.

I forrige uke besøkte Frp-leder Siv Jensen nettopp Hovseterhjemmet, og Nettavisen var med på besøket. Også Jensen lover å stoppe rekommunalieringen i Oslo.

- Et veldig tydelig veivalg

Lae Solberg mener tilbudet blir dårligere og at valgfriheten for de eldre blir borte.

- Vet et byrådsskifte vil vi sørge for at det er en miks av private, ideelle og kommunale sykehjem, som konkurrerer om å levere de beste tjenestene til våre eldre. Og at det blir en reell valgfrihet mellom ulike tilbud, både på sykehjem og i hjemmetjenestene, sier han, og påpeker:

- Så dette valget er et veldig tydelig veivalg; ønsker vi en velferdsmiks med et mangfoldig tilbud, eller ønsker vi et kommunalt monopol med et enfoldig tilbud.

Han mener Arbeiderpartiet i byråd, med politikken som nå føres, rett og slett har overlatt mye av hvordan eldreomsorgen skal organiseres til partiet Rødt.

- I iveren etter å beholde makten i Oslo får Rødt gjøre som de vil. Det er det de pleietrengende som taper på, hevder Høyre-politikeren.

- 60-70.000 opp i lønn

Rekommunaliseringen av sykehjem i Oslo startet da Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet de Grønne overtok byrådskontorene. Det første sykehjemmet som ble tatt tilbake fra private, var Madserudhjemmet i 2016, som ble drevet av Nordlandia.

Tellevik Dahl bare fnyser av Høyres påstand om at de eldre nå mister sin valgfrihet.

- Det Høyre kaller valgfrihet, fremsto for oss som urettferdighet da vi tok over i 2015. De eldre kunne ikke velge mellom likeverdige tilbud. Høyre hadde gjennom sine kontrakter med kommersielle, systematisk latt de kommunale bære en rekke budsjettkutt. De kommunale sykehjemmene var underbemannet. Det har vi nå rettet opp i. Vi skal ha et mangfoldig, men også likeverdig tilbud. Det var ikke Høyre så opptatt av, sier hun.

Hun sier byrådet nå følger opp det som er vedtatt av bystyrets flertall.

- Vi har jo et mål om at 25 prosent av sykehjemsplassene skal være driftet av private ideelle aktører, og med beslutningene vi har tatt hittil har andelen økt fra 18 til 21 prosent. Så det er fortsatt slik at når kommersielle kontrakter går ut framover, må vi vurdere å øke andelen ideelle for å nå målet om bystyreflertallet har satt, sier hun.

- Men brukerundersøkelser viser jo at både de eldre og deres pårørende er godt fornøyd med de private sykehjemmene. Så hvorfor fjerne noe som er bra?

- Alle som jobber på sykehjem i Oslo gjør en veldig god jobb, og det er uavhengig av driften. Men vi ønsker at de ansatte skal få bedre lønns- og pensjonsvilkår enn de kommersielle aktørene gir i dag. Vi har jo sett når vi har overtatt en del sykehjem, at flere yrkesgrupper går mellom 60-70 tusen kroner opp i lønn, sier hun, og vektlegger:

- Vi vil ha en best mulig eldreomsorg, og ikke en billigst mulig eldreomsorg.

Seks sykehjem neste år

Tellevik Dahl begrunner rekommunaliseringen også med at de ønsker at alle pengene skal bli i eldreomsorgen, «uten krav fra private eiere om utbytte».

Neste år går kontrakten ut for seks av de private sykehjemmene i Oslo, og tre året etter. Ingen av dem vil få fornyet kontrakt om byrådet får bestemme. Det er imidlertid ikke bestemt hvem som skal drifte de resterende kommersielle sykehjemmene når kontraktene går ut, om det er kommunen selv eller ideelle organisasjoner.

- Samtidig vil vi åpne 13 nye sykehjem de neste fire årene, fordi vi ønsker å gi beboerne gode rom og gode omgivelser som også er bra for de ansatte å jobbe i. Det gjør også at nye bygg blir populære fordi de er moderne, og ofte også ,mer hjemmekoselig enn de gamle sykehjemmene ofte har vært, sier Tellevik Dahl.

- Men på privatdrevne Hoveseterhjemmet, som Frp-leder Siv Jensen besøkte i forrige uke, kan beboerne ikke få fullrost stedet. Har det ingenting å si?

- Det skulle bare mangle at beboerne på Hovseterhjemmet mener det er bra. Dette er kommunens nyeste og flotteste sykehjem, sier hun, og samtidig lover at de ikke vil fjerne verken skybar eller kino når kommunen overtar sykehjemmet.

- Jeg merker meg også at Høyre er veldig opptatt av bartilbudet på sykehjem. Selv om vi mener andre ting er vel så viktig, så kan vi berolige Høyre med at det er bar på ganske mange kommunale sykehjem også, sier Tellevik Dahl.

Unicare: - Det er veldig trist

Unicare vil totalt miste seks av sine sykehjem i Oslo de neste årene, dersom det rødgrønne byrådet får det som de vil.

- Jeg synes på vegne av både beboere, pårørende og de ansatte at det er veldig trist, fordi vi er veldig stolte av det vi gjør og av kvaliteten på det vi leverer, sier konsernsjef Christoffer Sundby i Unicare til Nettavisen.

Sundby forteller at de er varslet om at de vil miste driften av sine sykehjem i Oslo.

- For de ansatte i driften vil de da bli virksomhetsoverdratt enten til kommunale eller ideelle aktører, med all den usikkerhet det medfører. Når man er fornøyd med arbeidsgiveren i dag, er det ikke nødvendigvis det man ser fram til, sier han.

- Hva betyr dette for driften deres?

- Når vi mister muligheten til å drive sykehjem totalt sett, så må det bety at vi må avvikle våre systemer og kompetanse knyttet til det å drive bra, sier Sundby.

Han har likevel troa på at de vil komme tilbake igjen senere.

- Vi tror vi kommer til å drive sykehjem i Oslo i framtida, men hvor lang tid det tar før de forstår at de trenger oss, vet jeg ikke, sier han.

- Det er en myte

Sundby mener det også er nødvendig å avlive en myte, om at de utnytter sine ansatte.

- Vi tjener jo noe penger på å drive sykehjem for Oslo kommune, hvis ikke hadde vi ikke drevet med det, men vi har spart kommunen for 160 millioner kroner per år de årene vi har holdt på, sier han, og påpeker:

- Det er en myte at private aktører tjener penger på å utnytte ansatte. Utnytting av ansatte reduserer profitt, fordi de beste da velger å jobbe andre steder, sykefraværet går opp, vikarbruken øker og trivselen går ned.

- Så det dere ønsker er et maktskifte i Oslo?

- Vi ønsker å få lov til å være med å bidra til en god eldreomsorg i Oslo, og hvis det betyr at noen andre må ha den politiske styringen så klart at vi ønsker det, sier han.