Det internasjonale energibyrået (IEA) estimerer at den globale oppvarmingen kan begrenses til 1,8 grader hvis klimaløftene fra Glasgow overholdes.

IEAs analyse er basert på modellberegninger med utgangspunkt i at alle løftene fra Glasgow om såkalte netto nullutslipp (balanse mellom klimautslipp og opptak av klimagasser i atmosfæren) og løfter om metanutslippskutt overholdes.

Se egen faktaboks om klimabegreper lenger ned i saken.

Les også: IEA: Mulig å nå 2-gradersmålet om løftene fra Glasgow holdes

Mer enn 80 land har under klimatoppmøtet (COP26) i Glasgow forpliktet seg til å redusere metanutslippene med 30 prosent innen 2030. Mange vestlige land har meldt inn ambisiøse mål og løfter til FN om netto nullutslipp innen 2050. Mens Kina og India tar sikte på netto nullutslipp innen henholdsvis 2060 og 2070.

«STORE NYHETER. Klimaløfter fra COP26 innebærer at Glasgow nærmer seg Paris. Nye IEA-analyser viser at den globale oppvarmingen begrenses til 1,8 grader hvis vi oppnår netto nullutslipp-løftene til dags dato og det globale metan-løftet av dem som signerte det. Dette er et stort steg framover, men det trengs fortsatt å gjøres mye mer,» skriver IEA-sjefen Fatih Birol på Twitter.

- Problemene blir kraftig forsterket

Målet i Paris-avtalen er å begrense den globale oppvarmingen til under 2 grader, og aller helst til 1,5 grader. Hvis estimatet til IEA er riktig, og alle landene overholder løftene som er innmeldt til dags dato, kan oppvarmingen begrenses til 1,8 grader.

- Hvordan vil en oppvarming på 1,8 grader påvirke jorden?

- FNs klimapanel har en rapport med modeller for 1,5 og 2 graders oppvarming. Vi har ikke sett så nøye på det som er mellom de to nivåene. Men det vil altså komme nærmere 2 grader enn 1,5 grader. De problemene vi allerede ser i dag, vil bli kraftig forsterket. Vi vil se mer av ekstrem nedbør og tørke, sier klima- og seniorforsker ved avdeling for modell- og klimaanalyse ved Meteorologisk institutt, Rasmus Benestad, til Nettavisen.

- Vi har en kjempejobb foran oss når det gjelder klimatilpasning og klimatiltak, legger han til.

Les også: Rapport: Nesten ny global utslippsrekord i 2021

Forskningsleder ved CICERO senter for klimaforskning, Steffen Kallbekken, sier det er en vesentlig forskjell på 1,5 og 2 graders oppvarming.

- Det er en tydelig forskjell på konsekvensene av 1,5 og 2 graders oppvarming, og 1,8 graders oppvarming vil være et sted på halvveien mellom de to estimatene. Noe særlig mer konkret enn det er det vanskelig for meg å være. Ved 2 graders oppvarming vil det være markant mer ekstremvær enn ved 1,5 graders oppvarming. Langt flere mennesker vil være utsatt for vannmangel og det vil være en betydelig forskjell på tap av biologisk mangfold mellom 1,5 og 2 graders oppvarming, sier Kallbekken til Nettavisen.

- Klimaendringer slår veldig ulikt ut for ulike deler av verden. For noen små øystater vil en oppvarming på 2 grader være katastrofalt. Mens Norge kommer bedre ut, som vi ofte gjør. Vi er godt skjermet for de verste klimaendringene, og det er sånn sett ikke en eksistensiell trussel for Norge som det er for noen øystater. Men Norge vil påvirkes av det som skjer i resten av verden, som for eksempel økonomisk utvikling, global handel og flyktningstrømmer, sier Kallbekken.

Les også: Verst tenkelig scenario: - Vi vet ærlig talt ikke hva konsekvensene vil være for Norge

Økningen er allerede på 1,1 grader

Den globale gjennomsnittstemperaturen har allerede økt med 1,1 grader sammenlignet med før-industrielt nivå. I sommer fikk også industriland merke effekten av de pågående klimaendringene, som for eksempel flom i Tyskland, hetebølger i Europa og skogbranner i Sibir.

- Vi har allerede sett hvor stor betydning 1,1 graders oppvarming har hatt for skogbranner, hetebølger og flom. Når vi får en forsterket oppvarmingseffekt, endres vannets kretsløp – altså hvordan vann fordamper, hvordan skyer skapes og hvordan nedbør oppstår. Dette har en enorm betydning for subtropiske områder som Middelhavet og Midtøsten, hvor det allerede er en del vannmangel, sier Benestad.

- Dette vil også påvirke havnivåene. Mange kystnære områder vil bli påvirket. Vi har allerede hørt om disse stillehavsøyene som vil stå under vann, men også Florida og Bangladesh er ille ute, sier Benestad.

Les også: Over 80 land slutter seg til plan om kutt i metanutslipp

Tror 2,7 grader er mer sannsynlig

Kallbekken tror det er lite sannsynlig at verden vil klare å holde oppvarmingen til under 1,8 grader med dagens klimapolitikk, og tror 2,7 grader er mer sannsynlig.

- Man skal være litt forsiktig med å tro på alle de langsiktige klimaløftene som kommer fra Glasgow, spesielt når vi ser at de ikke klarer å følge opp med klimapolitikk på kortere sikt. Det mest sannsynlige er at vi havner høyere enn 1,8 graders oppvarming sånn som ting ser ut i dag. Basert på dagens politikk er det mer sannsynlig at vi havner på 2,7 grader, sier CICERO-forskeren.

- Ved 2,7 graders oppvarming snakker vi om svært omfattende konsekvenser for store deler av jordkloden. Forskjellen på 1,5 og 2,7 grader er veldig stor, sier Kallbekken.

Les også: Norske eksperter: Dette er veien til å nå klimamålet

FNs klimapanel anslo tidligere i høst - basert på daværende utslippsløfter - at verden var på vei mot 2,7 graders oppvarming.

- Det viktigste som har skjedd i Glasgow, er at en del land har levert inn nye utslippsløfter. India har en ganske viktig innstramming, mens Kina har egentlig ikke noe nytt å melde. Det er noen klare skritt i riktig retning, men det går fortsatt altfor tregt, sier Kallbekken.

Både Kina og India vil fortsette med å øke sine klimautslipp i årene framover. India har imidlertid skjerpet ambisjonene og sier de vil bremse veksten og nå utslippstoppen i 2040. India tar imidlertid et forbehold om at de behøver klimafinansiering fra industrilandene dersom de skal klare å nå sine utslippsmål.

- Verden endrer seg veldig raskt

Benestad påpeker at samfunnet er i rask endring, og at mye kan skje innen grønn teknologi de kommende årene.

- Om tre år har kanskje IEA et annet budskap. Verden endrer seg veldig raskt. Det har vi sett med ny teknologi som mobiltelefoner og sosiale medier. Vi visste ikke at solenergi ville være så effektivt for ti år siden. Der har det gått bedre enn vi hadde håpet. Det er vanskelig å si hva som vil skje om fem år. Karbonfangst og lagring kan også få en stor betydning for CO2-mengden i atmosfæren, sier han.